Seychely: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Rok 2019 zaznamenal na politické scéně další propad popularity prezidenta Dannyho Faure. Nové prezidentské volby mají proběhnout na podzim 2020.
K hlavním prioritám seychelské vlády patřil boj proti návykovým látkám, které ohrožují i turistický ruch.

V ekonomické oblasti byly zavedeny strukturální reformy, jejichž výsledkem bylo obnovení fiskální udržitelnosti a položení základů pro ekonomický růst, generovaný soukromým sektorem. K pozitivnímu vývoji přispěla realizace několika programů s MMF. Vláda podpořila zahraniční investice do sektoru služeb, zejména do hotelového podnikání. Současně, s cílem podpořit hospodářskou závislost na turistice, podpořila rozvoj zemědělství, rybolovu a malovýroby.
Seychely jsou malou a současně otevřenou ekonomikou, silně závislou na přílivu turistů. Epidemie COVID_19 proto bude mít na hospodářství v roce 2020 velice negativní dopady. Značný význam pro hospodářství země má také mořský rybolov. Ten je však negativně ovlivňován klimatickými změnami (teplotou vody). Jedním z důležitých úkolů vlády je proto zvýšení dlouhodobé rezistence země vůči klimatickým změnám za současného držení ekonomické výkonnosti.

Dle ADBG činil růst hospodářství v roce 2019 3, 5 %. Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o zpomalení (ze 4, 1 %). To bylo způsobeno nižším přílivem turistů ze zemí eurozóny.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 

Oficiální název státu:

 • Seychelská republika
 • Republic of Seychelles
 • République des Seychelles
 • Repiblik Sesel 

Složení vlády:

 • Prezident – Danny FAURE
 • Viceprezident – Vincent MERITON

Mezinárodní pozorovatelé předpokládají, že Danny Faure zůstane u moci do konce volebního období 2020. Nicméně přechod moci od bývalého prezidenta Jamese Michela na tehdejšího viceprezideta Faure (konec roku 2016) bez řádných voleb byl bezprecedentní a bude i nadále příčinou politických napětí mezi vládou a opozicí.

Od 1. 1. 2018 bylo portfolio zahraničních věcí – „Department of Foreign Affairs“ (ministerstvo zahraničních věcí) – převedeno z prezidentské kanceláře na kancelář viceprezidenta. Ministrem zahraničních věcí se současně stal Vincent MERITON. Státní tajemník pro zahraniční záležitosti Barry FAURE byl současně jmenován „Executive Head of Departmen of Foreign Affairs“. Poslední změny kabinetu proběhly v dubnu 2018.

 • Ministr rybolovu a zemědělství – Charles BASTIENNE
 • Ministryně školství a rozvoje lidských zdrojů – Jeanne SIMÉON
 • Ministryně pro zaměstnanost, imigraci a civil status – Myriam TELEMAQUE
 • Ministr životního prostředí, energetiky a klimatických změn – Wallace COSGROW
 • Ministr financí, obchodu a hospodářského plánování – Maurice LOUSTEAU-LALANNE
 • Ministryně sídel, infrastruktury a pozemní dopravy – Pamela CHARLETTE
 • Ministr zdravotnictví a sociálních věcí – Jean-Paul ADAM
 • Ministryně rodinných záležitostí – Mitcy LARUE
 • Ministr cestovního ruchu, civilního letectví, námořnictva a přístavů – Didier DOGLEY
 • Ministryně design., místní vláda – Macsuzy MONDON
 • Ministryně rodinných záležitostí – Mitcy LARUE

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 95 300 (odhad pro 07/2020 dle CIA)
 • Průměrný roční přírůstek: 0,69 % (odhad pro 2020 dle CIA)
 • Demografické složení:
  ženy 49,3 %; muži 50,7 % (2018, dle SB)
  dle věku (odhad CIA pro rok 2020):
  0-14 let: 18, 85 %
  15 – 24 let: 12, 39 %
  25 – 54 let: 49, 03 %
  55 – 64 let: 11, 46 %
  65 let a výše: 8, 27 %
 • Národnostní složení – „Seychellois“: seychelští Kreolové (90 %), Indové/Pákistánci, Východoafričané a Malgaši, také arabská, čínská a francouzská populace
 • Náboženské složení: katolíci (76 %), protestanté (11 %), hinduisté (2,4 %), muslimové (1,6 %)

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyv. (miliony USD, dle EIU):

2014

2015

2016

2017

2018 2019 odhad

13 000

14 000

14 000

15 000

15 000 16 570
Reálný HDP (mld USD,dle EIU):

2014

2015

2016

2017

2018 2019 odhad

1, 3

1, 4

1, 4

1, 5

1, 6 1, 7
Inflace spotřebních cen (%, dle EIU):

2014

2015

2016

2017

2018

2019 odhad

1,4

4,0

– 1,0

2, 9

3, 7

1, 8

Míra nezaměstnanosti (2017, dle CIA Factbook): 3 %

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (% HDP, dle SB):

 

2015

2016

2017

2018

2019 projekce

příjmy bez darů

33,4

36,6

35,6

38

35,6

výdaje

32,8

38,1

36,9

40,2

37,3

primární saldo

4,3

3,4

3,0

3,0

2,5

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

  2015 2016 2017 2018 2019

Bilance běžného účtu (% HDP)

-17,8 -20,0 -21,6 -20,3 – 13,6 dle EIU
Finanční a kapitálový účet (% HDP) 12,2 14,0 16 14,3  
Čisté zahraniční investice (%HDP) 13,0 14,8 13,0 13,0  
Fiskální bilance (% HDP) 1,8 0,2 0,0 -0,2  
Dluh (% HDP) 64,8 80,2 76,5 73,0  
Primární bilance (% HDP) 4,7 3,3 3,4 3,0  

zdroj: SB – údaje SB jsou k 05/2020 k dispozici za rok 2018

Platební bilance (mil. USD, běžný kurz, dle SB, za 2018 a 2019: tradingeconomics.com):

 

2014

2015

2016

2017 2018 2019

běžný účet

-310,3

-256,2

-242

-230 – 81,7 – 51,6

kapitálový účet

39,1

36,9

n/a

n/a    

finanční účet

-192,0

-215,8

n/a

n/a    
Veřejný dluh vůči HDP (údaje k 05/2020 jsou za r. 2018):

2013

2014

2015

2016

2017 2018

48,5

65,0

60,6

65,0

62,0 n/a

 

Bilance běžného účtu, rezervy v zahraniční měně (miliony USD, dle EIU):
  2014 2015 2016 2017 2018 2019
vývoz zboží (FOB) 539,0 449,4 459,2 564,8 561,9 595,2
dovoz zboží (FOB) -1081,0 -922,4 -991,0 -1 155,1 -1 233,8 – 1189,1
bilance běžného účtu -310,4 -256,2 -285,6 -295,1 -269,4 – 229,7
rezervy v zahr. měně, bez zlata 465,0 536,2 523,5 545,2 549,5 580,6

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:

Central Bank of Seychelles
Independence Ave.
P.O.Box 701, Victoria
Tel.: (+248) 282000
Fax: (+248) 226104

Komerční banky:

Barclays Bank
Independence Ave.
P.O.Box 167, Victoria
Tel.: (+248) 383838
Fax: (+248) 324054

Development Bank of Seychelles
Mahe
P.O.Box 217, Victoria
Tel.: (+248) 294400
Fax: (+248) 224274
E-mail: dbs.md@seychelles.net

Nouvobanq
State House Avenue
P. O. Box 241, Victoria
Tel.: (+248) 293000
Fax: (+248) 224670
E-mail: nvb@nouvobanq.sc

Seychelles Savings Bank 
Kingsgate Hse.
P. O. Box 531, Victoria
Tel.: (+248) 225251
Fax: (+248) 224713
E-mail: ssbank@seychelles.net

Absa Bank Seychelles

Seychelles Commercial Bank

 • Další pobočky zahraničních bank:

MCB Seychelles Ltd. (Mauritius Commercial Bank)

Bank od Baroda (indická)

Al Salam Bank Seychelles

Bank of Ceylon

Bank Al Habib Ltd (pákistánská mezináridní banka)

SBM Bank Seychelles (State Bank of Mauritius)

Pojišťovny:

H. Savy Insurance Co. Ltd.
Maison La Rosiere
P.O.Box 887, Victoria
Tel.: (+248) 322272
Fax: (+248) 321666
E-mail: insuranc@seychelles.net 

State Assurance Corporation
Pirates Arms Building
P.O.Box 636, Victoria
Tel.: (+248) 295000
Fax: (+248) 224495
E-mail: sacos@seychelles.net

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Obchodní daň (Trade Tax) se vztahuje na tři oblasti:

 • dovozy – týká se veškerého dováženého zboží, sazba je v rozmezí 0–200 % z hodnoty zboží; v průměru však 25 %; netýká se reexportů
 • služby – platí se měsíčně a výše je odvislá od obratu poskytovatele  
 • domácí výroba – týká se alkoholu, nápojů a tabáku

Sociální pojištění: zaměstnavatel odvádí za každého pracovníka, sazba se pohybuje na úrovni 10–40 % vyplácené mzdy v závislosti na její výši

Živnostenská daň (Business Tax): stanoví se na základě čistého zisku nebo zdanitelného příjmu, v závislosti na jeho výši se pohybuje v rozmezí 0–40 %, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act

Daň vybíraná srážkou (Withholding Tax): týká se výnosů z cenných papírů, úroků, licenčních poplatků a autorských honorářů, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem