Seychely: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

V říjnu 2016 složil přísahu nový prezident Danny Faure (v letech 2010–2016 viceprezident; člen „People’s Party“; PP) a parlamentní volby vyhrála těsně koalice opozičních stran LDS. Rozdělení seychelské politické scény pokračuje. Prohra v parlamentních volbách však nemusí mít zásadní vliv na výkonnou moc – Seychely představují prezidentský systém.

Opozice nicméně obsadila všechna významná místa v parlamentu – dosavadního předsedu Patricka Herminieho nahradil Patrick Pillay (bývalý člen vládní strany Lepep a ministr zahraničních věcí, přešedší k opozici LDS). Ten však 9. 3. 2018 také rezignoval a nahradil jej Philip Arrisol.

Křeslo prezidenta Dannyho Faure je o poznání vratší než před rokem, nicméně se neočekává, že by odstoupil. Volby se mají uskutečnit v r. 2020.

Pravidelně probíhají konzultace mezi vládou Lepep a parlamentní většinou LDS. Mnohé státní úřady procházejí kosmetickými reformami (volební komise, úřad ombudsmana, lidskoprávní komise, atd.), jiné jsou nově vytvořené (protikorupční komise), avšak s rozporuplnými výsledky. Právě nezávislost a funkčnost vyšetřování korupce patří k hlavním nedostatkům systému, především pak k nefunkčnost Financial Investigation Unit (FIU), která od roku 2016 nezahájila jediné vyšetřování. Problematická je i parlamentní proti-korupční komise (ACCS), která je v současné době nefunkční.

Potenciálně velmi korupční prostředí existuje v oblasti nákupu pozemků, importu zahraničních pracovníků a porušování jejich lidských práv, prodávání občanství zámožným cizincům a praní špinavých peněz (Seychely jsou stále populární destinací). Dále přetrvávají strukturální problémy – volení zástupci a veřejně činné osoby nemají povinnost zveřejňovat svůj majetek, chybí zákon o státní správě. Naopak pozitivně je hodnoceno přijetí zákona o svobodném přístupu k informacím.

Oficiální název státu:

 • Seychelská republika
 • Republic of Seychelles
 • République des Seychelles
 • Repiblik Sesel 

Složení vlády:

 • Prezident – Danny FAURE
 • Viceprezident – Vincent MERITON

Od 1. 1. 2018 bylo portfolio zahraničních věcí – „Department of Foreign Affairs“ (ministerstvo zahraničních věcí) – převedeno z prezidentské kanceláře na kancelář viceprezidenta. Ministrem zahraničních věcí se současně stal Vincent MERITON. Státní tajemník pro zahraniční záležitosti Barry FAURE byl současně jmenován „Executive Head of Departmen of Foreign Affairs“.

 • Ministr rybolovu a zemědělství – Charles BASTIENNE
 • Ministryně školství a rozvoje lidských zdrojů – Jeanne SIMEON
 • Ministryně pro zaměstnanost, rozvoj podnikání a podnikatelské inovace – Myriam TELEMAQUE
 • Ministr životního prostředí, energetiky a klimatických změn – Wallace COSGROW
 • Ministr financí, obchodu a hospodářského plánování – Maurice LOUSTEAU-LALANNE
 • Ministryně sídel, infrastruktury a pozemní dopravy – Pamela CHARLETTE
 • Ministr zdravotnictví a sociálních věcí – Jean-Paul ADAM
 • Ministryně vnitra – Mitcy LARUE
 • Ministr cestovního ruchu, civilního letectví, námořnictva a přístavů – Didier DOGLEY
 • Ministryně mládeže, sportu a kultury – Macsuzy MONDON
 • Ministryně rodinných záležitostí – Mitcy LARUE

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 94 633 (09/2018, dle CIA)
 • Průměrný roční přírůstek: 0,77 % (2017, dle CIA)
 • Demografické složení: ženy 49,3 %; muži 50,7 % (2015, dle SB)
 • Národnostní složení – „Seychellois“: seychelští Kreolové (90 %), Indové/Pákistánci, Východoafričané a Malgaši, také arabská, čínská a francouzská populace
 • Náboženské složení: katolíci (76 %), protestanté (11 %), hinduisté (2,4 %), muslimové (1,6 %)

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyv. (miliony USD, dle EIU):
2014 2015 2016 2017 2018 odhad
13 000 14 000 14 000 15 000 15 000
Reálný HDP (mld USD,dle EIU):
2014 2015 2016 2017 2018 odhad
1, 3 1, 4 1, 4 1, 5 1, 5
Inflace spotřebních cen (%, dle EIU):
2014 2015 2016 2017 2018 odhad
1,4 4,0 – 1,0 3, 2 3, 4

Míra nezaměstnanosti (2017, dle CIA Factbook): 3 %

Očekávaný vývoj v teritoriu

Během funkčního období prezidenta Danny Faure (do roku 2020) předpokládá EIU politickou stabilitu. V důsledku současné akcelerace fiskálních konsolidačních snah je v  roce 2019 je předpokládán přebytkový rozpočet. Růst reálného HDP zvolní v období 2019/2020 na předpokládaných 3, 4 %. Předpokládáno je také snížení deficitu běžného účtu na úroveň ca 13 %.

Růst hospodářství bude podporován stavebním sektorem (v souladu s infrastrukturními aktivitami, které mají být zhájeny v roce 2019), rozvojem aktivit v oblasti informačních technologií a turismem. V roce 2019 Je předpokládán mírný pokles inflace na hodnotu ca 3, 1 % a mírné zpevnění místní měny rupie.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (% HDP, dle SB):
  2015 2016 2017 2018 2019 projekce
příjmy bez darů 33,4 36,6 35,6 38 35,6
výdaje 32,8 38,1 36,9 40,2 37,3
primární saldo 4,3 3,4 3,0 3,0 2,5

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

  2015 2016 2017 2018
Bilance běžného účtu (% HDP) -17,8 -20,0 -21,6 -20,3
Finanční a kapitálový účet (% HDP) 12,2 14,0 16 14,3
Čisté zahraniční investice (%HDP) 13,0 14,8 13,0 13,0
Fiskální bilance (% HDP) 1,8 0,2 0,0 -0,2
Dluh (% HDP) 64,8 80,2 76,5 73,0
Primární bilance (% HDP) 4,7 3,3 3,4 3,0

zdroj: SB

Platební bilance (mil. USD, běžný kurz, dle SB):
  2014 2015 2016 2017 2018
běžný účet -310,3 -256,2 -242 -230 n/a
kapitálový účet 39,1 36,9 n/a n/a  
finanční účet -192,0 -215,8 n/a n/a  
Veřejný dluh vůči HDP:
2013 2014 2015 2016 2017 2018
48,5 65,0 60,6 65,0 62,0 n/a
Celkový zahraniční dluh, vč. soukromého zahr. dluhu (miliony USD, dle MMF)
  2013 2014 2015 2016 2017 odhad 2018
nezaplacený dluh 1 663 1 588 1 786 1 876 1 560 1 634
% HDP 126,4 117,7 122,7 122,3 104,7 104,2
Bilance běžného účtu, rezervy v zahraniční měně (miliony USD, dle EIU):
  2014 2015 2016 2017 2018
vývoz zboží (FOB) 539,0 449,4 459,2 564,8 513,4
dovoz zboží (FOB) -1081,0 -922,4 -991,0 -1 155,1 -1 270,7
bilance běžného účtu -310,4 -256,2 -285,6 -295,1 -366,1
rezervy v zahr. měně, bez zlata 465,0 536,2 523,5 545,2 551,6

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:

Central Bank of Seychelles
Independence Ave.
P.O.Box 701, Victoria
Tel.: (+248) 282000
Fax: (+248) 226104

Komerční banky:

Barclays Bank
Independence Ave.
P.O.Box 167, Victoria
Tel.: (+248) 383838
Fax: (+248) 324054

Development Bank of Seychelles
Mahe
P.O.Box 217, Victoria
Tel.: (+248) 294400
Fax: (+248) 224274
E-mail: dbs.md@seychelles.net

Nouvobanq
State House Avenue
P. O. Box 241, Victoria
Tel.: (+248) 293000
Fax: (+248) 224670
E-mail: nvb@nouvobanq.sc

Seychelles Savings Bank 
Kingsgate Hse.
P. O. Box 531, Victoria
Tel.: (+248) 225251
Fax: (+248) 224713
E-mail: ssbank@seychelles.net

Pojišťovny:

H. Savy Insurance Co. Ltd.
Maison La Rosiere
P.O.Box 887, Victoria
Tel.: (+248) 322272
Fax: (+248) 321666
E-mail: insuranc@seychelles.net 

State Assurance Corporation
Pirates Arms Building
P.O.Box 636, Victoria
Tel.: (+248) 295000
Fax: (+248) 224495
E-mail: sacos@seychelles.net

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Obchodní daň (Trade Tax) se vztahuje na tři oblasti:

 • dovozy – týká se veškerého dováženého zboží, sazba je v rozmezí 0–200 % z hodnoty zboží; v průměru však 25 %; netýká se reexportů
 • služby – platí se měsíčně a výše je odvislá od obratu poskytovatele  
 • domácí výroba – týká se alkoholu, nápojů a tabáku

Sociální pojištění: zaměstnavatel odvádí za každého pracovníka, sazba se pohybuje na úrovni 10–40 % vyplácené mzdy v závislosti na její výši

Živnostenská daň (Business Tax): stanoví se na základě čistého zisku nebo zdanitelného příjmu, v závislosti na jeho výši se pohybuje v rozmezí 0–40 %, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act

Daň vybíraná srážkou (Withholding Tax): týká se výnosů z cenných papírů, úroků, licenčních poplatků a autorských honorářů, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem