Sierra Leone: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Oborové příležitosti pro Sierru Leone naleznete v  Mapě oborových příležitostí – zde.

 

Z hlediska perspektivních položek českého exportu, jsou nejdůležitější následující průmyslová odvětví:

 • zemědělství:
  • zpracovatelské technologie plodin jako je kasava, brambory, sladké brambory „yam“ a káva,
  • technologie na zpracování a konzervování ovoce,
  • technologie na komerční zpracování bavlny
  • výroba hnojiv
  • technika na produkci a kultivaci rýže
 • důlní průmysl
  • technologie pro těžbu a zpracování rudy vzhledem k jejich zásobám  – zejména diamantům, železné rudy, bauxitu, zlata a oxidu titaničitého
  • dodávky chemikálií pro zporacování rudy
 • energetika
  • mini hydroelektrárny,
  • elektrárny na zemní plyn
  • fotovoltaické elektrárny
  • elektrárny na biomasu.
 • Infrastruktura – čistírny a úpravny vody

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Z hlediska perspektivních oborů pro čs. investory je to hlavně:

 • zemědělství:
  • zpracovatelské technologie plodin jako je kasava, brambory, sladké brambory „yam“ a káva, technologie na zpracování a konzervování ovoce, technologie na komerční zpracování bavlny
  • zemědělská technika
  • technologie pro efektivnější obdělávání a využívání zemědělské půdy
  • výroba hnojiv
  • technika na produkci a kultivaci rýže
 • důlní průmysl – technologie pro těžbu a zpracování rudy vzhledem k jejich zásobám  – zejména diamantům, železné rudy, bauxitu, zlata a oxidu titaničitého
 • energetika – rozvoj mini hydroelektráren, elektráren na zemní plyn, fotovoltaické elektrárny a elektrárny na biomasu
 • Infrastruktura – stavba pozemních komunikací, čistírny a úpravny vody

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejvýznamější akce (veletrhy, přehlídky, výstavy atd.) pro možnou prezentaci českých exportérů pro rok 2020 naleznete  zdezde.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 30.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem