Sierra Leone: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

ZÚ Akkra v roce 2019 neevidovala žádnou obchodní a ekonomickou spolupráci mezi ČR a Sierra Leone, ale v 03/19 byl zorganizován projekt ekonomické diplomacie PROPED č. 36A-045-002 „Prezentace obranného průmyslu ČR v Libérii a Sierra Leone, který měl za cíl prezentovat české firmy podnikající v obranném průmyslu a nabídnout spolupráci při budování ozvbrojenných sil v obou těchto zemích, v boji proti terorizmu a při ochraně hranic.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz z ČR do Sierra Leone*

6 520

3 997

8 119

2 339

1 221

Dovoz do ČR ze Sierra Leone*    

70 961

26 756

51 275

29 822

22 262

Bilance*

-64 440

-22 759

-43 156

-27 483

-21 041

* Údaje v CZK (tis.)

Zdroj: Český statistický úřad (2019)

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky vývozu z ČR do Sierra Leone za r.2019
kód zbožípopis zbožíhodnota zboží (tis.Kč)
85Části a součásti tel. přístrojů425
84Přenosná zařízení pro automatizované zpr. dat362
85Zařízení pro příjem konverzi a vysílání hlasu136
89Nafukovací plavidla pro zábavu a sport 101

Zdroj: Český statistický úřad (2020)

Nejvýznamnější položky dovozu ze Sierra Leone do ČR za r.2019
kód zbožípopis zbožíhodnota zboží (tis.Kč)
09Káva5 984
85Elektrické přístroje na výrobu kávy3 357
70Tvrzené nápojové sklo2 661
74Příslušenství pro trubky z oceli711
71Odpad a šrot ze stříbra560
90Přístroje na měření a kontrolu554
48Papír, karton, lepenka511
73Výrobky ze železa nebo oceli425

Zdroj: Český statistický úřad (2020)

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Akkra nedisponuje žádnými informacemi o výměně služeb mezi ČR a Sierra Leone v roce 2019.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Akkra neeviduje žádné informace o českých firmách nebo o investicích českých firem v Sierra Leone.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci z roku 1984
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě z roku 1969

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ZÚ Akkra neregistroval v roce 2019 žádný malý lokální projekt ani rozvojovou spolupráci se Sierra Leone.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 30.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem