Sierra Leone: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

ZÚ Akkra v roce 2019 neevidovala žádnou obchodní a ekonomickou spolupráci mezi ČR a Sierra Leone, ale v 03/19 byl zorganizován projekt ekonomické diplomacie PROPED č. 36A-045-002 „Prezentace obranného průmyslu ČR v Libérii a Sierra Leone, který měl za cíl prezentovat české firmy podnikající v obranném průmyslu a nabídnout spolupráci při budování ozvbrojenných sil v obou těchto zemích, v boji proti terorizmu a při ochraně hranic.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz z ČR do Sierra Leone*

6 520

3 997

8 119

2 339

1 221

Dovoz do ČR ze Sierra Leone*    

70 961

26 756

51 275

29 822

22 262

Bilance*

-64 440

-22 759

-43 156

-27 483

-21 041

* Údaje v CZK (tis.)

Zdroj: Český statistický úřad (2019)

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky vývozu z ČR do Sierra Leone za r.2019
kód zboží popis zboží hodnota zboží (tis.Kč)
85 Části a součásti tel. přístrojů 425
84 Přenosná zařízení pro automatizované zpr. dat 362
85 Zařízení pro příjem konverzi a vysílání hlasu 136
89 Nafukovací plavidla pro zábavu a sport  101

Zdroj: Český statistický úřad (2020)

Nejvýznamnější položky dovozu ze Sierra Leone do ČR za r.2019
kód zboží popis zboží hodnota zboží (tis.Kč)
09 Káva 5 984
85 Elektrické přístroje na výrobu kávy 3 357
70 Tvrzené nápojové sklo 2 661
74 Příslušenství pro trubky z oceli 711
71 Odpad a šrot ze stříbra 560
90 Přístroje na měření a kontrolu 554
48 Papír, karton, lepenka 511
73 Výrobky ze železa nebo oceli 425

Zdroj: Český statistický úřad (2020)

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Akkra nedisponuje žádnými informacemi o výměně služeb mezi ČR a Sierra Leone v roce 2019.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Akkra neeviduje žádné informace o českých firmách nebo o investicích českých firem v Sierra Leone.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci z roku 1984
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě z roku 1969

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ZÚ Akkra neregistroval v roce 2019 žádný malý lokální projekt ani rozvojovou spolupráci se Sierra Leone.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 30.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem