Sierra Leone: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Zvláštní vazba mezi Sierrou Leonou a Evropskou unií se odráží v následných úmluvách a dohodách o partnerství mezi Evropskou unií a skupinou zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT), jíž je Sierra Leone smluvní stranou.
EU je jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů Sierry Leone. Obchodní vztahy se řídí všeobecným systémem preferencí; jako nejméně rozvinutá země využívá Sierra Leone bezcelní, bezkvótový přístup na trh EU v rámci režimu „Vše kromě zbraní„. Sierra Leone je také součástí Dohody o hospodářském partnerství (EPA) s EU jako členem ECOWAS.

3.1. Zastoupení EU v zemi

The European Union Delegation to Sierra Leone 
P.O. Box 1399
Leicester Peak, Regent
Freetown 
Sierra Leone
Tel: +232-88-13-6000
Email: Delegation-sierra-leone@eeas.europa.eu

https://eeas.europa.eu/delegations/sierra-leone_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V obchodních vztazích převažuje export zemí EU do Sierra Leone. V následující tabulce uvádíme přehled obchodu s EU za posledních 5 let.

year import * Export *
2015 241 239
2016 223 210
2017 265 224
2018 233 199
2019 267 167

* všechny údaje v mil. EUR

Zdroj: EU delegation in Sierra Leone

 

Import ze zemí EU činil v roce 2019 23,9% celkového dovozu Sierra Leone. Nejvýznamnější země EU pro dovoz do Sierra Leone:

 • Belgie
 • VB
 • Nizozemí
 • Dánsko
 • Francie

Export do zemí EU činil v roce 2019 20,1% celkového vývozu Sierra Leone. Nejvýznamnější země EU, do kterých se ze Sierra Leone vyváželo:

 • Belgie
 • Nizozemí
 • VB
 • Německo
 • Španělsko

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Společná strategie pro Sierra Leone pro období 2008 -2013 byla navržena společně vládou Sierry Leone (GoSL), Evropskou komisí (EK) a britským ministerstvem pro mezinárodní rozvoj (DFID) se vstupy z členských států EU.

Národní indikativní program pro Sierru Leone nastiňuje hlavní oblasti spolupráce EU s touto zemí v období 2014–2020 v rámci 11. Evropského rozvojového fondu.

 

 

Několik nedávných projektů EU v Sierra Leone:

 • Partnerství mezi EU a FAO s cílem pomoci vládám snížit chudobu, dosáhnout nulového hladovění, zlepšit výživu a zvýšit odolnost v zemích, které jsou náchylné k krizím
  Doba trvání: červen 2015 – červen 2019
  Celková cena: 40 mil €
 • Podpora ze strany EU sekretariátu hromadného stravování (SUN)
  Doba trvání: prosinec 2012 – prosinec 2016
  Celková cena: 5 mil €
 • údržba silnic v Bo
  Doba trvání: duben 2016 – duben 2021
  Celková cena: 1,65 mil. €
 • Západoafrické informační a koordinační středisko
  Doba trvání: září 2014 – září 2019
  Celková cena: 30 mil. €

Případ Sierra Leone je jedním z těch, kdy fondy EU kooperují s rozvojovými fondy jedmotlivých členských států. Podpora plyne předevšém z desátého a jedenáctého European Development Fund (EDF) a z United Kingdom’s Department for International Development (DFID). Z těchto prostředků již bylo alokováno více než 266 milionů euro. Okolo 90 milionů euro z této částky bylo vyplaceno formou rozpočtové podpory tak, aby byla Sierra Leone schopná reformovat správu veřejných financí a realizovat programy na snižování chudoby v zemi.  

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 30.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem