Singapur: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V časové řadě  vzájemného obchodu od r. 1995 jsou patrné tři výrazné zlomy v dynamice českého vývozu. Ve všech případech (r. 1996, r. 2001 a r. 2009) šlo o důsledek ekonomické krize buďto v regionu jihovýchodní Asie nebo globálně a k následnému poklesu poptávky v elektronickém sektoru, který patří mezi významné odběratele českých výrobků.

Poznámka: Údaje singapurských úřadů mohou uvádět čísla značně odlišná od statistik GŘ cel ČR. Singapurská statistika zahraničního obchodu vychází z mezinárodního Harmonizovaného systému nomenklatury zboží. Při vývozu jsou sice používány ceny FOB a země určení, při dovozu ceny CIF a místo původu zboží, ale přestože metodika je obdobná českému systému evidence zahraničního obchodu, vznikají ve statistikách obou zemí velké rozdíly v údajích o vývozu i dovozu. Jedním z důvodů je skutečnost, že Singapur je důležité místo reexportu do okolních států v regionu v důsledku liberální celní politiky (zhruba 50 % singapurského neropného dovozu je reexportováno). V případě českého dovozu jsou české údaje podstatně vyšší než singapurské, protože mnohdy je v singapurských statistikách uveden jako místo určení přístav překládky v Evropě a nikoliv skutečné místo určení, tedy Česká republika. V daném případě došlo i k tomu, že podle singapurských statistik má ČR ve vzájemném obchodu se Singapurem přebytek, v případě českých statistik má naopak deficit. Podobné rozdíly vznikají i v evidenci dalších zemí EU.

 

 

v mil, USD Vývoz Dovoz Obrat Bilance

2014

271 474

647 029

918 503

-375 555

2015

239 438

644 223

883 661

-404 785

2016

242 529

466 347

708 876

-223 818

2017

        316 467                 431 679

748 146

-115 210

2018        345 548                532 798                878 346                – 187 25

Zdroj: MPO ČR

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity ČR: elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, elektronické součástky. Hlavní dovozní komodity: stroje pro zpracování dat a jejich periférie, integrované obvody a další elektronické součástky, přírodní kaučuk a pryskyřice, telekomunikační zařízení.

Struktura českého vývozu do Singapuru je podle českých statistik stále výrazně závislá na několika položkách, které tvoří většinu vývozu a které jsou vyváženy několika mezinárodními společnostmi. Největší podíl mezi výrobky vyváženými z ČR do Singapuru v roce připadá na elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, elektronické součástky.

Na českém exportu se z této skupiny podílely nejvyšší měrou elektronické součástky. Další vývozní položkou byly tantalové kondenzátory, telefonní přístroje, dále nožířské výrobky (mezi nimi především žiletky), mléko a mléčné výrobky, papír a lepenka a výrobky ze skla.

Nejvýznamnějšími dovozními položkami byly hotové výrobky spotřebního charakteru, dále stroje pro zpracování dat a jejich periférie, integrované obvody a další elektronické součástky, náhradní díly ke kancelářským strojům a strojům na zpracování dat, přírodní kaučuk a pryskyřice a telekomunikační zařízení.

Singapur, coby velmi vyspělá ekonomika a obchodní hub, se soustředí na zavádění nejnovějších odvětví s maximální přidanou hodnotou a usiluje o to být na špičce vývoje. Nabízí se tak šance na uplatnění českých firem například v oblasti high-tech, IT, e-commerce anebo start-up projektů v oblasti implementovaného výzkumu.

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti výměny služeb stojí za zmínku singapurská pobočka české společnosti Social Bakers, která se zaměřuje na analýzy efektivity mediálních kampaní vedených na sociálních sítích. V obecné rovině jsou podmínky pro výměnu služeb srovnatelné s podmínkami, jaké existují ve vztazích mezi ČR a jinými rozvinutými státy mimo EU. Na oblast služeb se zaměřují také české start-upové projekty, které se snaží v Singapuru prosadit s podporou agentury CzechInvest.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Singapuru se v současnosti angažuje něco přes 50 českých firem působících ať již přímo na místě, anebo prostřednictvím spolupráce s místním zástupcem nebo obchodním partnerem.  Mezi významné společnosti projevující se ve vzájemném obchodě patří dlouhodobě společnost AVX CZECH, Lanškroun, která vyváží do Singapuru tantalové kondenzátory. Mezi další významné české exportéry patří TESLA SEZAM a.s., Gillete Czech s.r.o., Preciosa, Interlacto, Škoda, Foxconn CZ s.r.o., Lasvit, Social Bakers a další.

Společnostmi, které se na obchodu se Singapurem výrazně podílí, jsou na straně českého dovozu především Foxconn CZ, Matsushita, Tesla Sezam, Panasonic, Philips, Compaq, Barum Continental, Apple a další.

V dubnu 2019 byla založena Česko-singapurská obchodní komora, která sdružuje české společnosti zajímající se o Singapur.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o podpoře a ochraně investic, podepsána dne 8. 4. 1995, vstoupila v platnost 8. 10. 1995
  • Dohoda o zamezení dvojího zdanění, podepsána dne 21. 11. 1997, vstoupila v platnost 21. 8. 1998
  • Dohoda o bezvízovém styku, uzavřena formou výměny nót dne 8. 12. 1997, vstoupila v platnost dne 8. 1. 1998
  • Dohoda o letecké dopravě, podepsána dne 19. 1. 2009
  • Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsáno dne 26. 6. 2013

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Singapur není příjemcem zahraniční rozvojové pomoci.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem