Singapur: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

1.1.   Název státu:

 • Singapurská republika
 • Republic of Singapore (anglicky)

Hlava státu:

V čele státu stojí prezident republiky, který je volen na období 6 let, přičemž je ale zároveň respektována rotace podle etnicko-náboženského principu. Prezidentkou Singapuru je od září 2017 paní Haliman Yacob.

 

Složení vlády:

Singapurská vláda má 19 členů, v jejím čele je předseda vlády. Pro singapurskou vládu je typické, že jeden ministr pokrývá více resortů, respektive vystupuje jako zastupující ministr pro jiný rezort.

 

Podrobnosti na www.cabinet.gov.sg

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 

Demografický vývoj:

 • 5 638 700 obyvatel (2018)
 • 7 804 obyvatel/km²
 • Průměrný roční přírůstek 0,9 % (2019)

Národnostní složení:

 • Číňané 74,2 %
 • Malajci 13,3 %
 • Indové 9,2 %
 • ostatní 3,3 %

 

Náboženské složení:

 • buddhisté  33,9 %
 • muslimové  14,3 %
 • taoisté 11,3 %
 • katolíci 7,1 %
 • hinduisté 5,2 %
 • bez vyznání 16,4 %
 • ostatní

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:

Singapur má čtyři úřední jazyky:

 • angličtina
 • čínština (mandarínština)
 • malajštinu
 • tamilštinu

Jazykem úředních a obchodních jednání je angličtina.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2014

2015

 2016

2017

2018

2019

HDP (v

běžných cenách, SGD mil.)

390,089.1

408 096,6

 410 271,9

422 679,1

487 088

507 568

Přírůstek HDP (%)

2,8

2,0

 0,5

3,6

3,2

0,7

HDP na obyvatele (tis. SGD)

69,168

73,1

 76,318

79,697

86,3

88,991

Roční inflace (%, prům., ve spotř. cenách)

1,0

-0,5

 -0,5

0,6

0,4

0,6

Nezaměstnanost prům.)

2.0

1,9

2,1

2,2

2,1

2,3

Směnný kurs (SGD/USD,

prům.)

1,2671

1,3748

 1,3815

1,3807

1,35

1,36

Urokové sazby (v %,prům.) – prime lending rate

5.35

5,35

 5,35

5,28

5,8

5,25

Zdroj: IMF, The Singapore Department of Statistic

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 v mld. SGD

2015

 2016

2017

2018

2019

Příjmy

64, 154

 68, 954

75,154

73,7

74,73

Výdaje

68, 400

 71, 045

73,981

79,0

78,2

Saldo

-4, 246

 -2, 080

1,236

-5,3

3,44

 

Zdroj: Department of Statistic Singapore; www.singstat.gov.sg

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2015

 2016

2017

2018

2019

Běžný účet

73 906

 78 058

84 200

86 204

86 132

Kapitálový a finanční

77 100

 81 900

46 500

67 793

95 001

 Zdroj: The Singapore Department of Statistic Údaje v mil. SGD

 

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Singapuru je registrováno více než 100 komerčních bank, 52 tzv. merchant bank a 3 finanční společnosti.

Dozor a kontrolu nad bankovním systémem provádí Monetary Authority of Singapore, (www.mas.gov.sg), která plní většinu funkcí centrální banky.

Komerční banky se v Singapuru dále dělí do tří kategorií podle typu licence obdržené od MAS

 • banky s plnou licencí – bez jakéhokoliv omezení (tuto licenci má 28 bank, z toho 5 místních)
 •  banky s omezenou činností (Wholesale Banks) – nesmějí spravovat spořitelní účty, přijímat deposita nižší než 250 000 SGD a nemohou mít více než jednu kancelář (celkem 37 bank)
 •  tzv. offshore banky – jsou specializované na velké obchody s nerezidentními občany Singapuru, poskytovat bankovní služby místním občanům je povoleno pouze v cizích měnách (48 bank)

 

Tzv. „Merchant banks“, kterých je v současnosti 52, jsou banky, mezi jejichž náplně patří především obchodování na burze, vedení investičních portfólií, podnikové financování, půjčky, leasingové operace, obchodování se zlatem nebo cizími měnami.

 

Přehled hlavních singapurských bank:

 1. The Development Bank of Singapore LTD (DBS)
 2. Oversea-Chinese Banking Corpn LTD (OCBC)
 3. United Overseas Bank LTD (UOB)
 4. Bank of Singapore LTD
 5. Far Eastern Bank LTD

 

Přehled hlavních pojišťoven:

 1. ACE Insurance Limited
 2. Allianz AG Reinsurance Branch Asia Pacific
 3. American Home Assurance Company
 4. AXA Asia Regional Centre Pte Ltd
 5. CGU Asia Pte Ltd
 6. Keppel Corporation Ltd
 7. Prudential Asssurance Company Singapore

 

Podrobné informace o jednotlivých typech bank spolu s jejich seznamem je možno nalézt na stránkách Monetary Authority of Singapore v části Financial Sector (Banking, Insurance).

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Základním pilířem singapurského daňového systému jsou daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob a daň z prodeje zboží a služeb (GST – Goods & Services Tax). Podrobnosti lze nalézt na stránkách Inland Revenue Authority of Singapore 

 

Daňový systém rozeznává dvě základní skupiny daní:

 

a)  Daně přímé

 

1.   Daň z příjmu

 • právnických osob (corporate tax) – 20 %
 • fyzických osob rezidentů 0 – 22 %, jedná se o progresivní daň
 • fyzických osob nerezidentů – sazby 10%, 15%, 22% podle druhu příjmů

 

2.   Daň z nemovitostí

 • u průmyslových a obchodních objektů činí 10 %
 • u nemovitostí určených k bydlení (rezidentní) je daň stanovena na 4 % z hodnoty nemovitosti

 

3.   Daň ze sázek a loterií

 • 30 % z vyhrané částky

 

b)  Daně nepřímé

 

1.   Daň z prodeje zboží a služeb

 • (GST – Goods, and Services Tax, obdoba daně z přidané hodnoty) – 7 %

 

2.   Spotřební daň

 • sazba se liší podle druhu zboží (alkohol, tabákové výrobky, motorové dopravní prostředky, petrochemické produkty – benzín a motorová nafta). Podrobnosti na webových stránkách customs.go.sq.

 

3.   Daň z motorového vozidla

(daň slouží mj. i k regulaci rozsahu automobilové dopravy ve státě):

 • Registrační poplatek (tzv. Additional Registration Fee – ARF) ve výši 110 % z ceny motorového vozidla.
 • Poplatek za získání oprávnění (Certificate of Entitlement) k nákupu motorového vozidla – ve výši 30 000 – 40 000 SGD podle aktuální poptávky.
 • Daň za užívání veřejných komunikací – liší se podle objemu motoru vozidla.

Pozn.: Spotřební daň z nákupu automobilu je ve výši 20 %, daň z nákupu motocyklů je ve výši 12 %.

 

 

Další poplatky:

Dovozní clo je aplikováno pouze u těchto dvou komodit:

 • pivo („Stout&Porter“, „Beer&Ale“)
 • čínské víno „samsoo“

Podrobnosti lze nalézt na www.customs.gov.sg

 • Místní daň ze služeb v hotelnictví a pohostinství – poplatek ve výši 1 % z účtované částky je vybírán úřadem „Singapore Tourism Board“.
 • Kolkovné – vybíráno v souvislosti s prodejem nemovitostí nebo cenných papírů a jejich zástavou, případně v souvislosti s pronájmem nemovitostí.

 

Kompletní informace o daňovém systému lze najít na webových stránkách úřadu „Inland RevenueAuthority of Singapore“ (obdoba Finančního úřadu).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem