Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele

Podnikatelské a spotřebitelské sféry se zavedení jednotné měny eura dotkne výrazným způsobem. Proti vyplývajícím možným komplikacím a problémům vznikla pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele. Gestorem této skupiny se stalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.



Zavedení eura se významně dotkne podnikatelů a spotřebitelů. Euro přináší podnikatelům řadu výhod. Podnikatelská komunita však musí být na tuto změnu dobře připravena, což si vyžádá nemalé finanční prostředky. Euro se rovněž významně dotkne spotřebitelů, kteří se budou muset naučit uvažovat v nové měně. Jelikož úspěch přechodu na novou měnu bude záviset na postojích obou těchto společenských skupin, byli jejich představitelé zastřešeni jednou pracovní skupinou. V této sestavě mohou být snáze řešeny mnohé technické problémy a nalézána oboustranně přijatelná řešení. Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Členy pracovní skupiny pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele jsou zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, České národní banky, České obchodní inspekce, Hospodářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Sdružení obrany spotřebitelů, Sdružení českých spotřebitelů, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Sdružení podnikatelů a živnostníků.

Hlavní úkoly pracovní skupiny pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele jsou v obecnosti zadány Národním plánem zavedení eura v České republice. Rozdělit je lze podle jejich adresáta, což jsou podnikatelé, maloobchod a spotřebitelé.

Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele zpracovává doporučení, která mají podnikatelům usnadnit přechod na euro.

Konkrétně se zabývá následujícími problémy:

  • vypracování doporučených postupů přechodu na euro pro malé a střední podniky;
  • návod na zpracování plánu přechodu na euro pro podniky;
  • rozbor nezbytných investic do úprav podnikového výkaznictví a počítačových systémů ;
  • rozbor aspektů finančního řízení, plánování a účetnictví;
  • etika přechodu na euro.

Specifickou skupinou, na kterou se tato pracovní skupina zaměřuje, je maloobchod. Zkušenosti zemí, které již euro zavedly, ukazují, že obchod, a zvláště maloobchod, sehrává při přechodu na euro klíčovou roli. Stává se totiž jakousi směnárnou bankovek a mincí.

Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele proto vypracuje metodiky zaměřené na následující oblasti:

  • pravidla duálního označování cen;
  • úloha maloobchodu v procesu výměny oběživa během období duálního oběhu;
  • příprava a školení zaměstnanců.

Poslední skupina úkolů se zaměřuje na spotřebitele. Této společenské skupině je třeba usnadnit používání eura v prvních dnech po jeho zavedení a vhodná opatření by měla zabránit tomu, aby zavedení eura nebylo zneužíváno k neodůvodněnému zvyšování cen.

Z toho vyplývá další úkol pracovní skupiny pro nefinanční trhy a ochranu spotřebitele:

  • navrhnout opatření, která posílí důvěru spotřebitelů a omezí rizika zneužití zavádění eura k netransparentním změnám cen.

Indikativní harmonogram úkolů pracovní skupiny NKS pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.