Slovensko: Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

Velvyslanectví ČR v Bratislavě
obchodně-ekonomický úsek
Hviezdoslavovo nám. 8
810 00 Bratislava
tel: +421 2 5920 3323
mobil: +421 903 286 183
e-mail: jaroslav_remes@mzv.cz
www.mzv.cz/bratislava
Jaroslav Remeš – ekonomický diplomat

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky
Hviezdoslavovo nám. 8
810 00 Bratislava
tel.: +421 2 5920 3303
e-mail: bratislava@embassy.mzv.cz  

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany
tel: +420 2 2418 2494

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
odbor zahraničně ekonomických politik I
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
tel: +420 2 2485 2026

České centrum
Prepoštská 6
814 99 Bratislava
tel: +421 2 5441 8215, mobil: +421 903 267 027
email: ccbratislava@czech.cz

Česká centrála cestovního ruchu-Czechtourism
Prepoštská 6
811 01 Bratislava
te: +421 255 645 064
email: bratislava@czechtourism.com

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

– Záchranka: 155, 112
– Policie: 158, 112
– Městská policie: 159
– Hasiči: 150, 112
– Informace o telefonních číslech v SR: 1181
– Informace o telefonních číslech v zahraničí: 12149
– Informační a dispečerská služba motoristům: 18 123, 1815
– Havarijní a nouzová služba pro motoristy: 18 128, 18 154
– Havarijná služba: 0123
– Letecká záchranná služba: 18 155
– Horská záchranná služba: 18 300
– Dopravní záchranná služba (SČK): odstraňování následků dopravních nehod 154

Odtahová a asistenční služba:
– Global assistance Slovakia: 18 118
– Slovenský autoturist klub (SATC): 18 124
– Autoklub Slovakia Assistance: 18 120, 18 112
– Dopravní servis: *75 (z mobilního telefónu)  

Zdravotní pojišťovny:
– Dôvera: 0800 150 150
– Všeobecná zdravotná poisťovňa: 0850 003 003
– Union: 0850 003 333  

Mobilní operátoři a pevné linky
– Orange Slovensko – zákaznická linka: 905
– O2 Slovakia – zákaznická linka: 949
– Slovak Telekom – zákaznická linka: 0800 123 456
– 4ka – zákaznická linka: 950
– Poruchová služba pevných telefonních linek: 12129   

Další užitečná telefonní čísla: 
– Univerzální hlasová informační služba: 1180
– Info asistent (24 hodin denně), jízdní řády, letové řády, ubytování, zdravotnická zařízení, pracovní nabídky a jiné: 12 111
– Stella servis: informace pro motoristy: *75
– Autoklub Slovakia Assistance – motoristické informace: 18 124
– Ohlašování telefonních poruch: 12 129
– Přesný čas: 12 110
– Dětská linka záchrany: 0800 112 112
– Svoboda zvířat: 16 187
– Linka pomoci oběti násilí: 0850 111 321
– Linka důvěry: 02 4446 0606
– Elektřina – hlášení poruchy: 0800 111 567
– Voda – hlášení poruchy: 0800 121 333
– Plyn – hlášení poruchy: 0850 111 727

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Prezidentka SR – https://www.prezident.sk/
Národní rada SR – https://www.nrsr.sk/web/
Úřad vlády SR – https://www.vlada.gov.sk/
Národní banka Slovenska – https://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka
Ministerstvo financí SR – https://www.mfsr.sk/sk/
Ministerstvo hospodářství SR – https://www.mhsr.sk/
Úřad místopředsedy vlády SR pro regiony a informatizaci – https://www.vicepremier.gov.sk/
Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí SR – https://www.mzv.sk/
Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR – https://www.mpsr.sk/
Ministerstvo dopravy a výstavby SR – https://www.mindop.sk/
Ministerstvo životního prostředí SR – https://minzp.sk/
Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) – https://www.sario.sk/
Eximbanka SR – https://www.eximbanka.sk/
Slovenská záruční a rozvojová banka – https://www.szrb.sk/
Úřad pro veřejné zakázky SR – https://www.uvo.gov.sk/
Úřad průmyslového vlastnictví SR – https://www.indprop.gov.sk/
Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví SR – https://www.unms.sk/
Státní veterinární a potravinová správa SR – https://www.svps.sk/
Slovenská obchodní a průmyslová komora – http://web.sopk.sk/
Slovenská zemědělská a potravinářská komora – http://www.sppk.sk/
Obchodní rejstřík SR – http://www.orsr.sk/
Živnostenský rejstřík SR – http://www.zrsr.sk/
Asociace zaměstnavatelských svazů a sdružení SR – https://www.azzz.sk/
Asociace průmyslových svazů – https://www.asociaciapz.sk/
Republiková unie zaměstnavatelů – https://www.ruzsr.sk/
Klub 500 – http://www.klub500.sk/      
Slovenská asociace malých a středních podniků a živnostníků – http://samp-msp.sk/o-nas/
Sdružení podnikatelů Slovenska – https://www.zps.sk/
Svaz automobilového průmyslu SR – https://www.zapsr.sk/
Svaz strojírenského průmyslu SR – http://www.zspsr.sk/
Svaz elektrotechnického průmyslu SR – https://zep.sk/
Sdružení bezpečnostního a obranného průmyslu SR – https://www.zbop.sk/
Slovenský plynárenský a naftový svaz – http://www.spnz.sk/
IT Asociace Slovenska – https://itas.sk/

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě (Slovensko) ke dni 11. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem