Somálsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Evropská unie patří mezi dominantní hráče v podpoře politického procesu, stabilizaci, rozvoji infrastruktury, humanitární asistenci a zajištění bezpečnosti v Somálsku. S alokovanými 3,4 mld. EUR pro roky 2015-2020 představuje největšího globálního donora v zemi. Celá polovina je vynaložena na bezpečnost, zajištění míru a stability, včetně postupného předávání zodpovědnosti za bezpečí somálským federálním ozbrojeným silám. EU koncentruje v zemi úsilí na to, aby v roce 2020 mohly proběhnout všeobecné volby. V roce 2018 byl v Mogadišu otevřen EU Compound, v němž sídlí Delegace Evropské unie.

 

Navzdory masivní rozvojové a bezpečnostní podpoře obchodní a ekonomické vztahy mezi EU a Somálskem zaostávají za potenciálem. Mezi hlavní formální i neformální obchodní partnery Somálska se řadí země Zálivu, Jemen a Turecko.

 

Evropská unie je jedním z hlavních donorů ve financování mise AMISOM (African Union Mission to Somalia). Její mandát byl v červenci 2018 prodloužen do 31. května 2019. EUTM-Somalia se podílí na výcviku a poradenství členů somálských ozbrojených sil. Její mandát, který původně skončil 31. prosince 2018, byl prodloužen do 31. prosince 2020 s rozpočtem necelých 23 mil. EUR. EUNAVFOR – Operace ATALANTA hraje klíčovou roli v boji proti modernímu pirátství u somálských břehů, zatímco EUCAP Somalia se zaměřuje na budování kapacit námořní bezpečnosti v Rohu Afriky.
COVID-19:
8. 4. 2020 zahájila EU činnost „Team Europe“. Byl vytvořem 20 milionů EUR fond. Tyto finanční prostředky mají jít na pomoc nejohroženějším zemím, zejména v Africe.
14. 5. 2020 oznámil Komisař pro krizové řízení EU Janez Lenarčič poskytnutí další finanční podpory ve výši 105,5 milionů EUR jen zemím Afrického rohu. Tyto finance půjdou na humanitární projekty v Etiopii (42 milionů), Somálsku (48 milionů), Keni (15 milionů) a Džibutsku 500 000).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Kontakty na příslušnou Delegaci EU v Nairobi:
EU Delegation to Somalia
P.O.Box 30475 – 00100
Nairobi, Kenya
tel.: + 254 020 271 2380 / 3250
fax: + 254 020 271 0997
e-mail: delegation-somalia@eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Eurostat obraty EU se Somálskem neuvádí.

 

DEU na svých stránkách (https://eeas.europa.eu/delegations/somalia/1764/somalia-and-eu_en) informuje: „EU nemá se Somálskem mnoho přímých, nebo formálních obchodních vztahů. Hlavními obchodními partnery země jsou Jemen a semě Zálivu.“Somálský program obnovy a rozvoje“ je zaměřen na růst zahraničního obchodu prostřednictvím podpory zpracovatelských průmyslů založených na produkci skotu a ryb a také prostřednictvím podpory malých výrob například produkce medu.“

 

S cílem pomoci Somálsku posunout jeho obchodní horizont je rozvíjen „Národní indikativní program“ EU.  Tento program je zaměřen zejména na rostlinnou a živočišnou výrobu a rybolov. Mimoto podporuje soukromý sektor.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je hlavním rozvojovým partnerem Somálska. Národní indikativní program (NIP) 2014 – 2020 na Somálsko alokuje 286 milionů EUR. Program byl vytvořen dle priorit tzv. „Somali Compact“.

 

Fondy z NIP jsou rozděleny:

Budování státu a míru –  100 milionů EUR

Potravinová bezpečnost a pomoc – 86 milionů EUR

Vzdělávání – 60 milionů EUR

Opatření ve prospěch civilní společnosti – 14 milionů EUR

podpůrná opatření – 26 milionů EUR

COVID-19:
8. 4. 2020 zahájila EU činnost „Team Europe“. Byl vytvořem 20 milionů EUR fond. Tyto finanční prostředky mají jít na pomoc nejohroženějším zemím, zejména v Africe.
14. 5. 2020 oznámil Komisař pro krizové řízení EU Janez Lenarčič poskytnutí další finanční podpory ve výši 105,5 milionů EUR jen zemím Afrického rohu. Tyto finance půjdou na humanitární projekty v Etiopii (42 milionů), Somálsku (48 milionů), Keni (15 milionů) a Džibutsku 500 000).

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem