Somálsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Rozvoj zahraničního obchodu je nadále negativně ovlivňován nevyvinutým právním rámcem a meziregionálními tenzemi v rámci federace. Somaliland navzdory námitkám centrální somálské vlády udržuje neoficiální obchodní partnerství se státy Zálivu.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (miliony EUR, srovnání s předchozím rokem v %; dle EK – DG for Trade)

rok dovoz vývoz saldo obrat
miliony EUR změna % miliony EUR změna % miliony EUR změna % miliony EUR změna %
2015 1 928 27,0 609 34,1 -1 319 23,9 2 538 28,6
2016 2 121 10,0 577 -5,3 -1 543 17,0 2 698 6,3
2017 2 493 17,5 425 -26,4 -2 068 34,0 2 917 8,1
2018 2 473 -0,8 467 9,9 -2 007 -3,0 2 940 0,8
2019 3 134 26,7 560 20,1 -2 574 28,3 3 694 25,7

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní výměna Somálska dle zemí v r. 2019 (miliony EUR, podíl v %; dle EK – DG for Trade)

dovoz

vývoz

 

obrat
  země

mio. EUR

%

  země mio. EUR %   země mio. EUR %
  svět 3 134 100   svět 560 100   svět 3 694 100
1 Čína 680 21,7 1 Omán 94 16,7 1 Čína 695 18,8
2 Indie 578 18,4 2 Saúdská Arábie 47 8,4 2 Indie 596 16,1
3 Omán 385 12,3 3 EU 27 22 3,9 3 Omán 479 13,0
4 Etiopie 346 11,0 4 Jemen 20 3,6 4 Etiopie 346 9,4
5 Turecko 243 7,8 5 Indie 18 3,3 5 Turecko 249 6,7
6 EU 27 137 4,4 6 Japonsko 16 2,9 6 EU 27 159 4,3
7 Keňa 101 3,2 7 Čína 16 2,8 7 USA 101 2,7
8 USA 100 3,2 8 Katar 8 1,4 8 Saúdská Arábie 100 2,7
9 Malajsie 83 2,6 9 Jžní Korea 6 1,1 9 Malajsie 83 2,2
10 Egypt 78 2,5 10 Turecko 6 1,1 10 Egypt 79 2,1

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komodity dovozu 2017 (dle OEC; https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ssd/ )

vývoz 198 milionů USD

dovoz 2 230 milionů USD
pořadí položka miliony USD % pořadí položka miliony USD %
1. ovce a kozy 87,9 44,4 1. surový cukr 263 11,8
2. hovězí dobytek 43,8 22,1 2. rýže 165 7,4
3. „insect resin“ 25,1 13,9 3. jedlé přípravky 67,2 3,0
4. měkkýši 16,7 8,4 4. výrobky ze zeleniny 46,3 2,1
5. mražené ryby 5,4 2,7 5. rolovaný tabák 40,0 1,8

 

 Obchod EU se Somálskem v r. 2019 dle komodit – 5 nejvýznamnějších sekcí SITC (miliony EUR; dle EK – DG for Trade)

Dovoz Vývoz
SITC položka mio. EUR % total SITC položka mio. EUR % total
2 suroviny, nejedlé, vyjma paliv 23 98,1 0 potraviny a živá zvířata 42 32,4
0 potraviny a živá zvířata 0 0,9 7 stroje a dopravní prostředky 40 30,8
6 vyrobené zboží klasif. dle materiálu 0 0,3 2 suroviny, nejedlé, vyjma paliv 18 14,3
9 komodity a transakce 0 0,2 8 vyrobky různé 10 7,4
7 stroje a dopravní prostředky 0 0,2 5 chemikálie a podobné zboží 9 7,3

(Pozn.: komoditní údaje EIU v květnu 2020 jsou za rok 1990)

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V prosinci 2019 podepsal somalilandský prezident Muse Bihi se společností DP World (Dubai) dohodu o vybudování multifunkční (logistika, sklady, obchod, výroba) zóny volného obchodu v přístavu Berbera. Rozlohou 12 km2 se bude jednat o největší zónu volného obchodu v zemích Afrického rohu.
V Somálsku zatím funkční zóna volného obchodu není.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle SB; 2016: www.somaliampf.org): https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=SO&view=chart

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

102,0

107,3

446,0

434,0

516,0

756,0

384,0

409

Zásadní investice byla ze strany francouzské firmy Total do výzkumu potenciálních ropných nalezišť.

 

Přímé zahraniční investice  (% HDP, dle zprávy MMF)

2015 odhad 2016 odhad 2017 odhad 2018 projekce 2019 projekce 2020 projekce
4,5 4,9 5,2 5,5 5,7 5,6

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Institucionální omezení pro vstup zahraničního kapitálu nejsou. Snahou vlády bude vytvořit podmínky pro přilákání zahraničních investorů.

Somálský investiční zákon je z roku 1987 a k dispozici je na: https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/65/somalia-foreign-investment-law

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem