Spojené arabské emiráty: Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic
Marina Village, Villa A09, Breakwater Area, P.O.Box 27009, Abu Dhabi, U.A.E. 
Telefon: +9712/6782800
Fax: +9712/6795716, +9712/6767558 (konzulární úsek)
E-mail: abudhabi@embassy.mzv.cz
Konzulární úsek: consulate_abudhabi@mzv.cz
Ekonomický úsek: commerce_abudhabi@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/abudhabi

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor blízkého východu (BVA)
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1
tel:  +420 224 182 470 /sekretariát ředitele

Aktuální kontaktní údaje jsou uváděny na internetových stránkách www.mzv.cz v sekci „o ministerstvu“ a kapitole „organizační struktura“

Teritoriální odbor na MPO ČR: odbor zahraničně ekonomických politik II – aktuální kontaktní údaje jsou uváděny na internetových stránkách www.mpo.cz v sekci „Kontakt“ a kapitole „Organizační struktura ministerstva …“

Zastoupení Českých center, CzechInvestu, CzechTourismu na území SAE není. Kancelář CzechTrade v Dubaji byla registrována v únoru 2007 a sídlí na adrese:

CzechTrade Dubai
Michal Nedělka
Head of Representation in Dubai
CzechTrade – Trade Promotion Agency of the Czech Republic – Dubai
P.O.Box 9759
DUBAI, United Arab Emirates
Phone: +971 4 309 7018
Fax: +971 4 309 7019
Mobile: +971 50 4509941
E-mail: michal.nedelka@czechtrade.cz
www.czechtrade.ae

Czech Business Council

Vzhledem k nezanedbatelnému počtu českých firem přítomných na trhu byl v roce 2014 založen Klub českých podnikatelů v SAE, který má v současné době cca 150 členů z řad českých firem a profesionálů působících v SAE. Klub slouží jako společná platforma k výměně informací, zkušeností a k jednání s místními orgány. Dne 21.4.2015 byl klub zaregistrován u Dubajské obchodní komory a přeměněn v oficiální instituci tzv. Czech Business Council (Rada českých podnikatelů). Prezidentem Czech Business Council je  JUDr. Pavel Foubík. Kontakt viz www.cbcdubai.cz. Registrace Czech Business Council dala členům tohoto sdružení možnost oficiálního společněho postupu při jednání s obchodní komorou či dalšími institucemi. Czech Business Council úzce spolupracuje s Velvyslanectvím České republiky v Abu Dhabi a kanceláří CzechTrade v Dubaji, zejména při pořádání společných networkingových akcí. 

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

  • nepřetržitá ambulance: 998
  • policie: 999
  • hasiči: 997
  • dopravní policie: 90001234

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Důležité internetové odkazy k příslušným tématům jsou uvedeny v textu jednotlivých kapitol. Užitečné mohou být dále následující odkazy:

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty) ke dni 1. 6. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem