Spojené arabské emiráty: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty)

Po vzniku SAE v prosinci 1971 představoval nejvýznamnější investiční akci ČR v SAE projekt na výstavbu elektrárny a desalinační jednotky Umm Al Naar v Abu Dhabi, který v roce 1984 dokončil PZO Škodaexport. V 90. letech vývoz stagnoval s výjimkou let 1997-1998, kdy se podařilo zrealizovat kontrakt s armádou SAE na dodávku 1 200 vojenských nákladních automobilů Tatra 815. Celkový vzájemný obchod ČR se SAE je druhý největší v regionu BVA (po obchodu ČR s Izraelem). V objemu vývozu ČR však SAE zaujímají v regionu BVA první místo. Velmi významnou je navíc skutečnost, že v celosvětovém měřítku zaujímají SAE čtvrté místo ve vývozu ČR do mimoevropských zemí (po USA, Číně a Japonsku). Povědomí o ČR nicméně stále výši vzájemného obchodu neodpovídá; vývoz do SAE probíhá převážně přes soukromé distributory a formou subdodávek, přímé státní zakázky jsou výjimkami, neboť jsou přístupné pouze pro v místně registrované subjekty. Lze předpokládat, že potenciál obchodní spolupráce se SAE nadále poroste. Postupně se rozvíjejí formy užší ekonomické spolupráce, jako je výrobní kooperace, spolupráce při výzkumu a vývoji a spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. V posledních letech se začala úspěšně rozvíjet kooperace v oblasti zbrojního průmyslu. Zavedení bezvízového styku EU se SAE v 05/2015 zvýšilo potenciál zdravotní turistiky občanů SAE do ČR. 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

vývoz

dovoz

obrat

saldo

2015

808,631

89,292

897,923

719,339

2016

794,877

83,345

878,222

711,532

2017

837,360

95,841

 933,201

 741,519

2018

732,019

105,483

837,503

626,536

2019

665,858

100,875

766,733

564,982

Zdroj: Český statistický úřad, hodnoty uvedeny v mil. USD (s dopočty)

V roce 2019 došlo k mírnému meziročnímu poklesu českého vývozu do SAE. Tento pokles však nebyl tak výrazný, jako u některých dalších zemí EU. Do statistických údajů jsou však rovněž zahrnuty reexporty, tzn., že případný reálný pokles vývozu zboží s koncovým uživatelem v SAE je těžké určit.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu z ČR do SAE 01 -12/ 2019 (10 nejvýznamnějších položek)

kód HS 4

Název zboží

tis. USD

% vývozu

8802

Ostatní letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě

140 495

16,8%

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

113 522

14,0%

8523

Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení

71 587

8,5%

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdratove

54 158

6,5%

8525

Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání

35 330

4,0%

8537

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny

28 901

3,5%

4911

Výrobky tiskařské ostatní vč obrazů rytin aj

24 181

2,9%

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob

20 725

2,5%

9304

Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

20 239

2,4%

2710

Oleje minerální a z ner živičných ne surové

16 596

2,0%

Zdroj: Český statistický úřad 

Dlouhodobě tvoří 20% exportu PC komponenty a záznamová zařízení a 20% telekomunikační přístroje. Od roku 2015 dochází k poklesu vývozu skleněných korálků (většinou reexporty) a naopak k nárůstu položky osobních automobilů (nejde však o vozy Škoda, jejichž vývoz zůstal na úrovni roku 2015, ale o vývoz dalších značek: zejména vozů Hyundai). K dalším výrazným položkám exportu patří zbraně, vysílací zařízení, elektrické rozvaděče a potraviny, zejména mléčné výrobky. Zbylých 40% tvoří desítky položek, z nichž téměř žádná nepřesáhne 2% podíl na exportu.

 

Komoditní struktura dovozu do ČR ze SAE 01 -12/ 2019 (10 nejvýznamnějších položek)

kód HS 4

Název zboží

tis. USD

% dovozu

7601

Hliník surový (neopracovaný)

47 865

58,5%

8451

Stroje na praní žehlení barvení ap látek příz

5 045

5,3%

3303

Parfémy vody toaletní

3 757

3,9%

8544

Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty,

3 163

3,3%

3909

Pryskyřice aminové fenolické polyuretany

2 764

2,9%

5503

Vlákna střižová syntetická nemykaná nečesaná

2 658

2,8%

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

2 246

2,3%

0902

Čaj

1 054

1,8%

6203

Obleky saka kalhoty komplety ap pánské chlap

1 432

1,5%

8523

Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení

1 310

1,4%

Zdroj: Český statistický úřad 

Hlavní položku dovozu tvoří dlouhodobě polotovary hliníku a polymery plastů, které využíví řada českých výrobců v automobilovém a stavebním průmyslu.  

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V nových statistikách České národní banky evidující výměnu služeb nejsou SAE od roku 2006 samostatně uvedeny. Perspektivní jsou služby v oblasti cestovního ruchu, stavebnictví a informačních a komunikačních technologií, které poskytuje řada českých firem trvale přítomná na místním trhu. Specifikace těchto služeb je uvedena v mapě oborových příležitostí v kap. 5.1.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Specifikem místního trhu je ze zákona vyplývající povinnost pro zahraniční subjekt, který chce plnohodnotně a ve všech sektorech podnikat na území některého ze sedmi emirátů, nebo se účastnit státních zakázek, mít tzv. sponzora neboli lokálního partnera (občana SAE nebo právnickou osobu 100% vlastněnou občany SAE). Tento sponsor je buďto majoritním vlastníkem nově založeného právního subjektu, nebo vystupuje jako výhradní zástupce zahraniční firmy, či jako tzv. servisní agent místní pobočky zahraniční firmy. Výjimkou jsou volné a zvláštní zóny, kde zahraniční firmy mohou vlastnit 100% nově vzniklé společnosti. Pro firmy registrované v těchto zónách však platí řada omezení ve vztahu k podnikání na Mainlandu. Podle charakteru podnikání a cílové skupiny zákazníků české firmy využívají ke svému podnikání buďto smíšené firmy s místním partnerem, nebo firmu založenou ve volné zóně. Níže je uveden seznam a charakteristiky hlavních českých firem přítomných v SAE. 

České firmy v Abu Dhabi:

VITKOVICE GENERAL TRADING LLC
Martin Litvík – Director
P.O. Box: 7127, Abu Dhabi
Tel.: 00971 2 6270088
Fax: 00971 2 6270087
E-mail: martin.litvik@vitkovice.cz
Web: www.vitkovice.com

Firma nabízí především technologie pro zemní plyn, skladovací nádrže, ocelové konstrukce, výrobky přesného strojírenství pro opravny zámořských lodí. V Abu Dhabi i Dubaji firma získala významný kontrakt na dodávku stanic CNG pro vozidla taxislužby.

OMNIPOL Trading LLC / ADAFZ
Juraj Čiernik – Director
P.O.Box: 35430, Abu Dhabi, U.A.E.
Office: Abu Dhabi Intl. Airport, Business Park 01, Office No.116
gsm: +971 50 635 3965 (UAE), +420 734 399 404 (CZ)
cie@omnipol.cz
http://www.omnipol.com/

Firma se zaregistrovala v roce 2015 v souvislosti s plněním významného kontraktu.

ATG CONSULTING & TRAINING SERVICES LLC
Petr Nétek – Project Manager
Abu Dhabi, průmyslová zóna Mussafah
E-mail: mailto:malusek@atg.cz
Web: www.atgtesting.com

Poskytuje služby v NDT – nedestruktivním testování a technických inspekcích, kvalifikaci a certifikaci personálu v defektoskopii a sváření podle norem EN, ASNT, API, ASME, ISO atd.

ABB UNITED ARAB EMIRATES
Tomáš Szollosi – Project Manager CZ
P.O. Box 33473, Abu Dhabi, UAE
Tel.: 00971506652713
Fax: 0097125570145
E-mail: tomas.szollosi@cz.abb.com

Není společností s českými majiteli, ale pobočka švédsko-švýcarského konsorcia ABB má české kořeny v podniku EJF Brno (Elektrotechnické závody Julia Fučíka). Nyní patří k největším importérům českých výrobků, rozvoden vysokého napětí, do SAE s obratem přes 25 mil. USD ročně. Z nejvýznamnějších projektů poslední doby můžeme jmenovat rozvaděče v nejvyšší budově světa Burj Khalifa, na umělém ostrově Palm Jumeirah v Dubaji, novou hliníkárnu EMAL nebo rozvodnu na Yas Marina Circuit (pro Formuli 1).

České firmy v Dubaji:

PRECIOSA GULF FZCO (Preciosa Lighting)
Martin Fryželka – Managing Director
Dubai Design District Free Zone
Building No. 7, Office A101
P.O. Box: 18185, Dubai, U.A.E
Tel.: +97144431932
E-mail: sales@gulf.preciosa.com, Martin.Fryzelka@preciosa.com
Web: www.preciosalighting.com

Úspěšný vývozce luxusního osvětlení. V SAE mají řadu instalací v hotelích (Burj Al Arab, Emirates Palace, Yas Marina Hotel atd.), mešitách,  a  palácích, z nichž nejznámější je zakázka pro prezidentský palác z roku 2015.

LASVIT Middle East FZ-LLC
Tomáš Griger – Managing Director
Dubai Design District, A109, Bldg. 6
Tel: +971 4 453 8689
Fax: +971 4 453 8784
P.O. Box 262731, Dubai
E-mail: tomas.griger@lasvit.com
Web: www.lasvit.com

Úspěšný importér osvětlení z ČR, zakázku mají mj. i pro dubajské metro a nový dostihový areál Mejdan, hotel Emirates Tower v Abu Dhabi, luxusní hotel Waldorf Astoria v Ras al Khaimah. Nejvýznamnější zakázkou z poslední doby je instalace obřího lustru pro Dubai Opera. V SAE působí od roku 2008.

LINET Middle East and Africa
Jiří Plecitý – Managing Director
Dubai Design District Free Zone
Building 1, Office B307
P.O.Box 333221
Dubai, UAE
Tel: 00971565056330
E-mail: jiri.plecity@linet.cz
Web: www.linet.com

Úspěšný výrobce nemocničních lůžek, kterými v SAE vybavil řadu státních i soukromých nemocnic, naposledy např. Mohamed bin Rashid Trauma Hospital v Dubaji.

RAVAK GULF JLT
Valentyna Berndorff – Managing Director
P.O.Box: 127317 Jumeirah Lakes Towers, Dubai
Tel.: 0097143200325
Fax: 0097143200324
email: valentyna.berndorff@ravak.com
Web: www.ravak.com

Pobočka mateřské firmy RAVAK a.s. Příbram (vany, sprchové kouty apod.), zde působí již více než 10 let.

BRUDRA DMCC
Pavel Foubík – Managing Director
Unit 2H-05-242, building 2
Jewelry & Gemplex bldg DMCC
P.O.Box: 340505, Dubai
Tel: +971 55 761 3127
E-mail: foubik@brudra.cz
Web: www.brudra.cz 

Firma je pobočkou známého českého výrobce pracovních oděvů. Ředitel a spolumajitel firmy p. Pavel Foubík je prezidentem Czech Business Council v Dubaji.

GO-Gulf.com
Karel Zeman – CEO
Saeed Tower I, floor 19, off. 1905, Dubai
Tel.: 00971 4 3326527/528
E-mail: office@go-gulf.com
Web: http://www.go-gulf.com/

Ryze česká firma sídlí na hlavní dubajské dopravní třídě Sheikh Zayed Road. Zabývá se designem webových stránek a portálů společností, on-line vývojem webových aplikací až po vytváření identity firmy, tzv. corporate identity building.

ComAp JLT

Petr Gryc – managing director
Fortune tower, office No. 2502, JLT, PO box 634263 Dubai
tel: +971 50 744 8680, email: petr.gryc@comap.cz ,
http://www.comap.cz/

Firma dodává a instaluje řídící systémy (software i hardware) pro energetiku (např. ovládání generátorů). 

PALAXO Technologies LLC
Pavel Černoch – Director
SIT Tower
Dubai Silicon Oasis
P.O.Box: 341334 Dubai
Tel: +971 552 000 730
E-mail: pavel.cernoch@palaxo.com
Web: www.palaxo.com

Firma je aktivní v různých formách ICT řešení (call centra, bezpečnostní aplikace, datový management).

SFI General Trading LLC
Tomáš Nesiba – Director
1811, Burjuman Business Tower
Sheikh Khalifa Bin Zayed Rd, Bur Dubai
Tel.: +971 4 509 6748
Mob.: +971 55 8675634
Email: nesiba@swissforfait.com
www.swissforfait.com

Firma nabízí financování exportních a importních operací.

STRATOX ENTERPRISES MIDDLE EAST FZ
Pavel Ohnoutka – Director
1st Floor, Executive Offices
The Meydan Office Towers
P.O.Box 450676, Dubai
Tel: +971 55 150 8686
E-mail: pavel@stratox.me
Web: www.stratox.me

Firma se specializuje na optimalizaci firemních procesů.

Salficon Middle East DWC-LLC
Ondřej Soška – Director
P.O.Box 71297
Tel: +971 55 166 5060
E-mail: info@salficon.com
Web: www.salficon.com

Poradenská firma pro oblast marketingu , lidských zdrojů, podnikového managementu.

PALAXO Development, LLC Josef Neumann – Director
SIT Tower
Dubai Silicon Oasis
P.O.Box: 341334 Dubai
Tel: +971 55 100 0810
E-mail: josef.neumann@palaxo.com 
Web: www.palaxo.com/development 

Firma ve spolupráci se Západní universitou v Plzni se zaměřuje na různá sofwarová řešení pro korporátní i státní klientelu.

ORYNX GENERAL TRADING LLC
Michal Vomáčka – Director
Enterprises bldg.
Airport Road, Garhood, Dubai
Tel: +971 50 9563095
E-mail:michal@gear-up.me
Web: www.gear-up.me

Firma sestavuje herní PC sestavy na přání zákazníka z v Česku vyráběných komponentů.

Prague Chocolate LLC

Monika Fiedlerova
Managing Partner Middle East
Email: monika@praguechocolate.com
Tel.: 00971 (0) 56 428 0997
Al Kazim Tower, office no 309
Hor Al Anz East
Dubai¨P.O.Box 124963
Web: www.praguechocolate.eu or www.prazskacokolada.cz

Výrobce kvalitní české čokolády, firma na trhu SAE od roku 2016, kdy otevřela svůj první obchod v Dubai Ibn Battuta Mall.

FV PLAST Middle East FZCO
Roman Míšek
General Manager
Office No. LB12014, Jafza Building 12
Jebel Ali Free Zone
Dubai, UAE
Tel: +971563961784
email: roman.misek@fvplast.com

Výrobce plastového vodovodního potrubí, firma je registrována ve volné zóně Dubai Jebel Ali, odkud hodlá cílit též na okolní trhy, zejména Saúdskou Arábii

České firmy v ostatních emirátech:

EUWIN FZC
Marcel Kusín – Executive Director
P.O.Box: 42528, Hamiryah Free Zone, Sharjah, U.A.E.
Tel.: 0097165261033
Fax: 0097165261044
E-mail: euwin@eim.ae
Web: http://www.euwin-uae.com/

První a zatím jediná výrobní investice ČR v SAE. Zakladatel a majitel firmy M. Kusín začal v SAE podnikat v roce 2006, kdy postavil novou výrobní halu ve volné zóně Hamriyah v emirátu Sharjah. Nyní výrobu plastových oken a dveří zajišťuje 60 zaměstnanců, z toho několik odborníků z ČR.

kb4EAST FZ LLC
Vít Koďousek – CEO
P.O.Box 4422
Creative City, Fujairah
Tel: +971 52 948 9811
E-mail: vk@kb4east.com
Web: www.kb4east.com 

Firma je registrována v mediální free zóně emirátu Fujairah kam se přestěhovala z obdobné zóny v Abu Dhabi (mediální zóna TwoFour54), neboť je to ekonomicky výhodnější. Firma se zabývá natáčením krátkých filmových šotů, zejména pro reklamní účely. 

Dále v SAE působí cca 15 českých firem v různých zónách volného obchodu, zejména v emirátu Ras Al Khaimah. Některé zde svoji činnost vyvíjí fyzicky, jiné jsou přítomné pouze virtuálně. Řada firem poskytuje různé IT služby. 

Czech Business Council

Vzhledem k nezanedbatelnému počtu českých firem přítomných na trhu a složitosti místního podnikatelského prostředí byl v roce 2014 založen Klub českých podnikatelů v SAE, který má v současné době více jak 300 členů z řad českých firem a profesionálů působících v SAE. Klub slouží jako společná platforma k výměně informací, zkušeností a jednání s místními orgány. Dne 21.4.2015 byl klub zaregistrován u Dubajské obchodní komory a přeměněn v oficiální instituci tzv. Czech Business Council.

Emirátské firmy a investice v ČR

Kromě převzetí Visual Connection s.r.o. lze za emirátskou investici v ČR považovat koupi 100% podílu v Českých radiokomunikacích (a tím i 39,2% podílu v T-Mobile ČR) konsorciem firem, mezi nimiž je i abudhabská investiční skupina Al Bateen Investment Co. LLC. Cena této finanční transakce (1,2 mld. EUR) je největší soukromou investicí do nákupu kmenových akcií ve střední Evropě. Společnost Al Bateen Investment byla registrována ADCCI v dubnu 2003, její majitelé a společníci nejsou veřejně známí (pravděpodobně je v pozadí některý ze členů vládnoucí rodiny).

Dubajská firma Istihmarworld (dceřiná firma holdingu Dubai World) vlastní (přes britskou firmu P&O Estates) akcie Technologického parku Brno (společná investice P&O, Města Brno a Vysokého učení technického Brno).

Skupina CARLTON Hotel management z Dubaje investovala do nákupu několika hotelů v Karlových Varech.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi SAE a ČR jsou podepsány následující dvoustranné smlouvy:

  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic (Abu Dhabi, 23. 11. 1994) 
  • Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a majetku (Washington, 30. 9. 1996)
  • Dohoda o letecké přepravě mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů (Abu Dhabi, 15. 12. 2002)
  • Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů (v jednání)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Vzhledem k vyspělosti ekonomiky Spojených arabských emirátů, Česká republika této zemi zahraniční rozvojovou pomoc neposkytuje. České republice byla poskytnuta humanitární pomoc na odstranění škod po záplavách v roce 2002 ve výši 20 000 USD prostřednictvím Společnosti Červeného půlměsíce.

Spojené arabské emiráty jsou jedním z největších poskytovatelů rozvojové pomoci na světě. Od roku 2015 jsou SAE na prvním místě na světě, co do podílu poskytnuté rozvojové pomoci vůči svému ročnímu národnímu příjmu. V této oblasti předčily např. Norsko, Lucembursko a Švédsko.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty) ke dni 1. 6. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem