Spojené arabské emiráty: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Na základě rozhodnutí Vysoké představitelky pro EU byla v červnu 2013 otevřena ve Spojených arabských emirátech (Abu Dhabi) Delegace EU. Po Saúdské Arábii se tak v zemích GCC jedná o druhou unijní delegaci.

Bližší informace o činnosti této mise a kontakty jsou dostupné na webových stránkách delegace.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vztahy s EU upravuje všeobecná Dohoda o spolupráci mezi EU a GCC z roku 1988, jejíž smluvní stranou se po svém vstupu do EU stala i Česká republika. Ta je základem v současné době stále rozjednané Free Trade Agreement (FTA), u které jednání mezi oběma bloky probíhala od vytvoření projektu celní unie států GCC v roce 2003. V roce 2008 země GCC jednání jednostranně ukončily a podle prohlášení svého tehdejšího generálního tajemníka Abdula Rahman al Attiyah se k jednacímu stolu vrátí pouze v případě, že EU podepíše předběžný návrh smlouvy v podobě, která státům GCC vyhovuje. Hlavní překážkou je Saúdská Arábie, která trvá na zachování možnosti uvalit na některé výrobky chemického průmyslu exportní cla (např. v případě nedostatku na místním trhu), což se neslučuje s principem dohody a mohlo by poškodit evropské investice v KSA (exportně orientované smíšené podniky).  Neúspěch jednání znevýhodňuje vývozce z EU oproti těm zemím, které Dohodu s GCC v poslední době buď již podepsaly (Singapur), nebo o ní intenzivně jednají (Japonsko, Jižní Korea, Čína, Indie a Pákistán).

 

Komoditní struktura vývozu EU do SAE v roce 2019 (zdroj: Eurostat hlavní sekce HS): 30,2 % stroje a zařízení, 17,2 % dopravní prostředky a zařízení, 10,5 % perly, drahé kovy a výrobky z nich, 8,9 % produkty chemického průmyslu, 4,4 % potraviny.

 

Komoditní struktura dovozu EU ze SAE v roce 2019 (zdroj: Eurostat hlavní sekce HS): 31,5 % ropa, 25,2 % perly a drahé kovy, 15,9 % kovové polotovary a výrobky (zejména z hliníku), 7,8 % stroje a zařízení.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Na ministerské konferenci EU – GCC v  Manamě v červenci 2013 se EU snažila vyjednat se zeměmi GCC prodloužení končícího Joint Action Programme (JAP I), který byl zahájen v r. 2010 a skončil v červenci 2013. Delegaci EU se však nepodařilo tento návrh zařadit do programu zasedání. Žádný posun od té doby nenastal. SAE jsou jedním z největších donorů rozvojové pomoci

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty) ke dni 1. 6. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem