Spojené státy americké: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (USA)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace  EU ve Washingtonu, D.C.

2175 K Street, NW

Washington, DC 20037

tel. +1 202 862 9500

fax +1 202 429 1766

web http://www.euintheus.org/

Velvyslancem EU v USA je Stavros Lambrinidis

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU a USA jsou si navzájem největšími obchodními partnery a investory. V roce 2018 v jejich vzájemných obchodních vztazích významně vzrostlo napětí kvůli příklonu US obchodní politiky k protekcionismu za účelem narovnání obchodního deficitu, potažmo obnovy US průmyslové základny (při zohlednění služeb a investic přitom mají USA v obchodě s EU přebytek). Hlavním zhmotněním nové US politiky bylo přijetí opatření na dovozy oceli a hliníku a hrozba opatření na dovozy aut a autodílů do USA pod záminkou ochrany národní bezpečnosti dle US právní normy S. 232.

V zájmu odvrácení další eskalace zahájili předseda Evropské komise J. C. Juncker a prezident D. Trump v červenci 2018 dialog k narovnání vztahů. Jejich Společné prohlášení (JS) definovalo 4 základní oblasti spolupráce: (1) bilaterální tarifní dohoda na průmyslové zboží, (2) strategická spolupráce v oblasti energetiky, (3) regulatorní spolupráce a (4) spolupráce na reformě WTO. Společné prohlášení zároveň stanovilo, že po dobu, kdy budou probíhat jednání, nebudou zavedena žádná další cla. Prohlášení tím oddálilo případné uvalení cel na auta a autodíly (nikoliv však vyloučilo). Agendu obsaženou ve Společném prohlášení Trump-Juncker rozpracovala Výkonná pracovní skupina EU a USA (Executive Working Group, EWG), vedená komisařkou Malmströmovou (dnes komisačem Hoganem) a šéfem USTR Lighthizerem.

Rada EU dne 15. 4. 2019 formálně přijala mandáty pro vyjednávání dohody o průmyslových tarifech a dohody o posuzování shody. Co se týče tarifní dohody, její dojednání je v dohledné době nepravděpodobné z důvodu nezahrnutí zemědělství (bez zahrnutí agri prý nebudou USA o tarifní dohodě vůbec jednat – i s ohledem na odpor Kongresu; zároveň jsou pro ně citlivá cla na auta, která chtějí zachovat).

Co se týče posuzování shody, EK vypracovala návrh textu, v němž ošetřuje hlavní US požadavek, tj. aby US Conformity Assessment Bodies (CAB) mohly posuzovat US výrobky i pro trh EU. Naopak EK v návrhu prosazuje posílení principu auto-certifikace. Jednání v této sekci pokročila, zdaleka však nejsou u konce. Co se týče regulatorní spolupráce, má dva směry – jednak řešení stávajících standardů, jednak rozvoj nových standardů především v oblasti nových technologií. Pokud jde o stávající standardy, systémy se liší v tom, že v USA existuje mnoho soukromých organizací, které stanovují standardy, kdežto v EU jsou standardy vyvíjeny jedním ze tří orgánů – CEN, CENELEC, ETSI, pak EK vytvoří nařízení. Přístup EU vychází principu vnitřního trhu, aby nebylo 28 rozdílných standardů v nařízení, ale jeden na úrovni EU. Pokud jde o rozvoj nových standardů, kde zatím regulace není, navrhuje EU tři pilotní projekty – 2 ve strojírenství (3D tisk a robotika) a jeden v oblasti ropy a plynu. Klíčové je spolupracovat v oblastech, kde se standardy chystá vyvíjet ČLR. USA představují významného obchodního partnera a vzhledem k postoji US administrativy je pro ČR zásadní zabránění další eskalaci konfliktu zejména vzhledem k riziku možných cel na automobilový průmysl. Možné uvalení cel na automotive sektor by mělo na ekonomiku ČR značné negativní dopady (jejich rozsah by se odvíjel od konkrétní podoby opatření).

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Spojené státy nejsou příjemcem žádných rozvojových fondů EU.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Washingtonu (USA) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem