Srbsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě (Srbsko)

.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemné hospodářské vztahy byly do roku 2009 charakterizovány postupným nárůstem obratu, především českého vývozu, a byl zřejmý zvýšený zájem české podnikatelské veřejnosti o teritorium. V r. 2009 došlo k přechodnému poklesu obchodní výměny. Tento trend se však okamžitě v roce 2010 zvrátil a za rok 2011 byl evidován dokonce rekordní obrat vzájemného obchodu a to jak u českého vývozu i dovozu ze Srbska. S ohledem na ekonomickou situaci obou zemí došlo poté v letech 2012 a 2013 ke stagnaci vzájemného obchodu. Od roku 2014 obrat vzájemného obchodu opět výrazně roste a za rok 2019 vzrostl obrat na meziroční bázi o více než 10 %.

ČR je pro Srbsko z hlediska obratu 18. nejvýznamnější obchodní partner. Srbsko je z tohoto hlediska pro ČR 38. nejvýznamnější partner.

Vývoj vzájemného obchodu se zbožím ČR a Srbska v období 2015–2019 dle ČSÚ (mil. EUR)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz do RS

427,4

446,6

537,5

595,2

656,3

Dovoz z RS

270,8

300,0

329,0

491,1

539,7

Bilance

156,6

146,6

208,5

104,1

116,6

Obrat

698,2

746,5

866,4

1.086,4

1.196,0

Zdroj: ČSÚ

Dynamika vzájemného obchodu se zbožím ČR a Srbska v období 2015–2019 (meziroční změna v %)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz do RS

10,2

4,5

20,5

10,7

10,3

Dovoz z RS

-5,9

10,8

9,5

49,3

9,9

Obrat

3,4

6,9

16,0

25,4

10,1

Zdroj: ČSÚ

Nejvýznamnější položky vývozu z ČR do Srbska v období 2015–2019 dle SITC 5 (tis. EUR)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Osobní motorová vozidla

64 019

84 576

76 828

88 369

103 691

Elektrická energie

68 635

28 191

56 532

59 346

58 918

Koks, polokoks, rašeliny

6 985

19 037

38 532

11 421

13 428

Rozhlasové přijímače, přístroje pro záznam

14 017

11 383

6 565

8 648

6 160

Monitory

10 796

10 440

13 938

6 777

Výrobky z kůže a imitace kůže

4 923

9 456

10 074

13 336

14 465

Telefony (vč. mobilních)

4 770

7 182

5 210

34 253

61 402

Kraftový papír na pytle

5 142

6 659

7 627

7 466

9 754

Zdroj: ČSÚ

Nejvýznamnější položky dovozu do ČR ze Srbska v období 2015–2019 dle SITC 5 (tis. EUR)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Díly sedadel

57 668

71 584

71 005

70 362

98 755

Elektrická energie

57 550

48 503

46 907

81 367

45 510

Umělá střeva

12 214

13 210

14 274

18 886

19 046

Domácí chladničky

7 480

8 306

7 148

8 510

7 991

Měděné plechy ze slitin mědi

3 244

7 256

9 538

12 605

12 339

Motory na střídavý proud

1 911

6 103

6 099

7 078

6 096

Pneumatiky s diag. běhounem

6 505

5 963

8 183

7 974

6 083

Přístroje k ochraně el. obvodů

439

5 814

6 126

46 523

44 613

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Srbska 2015 – 2019 (podle HS4, v mil. €)

Kód HS4

Název

2015

2016

2017

2018

2019

2716

Energie elektrická

68 635

28 191

59 532

59 346

58 918

8703

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

64 019

84 576

76 828

88 386

103 691

8527

Přístroje přijímací pro rozhlas.vysílání,se zázn.zař. s hodin. 

14 032

11 393

6 599

8 723

6 272

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

13 355

11 901

14 870

15 757

15 293

2711

Plyn zemní a jiné uhlovodíky plynné

12 254

11 847

10 376

7 762

3 446

8528

Monitory,projektory bez TV;přijímače televizní

10 906

10 666

14 251

7 096

3 721

8544

Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

9 123

10 721

16 128

17 582

27 900

8708

Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

8 670

9 252

10 277

9 005

8 053

8507

Akumulátory elektrické vč separátorů

7 201

6 836

3 914

4 243

4 780

2704

Koks polokoks z uhlí černého hnědého rašeliny

6 985

19 037

38 532

11 421

13 428

Nejvýznamnější položky českého dovozu ze Srbska 2015 – 2019 (podle HS4, v mil. €)

Kód HS4

Název

2015

2016

2017

2018

2019

9401

Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka

58 183

71 942

71 284

70 557

99 048

2716

Energie elektrická

57 550

48 503

46 907

81 367

45 510

3917

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

13 637

15 263

20 007

28 228

29 833

4011

Pneumatiky nové z pryže

12 622

10 503

12 623

11 481

10 846

8418

Chladničky boxy mrazicí aj čerpadla tepelná

8 499

9 247

8 110

9 688

9 151

8703

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

8 094

1 361

999

1 194

1 209

7208

Výr z železa oceli nad 600 mm válc za tepla

7 345

5 185

12 783

34 329

35 467

8501

Motory elektrické generátory

6 850

10 125

18 920

20 333

24 389

7409

Desky plechy pásy měděné o síle nad 0,15 mm

5 495

9 254

12 954

15 850

14 191

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejvýznamnějším vývozním odvětvím do Srbska v oblasti služeb je z hlediska bilance pro Českou republiku cestovní ruch. Podle statistik ČNB se Srbsko se na českých příjmech z cestovního ruchu podílelo za rok 2019 částkou 597,1 mil. Kč.

Dalšími důležitými vývozními službami jsou pro ČR doprava (614,5) a duševní vlastnictví (194,0). Záporná bilance, tedy převaha dovozu srbských služeb, byla ve vzájemném obchodě zaznamenána v oblastech letecké dopravy (-27,7), telekomunikačních služeb (-66,0) a zpracování zboží (-57,4).

Běžný účet platební bilance ČR za rok 2018 – dovoz a vývoz služeb ze Srbska (mil. CZK)

 

Kredit

Debet

Bilance

SLUŽBY CELKEM

1 753,8

703,8

1 049

Výrobní služby zpracování zboží

7,1

64,6

-57,4

Opravy a údržba jinde neuvedené

5,0

1,8

3,2

Doprava celkem

614,5

306,8

307,7

  Letecká doprava

6,4

34,2

-27,7

  Jiné druhy dopravy

608,1

272,6

335,5

Cestovní ruch celkem

597,1

0

597,1

  Pracovní cesty

143,0

0

143,0

  Soukromé cesty

454,1

0

454,1

Stavební práce

8,3

2,1

6,1

Pojištění, penzijní financování

16,4

9,2

7,2

Duševní vlastnictví

194,0

1,2

192,8

Telekomunikace, služby v oblasti počítačů a informační služby

37,0

103,0

-66,0

Ostatní podnikatelské služby

274,34

200,6

71,8

  Výzkum a vývoj

0

8,5

-8,5

  Odborné a poradenské služby – řízení

187,4

116,7

70,6

  Technické služby, obchodní služby, ostatní

85,0

75,4

9,7

Kultura, rekreace

2,0

14,3

-12,3

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice v Srbsku byly v minulosti realizovány především na úrovni malých a středních podniků.

 

V roce 2018 však přišel velký zlom a ČR se stala 4. největším investorem v Srbsku s podílem 8,2% na všech zahraničních investicích v Srbsku (podle údajů RAS – Srbská investiční agentura). Došlo k investicím českých firem do strojní výroby (Czechoslovak Group – závod „Četrnaesti oktobar“), telekomunikací (PPF – „Telenor Serbija“, bankovnictví (PPF – „Telenor Banka“ a Expobank CZ – „Marfin Bank“ a maloprodejní sítě léčiv (Penta Investments – Dr.MAX „Farmanea Apoteke“).

 

Další významné investice jsou v sektoru potravinářství (KMV Mattoni – Knjaz Miloš), filmový průmysl (SEBRE – Avala Studios), letecký průmysl (Avia Prime – JAT Tehnika), developerské projekty (UDI – Duga), dopravní telematika (Spel), atd.

 

Neúplný výčet nejaktivněji vystupujících firem (založen na poznatcích ZÚ Bělehrad)

 • Škoda Auto (prodej prostřednictvím firmy AutoČačak – www.autocacak.co.rs )
 • AŽD Praha (www.azd.cz – dopravní signalizace a řízení provozu – v r. 2003 založen podnik AŽD Saobraćajni sistemi (dopravní systémy), Bělehrad)
 • Strojimport ( www.strojimport.cz – obráběcí stroje)
 • Enovation ( www.enovation.cz – poradenská činnost, podpora investic, EU fondy, atd.)
 • Komo CZ (www.komo.cz – výroba odvaděčů parního kondenzátu, prodej prostřednictvím bělehradské firmy Komo YU)
 • Aquatis Balkans ( www.aquatis.cz – hydrotechnika a hydroenergetika)
 • Dekonta  a.s. Ústí nad Labem (www.dekonta.cz –  služby v oblasti ochrany životího prostředí, dceřiná společnost působí v Bělehradě)
 • Vodní zdroje a.s. Praha (www.vodnizdroje.cz – celé spektrum hydrogeologických, ekologických a geologických prací)
 • VHS a.s. Brno (www.vhs-brno.cz – činnost v oblasti vodohospodářských, energetických, ekologických a občanských staveb, v Srbsku působí dceřinná společnost VHS Moravia d.o.o.)
 • Ostroj ( www.ostroj.cz – důlní průmysl )
 • Yuborex (www.yuborex.co.rs -zastupování českých výrobců skla a porcelánu)
 • RC Europe (www.rceurope.cz – developerská činnost v oblasti nemovitostí, realitních projektů se zaměřením na obchod
 • Provod (www.provod.cz – pozemní stavitelství, vodní hospodářství a životní prostředí)

Na straně srbského vývozu je to hlavně Tigar Pirot (výroba pneumatik), výrobci hliníku a mědi v Sevojnu a Boru a především kanadsko-česká investice Magna-Seating d.o.o., která dodává sedačky jejich komponenty pro český automobilový průmysl.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezivládní dohoda o ekonomické spolupráci, která byla podepsána v Praze dne 20. července 2005 je základním smluvním dokumentem, který umožňuje podporu vzájemných obchodně-ekonomických vztahů. Mimo jiné zakládá Smíšený česko-srbský výbor, jeho zatím poslední zasedání proběhlo ve dnech 2. a 3. prosince 2019 v Bělehradě. Příští XIII. zasedání se očekává v prosinci 2020 v Praze.

Dohoda mezi Vládou České republiky a Svazovou vládou SRJ o vzájemné podpoře a ochraně investic vstoupila v platnost  dne 29. ledna 2001. Novela dohody, potřebná s ohledem na vstupu ČR do EU a rozdělení soustátí Srbska a Černé Hory byla podepsána v Bělehradě dne 4. června 2010 a vstoupila v platnost 16. března 2011.

Dohoda o zamezení dvojího zdanění byla podepsána v Praze 11. listopadu 2004. Dodatkový protokol k této dohodě byl podepsán v září 2009 u příležitosti návštěvy ministryně financí Srbska Diany Dragutinović v ČR a vstoupil v platnost 28. února 2011.

Dne 14. května 2010 bylo podepsáno resortní Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti zemědělství. Vzájemná spolupráce se předpokládá zejména v těchto oblastech: hospodaření s vodou, veterinární medicína, rostlinná výroba, živočišná výroba, šlechtitelské programy, lesnictví, průmysl krmiv, zemědělský výzkum, rozvoj venkova a bezpečnost potravin.

Dne 1. dubna 2014 bylo v Bělehradě podepsáno Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti energetiky. Stanoví nejvýznamnější oblasti spolupráce gesčně příslušných ministerstev a také prioritní společné projekty v daném sektoru.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Srbsko bylo jedním z největších příjemců vládního programu české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS).

Od roku 2010 do konce roku 2017 patřilo Srbsko z hlediska koncepce rozvojové pomoci mezi tzv. projektové státy, což odpovídalo jak celkovému vývoji Srbska, tak i jeho postupnému přibližování EU. Aktivity ZRS ČR směřovaly především do sektorů zdravotnictví, státní správa a občanská společnost, podpora malých a středních podniků, zásobování pitnou vodou a sanitace a energetika. Projekty byly zaměřeny na přenos know-how, standardů EU a vhodných technologií. Větší důraz je nyní kladen na komerční návaznost na dříve realizované projekty a na širší přístup českých subjektů k projektům, financovaným ze strany EU. V uvedeném období se podařilo všechny projekty dokončit i přes některé komplikace a zdržení na srbské straně. Došlo k zintenzívnění koordinace s ostatními donory aktivními v Srbsku (nejen v rámci EU, ale i dalších skupin – např. „Friends of Sandžak“ a „Friends of South Serbia“).

Celkem poskytla ČR Srbsku v období 2002-2019 pomoc v rozsahu cca 570 000 000 Kč.

Přehled projektů ZRS ČR v Srbsku za období 2002 – 2019

Název projektu

Realizátor

Doba realizace

Cel. rozpočet projektu (v tis. Kč)

2002

Studie proveditelnosti rychlostní silnice Batočina – Kragujevac, region Šumadija

SUDOP PRAHA a.s., MOSTOSTAV Brno

2002 – 2005

4 900

2003

Zásobování pitnou vodou v oblasti města Valjevo/Regionální vodopřivádecí systém „Rovni“

VHS Brno, a.s.

2003 – 2005

9 800

Ochrana řeky Ibar před znečištěním ropnými látkami

Dekonta Kladno, a.s.

2003 – 2005

5 850

2004

Informační kancelář v Kragujevaci

Rada JMK

2004 – 2006

2 460

Obnova odpadového hospodářství města Kragujevac

VHS Brno, a.s.

2004 – 2006

4 800

Podpora transformačního procesu ústavů a iniciace změn v systému péče o mentálně postižené

Člověk v tísni, o.p.s.

2004 – 2006

12 300

Sanace a revitalizace Velkého Bačkího kanálu ve městě Vrbas

DEKONTA, a.s.

2004 – 2006

9 420

2005

Řešení prioritních sanačních projektů rozpracovaných organizací UNEP v Srbsku a Černé Hoře

DEKONTA

2005 – 2007

19 400

Sanace a rekultivace skládky komunálního odpadu Jovanovac v kraji Šumadija, a její zakonzervování v rozsahu a kvalitě odpovídající evropským standardům

VHS Brno

2005 – 2006

15 000

Budování přivaděče surové vody – páteřního potrubního řádu do rekonstruované úpravy vody PEČINA v západní části Srbska, město Valjevo

VHS Brno

2005 – 2007

21 000

Pomoc při zřízení ekologického výrobně ekonomického centra Novi Sad  na likvidaci nebezpečných odpadů a dekontaminaci půdy s ochranou podzemních vod

ECOLINE, s.r.o. Brno

2005 – 2007

29 000

2006

Zajištění kontinuity těžby, doly Rembas a Soko

VDO, a.s.

2006 – 2010

24 500

Implementace českých zdravotnických prostředků v oblasti cévní chirurgie, Klinické centrum Bělehrad

Výzkumný ústav pletařský, a.s. Brno

2006 – 2010

20 580

Ekologizace nakládání s ropnými a chemickými látkami a nebezpečnými odpady

AZAS INVEST s.r.o. Opava

2006 – 2010

29 400

Plynofikace Banje Koviljača a Lešnice

MSA a.s. Dolní Benešov

2006 – 2009

14 700

Signálně bezpečnostní zařízení železničních vleček Vreoci a Obrnovac tepelné elektrárny JP TENT

AŽD Praha s.r.o.

2006 – 2009

14 700

Vybudování centra pomoci pro oběti domácího násilí, region Šumadija

ADRA

2006 – 2008

8 800

Zabezpečení a sanace zdrojů znečištění vodního toku Kolubara, město Valjevo

VHS Brno

2006 – 2009

19 175

Vybudování efektivního systému dálkového vytápění směřujícího k odstranění energ. náročných a ekolog. zcela nevyhovujících lokál. zdrojů vytápění, město Valjevo

VHS Brno

2006 – 2008

18 060

Vypracování integrovaného systému odpadového hospodářství pro vybraná města a obce, provincie Vojvodina

DEKONTA

2006 – 2009

9 715

Přenos zkušeností s moderními environmentálními technologiemi při využívání obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti v oblasti Šumadija a města Kragujevac

ENVIROS, s.r.o

2006 – 2007

2 950

2007

Průzkum zdrojů a dodávka technologie úpravy pitné vody, město Lazarevac

GEOtest, a.s. Brno

2007 – 2011

25 000

Sanace následků důlní činnosti na ekologii, region Sjenica

VDO

2007 – 2009

19 500

Teplofikace Loznice, Banja Koviljača a speciální nemocnice

EKOL, s.r.o.

2007 – 2008

3 950

2008

Informační a komunikační platforma pro sektor sociálně-zdravotní

ADRA

2008 – 2009

2 000

Úprava pitné vody, region Valjevo

VHS Brno

2008 – 2010

6 930

Průzkum znečištění a rehabilitace oblasti Ada Huja

DEKONTA

2008 – 2010

13 930

Rozšíření kapacity zásobování pitnou vodou – Boričevac, region města Valjevo

VHS Brno

2008 – 2010

19 150

Pomoc při využití elektrárenských popílků do konstrukcí pozemních komunikací v Srbsku

SC – Geotechnika Praha

2008

1 020

Dům zdraví Lapovo, region Šumadija

JMK

2008 – 2009

3 500

2009

Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech

AŽD Praha

2009 – 2011

36 090

2010

Zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče – nemocnice Arandjelovac, region Šumadija

EDOMED, a.s.

2010 – 2012

10 550

Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija

Charita ČR

2010 – 2012

10 500

Dodávka zdravotnického vybavení pro fakultní nemocnici Dr. Dragiša Mišović v Bělehradě

Charita ČR

2010

700

Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjevo

VHS Brno, MEVOS s.r.o.

2010 – 2012

13 850

2011

Zlepšení přístupu k pitné vodě v obci Osečina – Belotić

VHS Brno

2011 – 2013

6 000

Zvýšení energetické účinnosti při vytápění nemocnice ve městě Valjevo

MEVOS

2011 – 2013

15 490

Podpora výroby sýrů v oblasti Pešter / Sandžak

Pacovské strojirny-trading, MERCI s.r.o.

2011 – 2014

12 440

Předávání zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU

Olomoucký kraj

2011

732

2012

Výstavba kanalizační sítě v obcí Kruščica

GEOtest, a.s.; Presskan systém, a.s.

2012 – 2014

16 000

Příprava budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU v AO Vojvodina

Olomoucký kraj

2012

544

Spolupráce Ústeckého kraje s městy v Jižním Banátu (Srbsko) 

Ústecký kraj

2012

237

2013

Modernizace a posílení kapacit chirurgické jednotky ve Všeobecné nemocnici Pirot

Gettinge CZ, s.r.o.

2013 – 2015

10 000

Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko)

Královéhrad. kraj 

2013

1 290

Využití zkušeností Jihomoravského kraje při transformaci a zvyšování kapacit veřejné správy v regionu Šumadija v Srbsku

Jihomoravský kraj

2013

700

Posilování absorpčních kapacit regionu Banát

Hradecký kraj

2013

500

2014

Studie technického řešení rozvoje těžby na lignitovém dole Ćirikovac

VDO/Báňské projekty Ostrava

2014

2 000

Modernizace systému centrálního zásobování teplem ve městě Srbobran

Glomex / MEVOS

2014-2016

16 500

Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v obci Bela Crkva 

MEVOS

2014-2016

10 000

Přenos zkušeností s čerpáním prostředků z předvstupních fondů EU – Banát (Srbsko)

Královehradecký kraj

2014

248

Zvyšování kompetencí pracovníků ve zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních škol ve městech Vrša a Bela Crkva

Ústecký kraj

2014

349

2015

Přenos dobré praxe krizového řízení a odstranění následků povodní ve Valašském Meziříčí do města Čačak

Valašské Meziříčí

2015

448

Příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy

Ústecký kraj

2015

495

Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a Bela Crkva v Ústeckém kraji

Ústecký kraj

2015

434

Strategie ochrany biologické rozmanitosti v Srbsku – návrh indikátorů klimatické změny (program vysílaní expertů)

DH&P Conservation s.r.o.

2015

152

Konzultace právních změn v oblasti životního prostředí a ochrany před hlukovou zátěží (program vysílaní expertů)

Ing. Michaela Vrdlovcová (MZ ČR)

2015

59

2016

Přenos transformačních zkušeností pro zavedení systému vysílání civilních expertů do zahraničních misí Srbska

PSSI

2016-2018

6 000

2017

 

 

 

Založení místní akční skupiny v regionu Vršac – přípravná fáze a přenos know-how

 

Ústecký kraj

2017

493

Projektové řízení ve městě Čačak a jeho aplikace dle typových příkladů na základě zkušeností ve Valašském Meziříčí

 

Město Valašské Meziříčí

2017

400

Kromě bilaterálních projektů ZRS (zaujímají zhruba 70% z celkového objemu finančních prostředků ZRS), patří mezi další formy ZRS také projekty transformační spolupráce MZV ČR a stipendia zahraničních studentů. Dále byly realizovány projekty v rámci dotačního titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích“,  projekty programu „Aid for Trade“ a řada dalších. Od roku 2013 probíhají projekty v rámci Programu rozvojově-ekonomického partnerství MZV ČR, které za svůj bezprostřední cíl mají podporu spolupráce českých podnikatelských subjektů s místními partnery v rozvojových zemích s využitím přenosu znalostí a technologií.

 

Samostatnou kategorií jsou tzv. malé lokální projekty. Celkem byla touto cestou v období 2006–2019 poskytnuta pomoc v celkové výši cca 13 mil. Kč.

 

Přehled malých lokálních projektů ZÚ Bělehrad v Srbsku za období 2006–2019

Název projektu

Město realizace

Cel. rozpočet projektu (v tis. Kč)

2006

Výstavba pěti kilometrů komunikace mezi městem Bela Crkva a vesnicí Kruščica

municipalita Bela Crkva, obec Kruščica

500

2007

Vnější rekonstrukce a omítnutí (pláště budovy) Muzea české menšiny

municipalita Bela Crkva, obec Češko Selo

233

Zřízení a vybavení dětského hřiště

municipalita Bela Crkva

234

Výstavba šaten a sociálního zařízení místního stadionu

municipalita Bela Crkva, obec Kruščica

252

Integrace technologie řezání vodním paprskem do edukačního systému Srbska

Střední technická škola, Novi Beograd

280

2008

Odborné vybavení Ústavu krevní transfuze Vojvodiny

Novi Sad

100

Vybavení lůžkové části kliniky pro vaskulární chirurgii Klinického centra Srbska

Bělehrad

125

Technické vybavení katedry slavistiky Filologické fakulty v Běleheadě

Bělehrad

125

Oprava interiéru kostela Sv. Jana Nepomuckého (Podpora rozvoje turistického ruchu v obci Češko Selo)

municipalita Bela Crkva, obec Češko Selo

130

Výstavba šaten a sociálního zařízení místního stadionu

municipalita Bela Crkva, obec Kruščica

172

Rekonstrukce tribuny městského stadionu

municipalita Bela Crkva

172

Rekonstrukce budovy české menšiny

municipalita Bela Crkva, obec Češko Selo

172

2009

Rekonstrukce budovy české menšiny

municipalita Bela Crkva, obec Češko Selo

189

Dostavba sociálního a hygienického zázemí sportovního stadionu

municipalita Bela Crkva, obec Kruščica

200

Pomoc při realizaci plynového vytápění v ZŠ Kadinjača, Lozničko Polje

municipalita Loznica

200

Nákup IT vybavení do Technické školy v Novém Pazaru

Novi Pazar

400

Nákup laparoskopické kamery pro nemocnici KBC Zemun

municipalita Zemun, Bělehrad

134

2010

Regeneration of Laparoscopic Equipment Used by General Surgery

Univerzitní klinika Dr. D. Mišović, Bělehrad

390

First Solid Garbage Pail

municipalita Bela Crkva, obec Kruščica

260

Procurement of Computers for High School in Novi Pazar

město Novi Pazar

200

Support for Development of Village Tourism in Bela Crkva

municipalita Bela Crkva, obec Češko Selo

200

Elementary School „Petar Tasić“, Building of Gas Furnace

municipalita Loznica

200

2011

Nákup nábytku a zařízení do základní školy

Základní škola „Kralja Petra II“, Město Užice

250

Třídění komunálního odpadu – nákup kontejnerů

municipalita Topola

150

Humanitární fond „Hadzi Nadžija Karabegović-Agušević“ v Novém Pazaru – Milking machine for cows

Novi Pazar

200

Cardiotocograph –CTG (a machine used for recording the fetal heartbeat) – for Gynecology Department

Poliklinika „Savski Venac“, Bělehrad

120

Sdružení pro pomoc dětem a postiženým osobám – Projekt „Our little house“

municipalita Trstenik

250

2012

Rozvíjení kvality poskytování ochrany zdraví dětí a mládeže v oblasti ultrazvukové diagnostiky Zdravotního střediska ve Vranje

Poliklinika Vranje

294

Kormoran – nákup zařízení pro slepecké písmo

Škola zrakově postižených dětí Veljko Ramadanović, Zemun

168

Nemocniční standardizovaná křesla pro dialýzu

Univerzitní klinika Dr. D. Mišović, Bělehrad

242

Projekt podpory zachování a ochrany zdraví žen

NNO Výbor pro lidská práva, Majdanpek

244

Elektronické pomůcky pro slepé děti

Sdružení rodičů slepých a zrakově postižených dětí Srbska

50

2013

Vzdělávání sluchové postižených dětí pomoci metody Montessori

Škola pro neslyšící děti, Kragujevac

235

Zlepšení služeb paliativní péče v obci Doljevac 

Poliklinika Doljevac

215

Výstavba sanitárního zázemí v základní škole „Petar Vragolić“, Dona Orovica

municipalita Ljubovija

232

Vytvoření lepších podmínek (hračky pro zdravotně postižené děti městské školky)

Školka „Dečje carstvo“, Velika Plana

118

Výstavba kotelny a instalace topení

Základní škola „Sava Munćan“, obec Kruščica

235

Nákup hudebních nástrojů pro základní uměleckou školu

Základní umělecká škola „Dušan Skovran“, Ćuprija

298

2014

Support System for Children with Intellectual Disabilities in Kraljevo region

město Kraljevo

265

Supply of Medical Equipment-ECG for Health Centar Mionica

municipalita Mionica

43

Cervical Cancer must be stopped

NNO Výbor pro lidská práva, Majdanpek

214

Improvement and Modernisation of Sheep Milking Process in South West Serbia

municipalita Tutin

208

For better life these childen need equipped gym

Škola zrakově postižených dětí Veljko Ramadanović, Zemun

270

2015

Hydraulické výtahy pro osoby se zdravotním postižením

Základní škola „Prva vojvodjanska brigada“, Novi Sad

270

Naše školka – naše hnízdo

Mateřská školka „Mladost“, Miloševac-Velika Plana

386

Podpora zvyšování kvality zdravotní péče pro osoby s poruchou sluchu

Škola pro neslyšící děti, Kragujevac

267

2016

Improving safety of therapy application at Cardiac Surgical Intensive Care Unit and Paediatric Intensive Care Unit

Univerzitní dětská nemocnice Tiršova, Bělehrad

406

Economic empowerment of women from vulnerable and disadvantaged groups

NNO Výbor pro lidská práva, Majdanpek

272

Simulation of Railway – School Lab

Vysoká železniční škola, Bělehrad

322

Reconstruction of the gym in Gymnasium

Gymnasium „Jezdimir Lović“, Sjenica

249

2017

 

 

Modernizace a zlepšení kvality odborného výcviku prostřednictvím vybavení školní koželužny

Střední škola technická, Knjaževac

326

Smyslová zahrada

Škola pro sluchově postižené, Kragujevac

294

Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou

Veřejný komunální podnik „Gradac“, Tutin

322

2018

 

 

Nákup ultrazvukového vyšetřovacího zařízení a zařízení Holter

Poliklinika Kuršumlija

200

Zlepšení akutní zdravotní péče v obci Doljevac

Poliklinika Doljevac

239

2019

   
Pořízení vozidla pro přepravu pacientů na dialýzu Poliklinika Rakovica 380

 

 

Podrobnější informace o projektech lze nalézt na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí ČR, další detaily o principech realizace zahraniční rozvojové spolupráce publikuje Česká rozvojová agentura (ČRA).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bělehradě (Srbsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem