Srí Lanka: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Navázání oficiálních vztahů EU-Srí Lanka se datuje k roku 1975, kdy Evropská komise uzavřela Dohodu o obchodní spolupráci se srílanskou vládou.

 

V roce 1995 byla otevřena Delegace EU v Kolombu a byla zároveň dojednána Smlouva o partnerství a rozvojové spolupráci. V rámci této dohody byla ustavena Společná komise EU-Srí Lanka. Komise dohlíží  na dohodu o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, podepsanou v r. 1995. EU a Srí Lanka uspořádaly dne 14. února 2019 v Bruselu 22. zasedání společné komise. V rámci dohody o spolupráci byly ustaveny tři pracovní skupiny – skupina pro vládnutí, právní stát a lidská práva, skupina pro obchodní a ekonomickou spolupráci a skupina pro rozvojovou spolupráci.  Společná zasedání Smíšené komise a výborů se konají každoročně, stejně tak jako investiční dialogy EU – Srí Lanka.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je největším obchodním partnerem Srí Lanky. Výše obchodního obratu v roce 2019 činila 5,5 mld. EUR s negativní bilancí pro EU ve výši 1,6 mld. EUR. Hlavními položkami dovozu do EU jsou oblečení a textil, plasty a guma a výrobky z nich, potraviny, tabák, nápoje a spotřebiče. Opačným směrem se z EU vyváží dopravní zařízení, stroje a spotřebiče, chemické produkty, textil a oblečení a výrobky z kovů.

EU v květnu 2017 schválila znovuudělení udělení GSP+ pro Srí Lanku. Udělení GSP+ podmínila pokrokem v procesu národního usmíření a implementací 27 mezinárodních úmluv o lidských právech, správě veřejných záležitostí, dodržování pracovních práv a ochraně životního prostředí.  

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Za minulých deset let poskytla EU Srí Lance rozvojovou pomoc ve výši přibližně 750 mil. EUR, kterou lze rozdělit na následující oblasti: bilaterální a regionální programy, globální tematické programy (zejména ochrana vodních zdrojů, moří a mořských biotopů a životního prostředí), humanitární pomoc, projekty EIB a rekonstrukční pomoc EU po tsunami. Více informací k programům:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/eu_sri_lanka/dev_coop/index_en.htm

V současné době probíhá rozvojová pomoc na základě rozvojového programu na léta 2014 – 2020. V současné době byla do bruselského ústředí předložena komplexní zpráva sloužící jako podklad pro dokument na následující léta.  

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem