Srí Lanka: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

 

Česky: Srílanská demokratická socialistická republika

Anglicky: Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

 

Složení vlády

 

V prezidentských volbách konaných 16. listopadu 2019 zvítězil bývalý ministr obrany v období občanské války Gotabaya Rajapaksa. Nový prezident  jmenoval svého bratra Mahindu Rajapaksu novým předsedou vlády. Krátce nato jmenoval premiér Mahinda Rajapaksa svůj prozatímní kabinet, který sestává z 16 ministrů. Kabinet, jakkoli plnohodnotný z hlediska kompetencí, má dočasný charakter a úřad bude vykonávat do  parlamentních voleb, které byly z vzhledem ke koronaviru odloženy z původně plánovaného dubnového termínu prozatím na 20. června 2020.  

 

 • Mahinda Rajapaksa – premiér, ministr financí, hospodářství a rozvojových politik, ministr Buddha Sasana, kulturních a náboženských záležitostí, ministr rozvoje měst, dodávek vody a bydlení
 • Nimal Siripala de Silva – ministr spravedlnosti, lidských práv a právních reforem
 • Arumugan Thondaman – ministr pro rozvoj komunit a majetkové infrastruktury
 • Dinesh Gunawardana- ministr zahraničních vztahů, ministr pro rozvoj dovedností, zaměstnanost a pracovní vztahy
 • Douglas Thevaanantha – ministr pro rybolov a vodní zdroje
 • Pavithra Devi Wanniarachchi –  ministr pro záležitosti žen a dětí a sociální zabezpečení
 • Pavithra Devi Wanniarachchi – ministr zdravotnictví a domorodých lékařských služeb
 • Bandula Gunawardana – ministr informací a sdělovacích prostředků, ministr vysokého školství, technologií a inovací
 • Janaka Bandara Thennakoon – ministr veřejné správy, vnitřních věcí, provinčních rad a místní správy
 • Chamal Rajapaksa – ministr Mahaweli, zemědělství, zavlažování a rozvoje venkova, ministr pro vnitřní obchod, bezpečnost potravin a ochranu spotřebitelů
 • Dulas Alahapperuma –  ministr školství
 • Dulas Alahapperuma – ministr sportu a mládeže
 • Johnston Fernando – ministr silnic a dálnic, ministr přístavů a lodní dopravy
 • Wimal Weerawansa – ministr pro malé a střední podniky a rozvoj podnikání, ministr průmyslu a řízení dodavatelského řetězce
 • Mahinda Amaraweera – ministr pro řízení dopravních služeb, ministr energetiky
 • S.M. Chandrasena – ministr životního prostředí a přírodních zdrojů, ministr pro půdu a její rozvoj
 • Ramesh Pathirana – ministr plantážního průmyslu a exportního zemědělství
 • Prasanna Ranatunga – ministr průmyslového vývozu a podpory investic. Ministr cestovního ruchu a civilního letectví

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 22 889 201 (odhad k červenci 2019)
 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,67 % (odhad 2019)
 • Průměrná délka života: 77,5 let

 Věková struktura:

 

–       0-14 let: 23,11 %

–       15-24 let: 14,58 %

–       25-54 let: 41,2 %

–       55-64 let: 10,48 %

–       65 let a výše: 10,63 %

 

Národnostní složení

 • Sinhálci 74,9 %
 • srílanští Tamilové 11,2 %
 • indičtí Tamilové 4,2 %
 • muslimové (Moorové, arabského původu) 9,2 %
 • ostatní 0,5 %

 Náboženské složení

 • buddhismus (70,2 %)
 • hinduismus (12,6 %)
 • islám (9,7 %)
 • křesťanství (6,1 %)
 • ostatní (1,35)

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

 

     2015 2016 2017 2018 2019
HDP v mld. USD

 

80,56

 

81,78 87,35 88,22 90,16
Meziroční růst HDP v % 4,8 5,0 3,1 3,0 2,2
HDP na obyvatele v USD

 

3 750 3 780 3 800 4 068 4 134
Míra inflace v %

 

0,9 4,3 8,4 4,3 4,1
Míra nezaměstnanosti v % 4,8 4,5 4,2 4,4 4.8

 

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru

 

Srílanská ekonomika se v roce 2019 nenacházela v dobré kondici. Její růst byl nejnižší ze zemí jihoasijského regionu, země je zatížena vysokým zahraničním dluhem. Důležitý segment srílanské ekonomiky – turistický ruch –  poklesl po výbuších v dubnu 2019 již podruhé v krátké době, když turisté omezili příjezdy na ostrov již v období ústavní krize na konci roku 2018. 

 

Zásadní dopad na další vývoj srílanské ekonomiky má probíhající korovinová krize.   Centrální banka předpovídá, že ekonomický růst země v roce 2020 poklesne v důsledku koronaviru na 1,5 %.  Srí Lanka je na pokraji bezprecedentní finanční (cash-flow) kalamity, která vznikla v důsledku rozvíjejícího se schodku příjmů a zvýšených výdajů spojených s řešením dopadů koronavirové pandemie. Očekává se razantní pokles daňových příjmů vzhledem k různým balíčkům daňových úlev.  Hrozbou pro vyprázdnění pokladny jsou kromě daňových balíčků také mandatorní platby státním zaměstnancům a příslušníkům bezpečnostních složek ve výši 650 miliard rupií a splátky státního dluhu. Srí Lanka musí letos splatit nejméně 4,8 miliardy USD, přičemž se nepodařilo získat 220 milionů USD vydáním rozvojových dluhopisů. Obchodní schodek se podle odhadů centrální banky zvýší na 7,9 % oproti 6,8 % v roce 2019 a dluh vlády se zvýší na 92,4 % HDP ze současných 86,8 %. Negativní vliv na ekonomiku země má snižující se export, který v důsledku koronaviru poklesl v prvním čtvrtletí 2020 meziročně o 17,31 % na 2,58 miliard USD, přičemž nejhorší pokles o 41,93 % nastal v březnu. Export Development Board snížil prognózu exportních příjmů v roce 2020 na 10,75 mld. USD, což představuje meziroční pokles o 42 %. Obrovský pokles příjmů pociťují srílanské nákladní přístavy.  Správa srílanských přístavů SLPA oznámila meziroční pokles dubnových příjmů přístavů Kolombo a Hambantota vzhledem k pandemii COVID-19 o 2,5 miliardy rupií, tedy o 50 %. Dalším negativem je významný propad turistiky. V březnu  se počet turistů meziročně snížil o 70,8 %. Již v únoru klesly příjezdy turistů o 17,7 %. Příjmy z cestovního ruchu přitom tvoří cca 12,5 % HDP.  MMF odhaduje, že se ekonomika Srí Lanky dostane do konce roku 2020 do recese se záporným růstem HDP o 0,5 % oproti loňskému růstu o 3,5 %.  Prezident Gotabaya Rajapaksa prosazuje zaměřit se po ukončení krize na bohaté turisty a doporučuje více propagovat lékařskou turistiku. Situaci komplikuje také vzrůstající nezaměstnanost. Podle expertů může v důsledku koronaviru přijít o zaměstnání až 1 mil. osob. Agentura Moody’s Investors Service přiřadila Srí Lance nejnověji hodnocení B2. Moody’s odhaduje, že v kombinaci s pomalejším růstem nominálního HDP a slabším směnným kurzem vzroste dluhové zatížení vlády téměř na 100 % HDP. Ernst & Young předpověděla tempo růstu HDP v roce 2020 mezi 0,5 % až 1,5 %. Nejhůře budou postižena odvětví cestovního ruchu, dopravy a oděvního průmyslu. Nejnovější analýza Fitch Ratings uvádí, že situace vyplývající z pandemie koronaviru ještě prohloubí výzvy v oblasti udržitelnosti veřejného a vnějšího dluhu po snížení daní a souvisejícím posunu ve fiskální politice koncem minulého roku.  Pandemie obzvláště poškodí odvětví cestovního ruchu, které v kombinaci se slabší domácí poptávkou dále poškodí metriku veřejných a vnějších financí Srí Lanky.   Fitch očekává, že se rozpočtový schodek v roce 2020 rozšíří na 9,3 % HDP z 6,8 % v roce 2019. Hrubý veřejný dluh v poměru k HDP vzroste podle odhadu Fitch na přibližně 94 % v roce 2020 a 96 % v roce 2021. Pokles cestovního ruchu, nižší remitence a slabší vývoz pravděpodobně letos rozšíří schodek běžného účtu na 3,3 % HDP z 2,2 % v roce 2019.

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Vývoj státního rozpočtu ukazuje tabulka (údaje v mld. LKR)

 

 

 

2015 2016 2017

(mld. USD)

2018

(mld. USD)

2019

(mld. USD)

Příjmy

 

1 152 1 180 12,64 12,38

 

23,14
Výdaje

 

1852 2 004 16,66 22,67

 

      31,52
Bilance

 

-690 -824 -4,02 -10.29 -8,38

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

 

2015 2016 2017 2018 2019
Bilance běžného účtu (% HDP) -2,5

 

-2,3 -5,2 -5,3 -2,2
Bilance finančního účtu (miliardy USD)  -1,886 -1 803 -2 094 -4,5 -6,3
Bilance kapitálového účtu (mil. USD) 58,3 46,3 25,5 10,9 6,9
Devizové rezervy (miliardy USD) 7,300 7,060 9,980 6,900 7,869
Zahraniční zadluženost (miliardy USD) 44.3 47,65 47,8 51,6 55,9

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém na Srí Lance spravuje Centrální Banka na základě klíčových zákonů Banking Act, Monetary Law Act a Exchange Control Act.

Bankovní zákon a Zákon o finančních společnostech povolují činnost třem typům finančních institucí, a to komerčním bankám, registrovaným finančním společnostem a specializovaným bankám, kterým může veřejnost svěřovat své finance.

 

Aktuální seznam finančních institucí Srí Lanky lze nalézt na webových stránkách Srílanské centrální banky –  http://www.cbsl.gov.lk/.

Komerční bankovní systém je tvořen celkem 25 bankami, z toho je 12 domácích a 13 zahraničních. 

 

Hlavní srílanské banky:

 

1) Státní: Bank of Ceylon, People`s Bank, SME Bank

2) Soukromé banky: Commercial Bank of Ceylon, DFCC Bank, Hatton National Bank Ltd., NDB Bank, Nations Trust Bank, Pan Asia Bank, Sampath Bank Ltd.,, Ceylan Bank Ltd., Union Bank of Colombo

3) Zahraniční banky: Citibank N.A., Deutsche Bank AG, Habib Bank, Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Mashreq Bank, Muslim Commercial Bank, Public Bank Berhad, Standard Chartered Bank, State Bank of India, Union Bank (Pakistan) Ltd.

 

MMF počátkem března 2020 uvedl, že finanční systém zůstává poměrně stabilní, ačkoli některé oblasti zranitelnosti přetrvávají, zejména mezi nebankovními finančními institucemi. Podle MMF by modernizace zákona o bankovnictví s cílem posílit a harmonizovat rámce regulace, dohledu a řešení problémů u finančních institucí přijímajících vklady pomohlo zajistit finanční stabilitu.  Úřady by měly pokročit ve strukturálních reformách podporujících růst, aby plně využily ekonomický potenciál Srí Lanky a podpořily větší sociální začlenění.

 

Koncem března agentura Fitch Ratings revidovala výhled bankovního sektoru Srí Lanky na rok 2020 na Negativní, protože pandemie koronaviru  představuje zvýšená rizika pro očekávané rozšíření ekonomiky a poptávky po úvěrech, což bude mít nepříznivý dopad na výkonnost bank. Fitch se domnívá, že poptávka po úvěrech zůstane v roce 2020 utlumená kvůli slabšímu výhledu hospodářského růstu, a to i přes několikanásobné snižování úrokových sazeb centrální bankou spolu se snížením zákonné rezervy o 1%.   Jakýkoli dlouhodobý dopad viru zintenzivní tlak na kvalitu aktiv, kterému banky již čelí, přičemž poměr sektorově nesplacených úvěrů se na konci roku 2019 zvýšil na 4,7 % oproti  3,4 % v roce 2018.  

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Od začátku 21. století prochází daňový systém zásadními změnami, které podporují trend deregulace, liberalizace a privatizace. Podrobnosti k daním lze nalézt na http://www.ird.gov.lk/en/sitepages/default.aspx

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem