Středoafrická republika: Zahraniční obchod a investice

Údaje v mil. USD

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

  2014 2015 2016 2017 2018
vývoz FOB 107,1 70,5 77 147,1 159,5
dovoz FOB 216,5 360,5 375,3 438,6 512,1
saldo -109,4 -290 -298,3 -291,5 -352,6

Zdroj: EIU

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní dovozní partneři v roce 2017: Francie 17,1%, USA 12,3%, Indie 11,5%, Čína 8,2%, Jihoafrická republika 7,4%, Japonsko 5,8%, Itálie 5,1%, Kamerun 4,9%, Nizozemsko 4,6%.
Hlavní exportní partneři v roce 2017: Francie 31,2%, Burundi 16,2%, Čína 12,5%, Kamerun 9,6%, Rakousko 7,8%.
Hlavní dovozní partneři v roce 2018: EU 28 42,8%, Kamerun 9,6%, Egypt 8,3%, Čína 7,4% a USA 5,4%.
Hlavní exportní partneři v roce 2018: EU 28 – 55,8%, Bangladéš 24,3%, Čína 7,4%, Benin 5,6% a Čad 2,6%.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

V exportu dominují dřevo a diamanty (jejich vývoz je nyní zastaven), dále se v malém množství vyváží bavlna, tabák a káva. Dováží se zejména PHM, potraviny, textil, veškeré stroje a dopravní prostředky, elektrické spotřebiče, výrobky chemického průmyslu, léčiva.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V SAR prozatím neexistují.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice byly v roce 2013 prakticky zastaveny, podle UNCTAD a Heritage Foundation nepřevýšily v roce 2013 a 2014 1 mil. USD. Potrvá desetiletí, než se investoři do země vrátí.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Pozn. za současné bezpečnostní, právní a finanční krize uvádíme spíše pro informaci. Vysoce rizikové prostředí bude zahraniční investory i nadále odrazovat a přiliv zahraničních investic bude velmi omezený. Světová banka hodnotí zdejší podnikatelské prostředí velmi kriticky – SAR obsadila 187 místo ze 189 hodnocených zemí. Praktickými překážkami jsou bezpečnost (vláda značnou část území nekontroluje), velmi špatná infrastruktura (elektřina, voda, PHM), vysoké dopravní náklady, rigidní a malý pracovní trh, negramotnost a nedostatek kvalifikovaných sil, rozpadlý a nefunkční soudní systém, který není schopen investora ochránit, nevynutitelnost smluvních závazků, nadměrná byrokracie, korupce a nedostatek transparentnosti.

Dne 1. ledna 1998 vstoupila v platnost dohoda mezi 15 africkými zeměmi měnové CFA-zóny (a Guineou), nazvaná OHADA (Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique), která podporuje rozvoj afrického hospodářského společenství, společnou obchodní politiku a garantuje obchodníkům a investorům právní jistotu a kompatibilitu.

Vláda formálně deklaruje politiku otevřené ekonomiky a volného trhu. Vlastnická práva jsou chráněna zákonem (Charte des investissements), který zaručuje ochranu všem subjektům. Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl, cizí státní příslušníci ale jsou cílem šikany. Zákon o investicích (www.droit-afrique.com), rozlišuje zvýhodněný režim pro podniky investující více než 0,1 mld F CFA, podniky investující 0,1 – 1 mld FCFA a velké investory (investice vyšší než 1 mld. FCFA). Noví investoři mohou v závislosti na zařazení do privilegovaného režimu získat různé daňové výhody (nulová podniková daň až po dobu 5 let), mohou bezcelně dovážet po určitou dobu zařízení a materiál, mohou rychleji odpisovat a snižovat daňový základ za investice do vzdělání zaměstnanců, výzkumu, výstavby infrastruktury; další úlevy mají podniky působící v odlehlých oblastech.

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat příjmy a zisky. Článek 10 připouští vyvlastnění, ovšem za podmínky odpovídající kompenzace. Pro investory neexistují žádné podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Investice do ropného, důlního průmyslu a těžby dřeva se řídí zvláštními zákony (Code minier, Code petrolier) a firmy těžící dřevo (Code forestier) www.droit-afrique.com. Neexistují žádná zvláštní omezení na převod peněz do nebo ze SAR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme