Struktura a tvar datové zprávy

Ministerstvo financí vydalo pokyn č. D – 331, kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky.Přiznání, hlášení a vyúčtování zasílaná daňovými subjekty ve věci jejich daňové povinnosti územním finančním orgánům podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků prostřednictvím datové schránky musí být ve struktuře a tvaru .XML. Odpovídající XSD schémata jsou definována a zveřejněna na webové stránce Ministerstva financí.

K vytvoření souboru v předepsané struktuře a tvaru .XML pro odeslání do datové schránky správce daně lze využít službu Elektronická podání pro daňovou správu (EPO). Aplikace umožňuje vytvořit a uložit soubor v předepsané struktuře a tvaru pro následné odeslání správci daně datovou schránkou.