Súdán: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V návaznosti na ekonomickou reformu oznámila vláda rozsáhlý plán národní strategie, který uvádí šest odvětví nejdůležitějších pro rozvoj země. Na prvním místě tohoto plánu je uvedena infrastruktura (i). Doprava, zejména silniční (ale i ostatní druhy) by se měla rychle modernizovat, aby otevřela zemi pro rychlejší rozvoj.

Druhou prioritou je rozvoj průmyslu (ii) ve všech jeho odvětvích, zejména však v těch, která jsou v Súdánu již zastoupena a mají zde tradici a podmínky pro svůj další rozvoj.

Další prioritou je zvýšení exportu (iii), které úzce souvisí s výše uvedenými položkami, v první řadě pak ale s rozvojem těžby a zpracování nerostných surovin.

Rozvoj zemědělství (iv) je jednou z největších priorit pro zemi s třiceti miliony stále ještě mnohdy hladovějících obyvatel. Vláda v tomto ohledu připravuje opatření pro možnost dlouhodobého pronájmu půdy cizincům, od čehož si slibuje intenzivnější rozvoj zemědělství. V zemědělství lze uvést hned několik oblastí, které je nutno a možno rozvíjet. Jedná se o chov skotu a zpracování masa, dále pěstování bavlny a rovněž rybolov.

Těžba minerálů a nerostů (v), jako je zlato, chrom, slída, sádrovec, mramor, žula, hlína na výrobu porcelánu, mangan a měď jsou odvětví, která se díky bohatým ložiskům příslušných surovin budou za podpory státu dále rozvíjet s cílem kompenzovat výpadek příjmů z těžby ropy způsobený rozdělením země.

Těžba ropy (vi) i přesto, že již zdaleka nebude dosahovat předešlé úrovně, bude i nadále významným zdrojem súdánského rozpočtu. To však pouze za předpokladu, že se podaří ukončit ozbrojené konflikty, které ne náhodou zuří právě v těch oblastech Súdánu, kde se ropa nalézá. 

Ve snaze proniknout na súdánský trh je možné navázat na dodávky tradičních českých výrobků vyvážených do Súdánu již v průběhu šedesátých let. Jedná se především o strojírenské výrobky zahrnující jak jednotlivé stroje, tak kompletní zařízení pro investiční celky. V teritoriu jsou dodnes známé pojmy Škoda, Zetor, Jawa, Sigma. Právě Sigma svými dodávkami jak jednotlivých čerpadel, tak investičních celků, úpraven pitné vody, zavlažovacích a přečerpávacích stanic, má stále dobrou pověst i v současnosti a je uváděna i při jednáních na nejvyšších úrovních v souvislosti s rekonstrukcí a výstavbou nových zavlažovacích systémů.

Další perspektivní obory českého exportu zahrnují těžké nákladní automobily, zejména sklápěčky, stavební stroje a stroje na zemní práce, zařízení na čištění nánosů v závlahových kanálech (malé bagry, drtiče, kompresory), energetická zařízení včetně zařízení elektráren a rozvoden elektrické energie, zařízení pro potravinářský průmysl, mlýnice a zařízení na zpracování ropy. Trh je také otevřen zemědělské technice, traktorům, ostatním technickým vozidlům, dieselagregátům, chemikáliím a některým druhům potravin. V neposlední řadě lze očekávat zvýšený zájem o služby v oblasti geologických průzkumných prací a těžby nerostných surovin včetně dodávek dobývací techniky.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Všechny veletrhy jsou organizovány v prostorách International Fairs Ground v Chartúmu, které je vzdálené 5 km od mezinárodního letiště.

2020

Název

Popis

18. – 21. 10.

Sudan Trade Expo

Průmysl, výroba aj.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem