Súdán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

Pozice ČR v Súdánu je velmi dobrá, vzájemné návštěvy na vysoké úrovni probíhají pravidelně. Ministr zahraničí Súdánu navštívil ČR naposledy v květnu 2014, český ministr zahraničí navštívil Súdán v únoru 2017. V září téhož roku se do Súdánu vypravil náměstek ministra zahraničních věcí ČR M. Tlapa s podnikatelskou delegací.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

       tis. USD

 2013

2014

2015

2016

2017 

Vývoz

15 383

14 535

12 423

8 570

10 134 

Dovoz

443

127

240

163

440 

Obrat

15 826

14 662

12 663

8 733

10 574 

Bilance

14 940

14 408

12 183

8 407

9 694 

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz 2015

Český vývoz 2016

Český vývoz 2017

Český vývoz 2018

Český vývoz 2019

Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

          Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

          Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

          Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

4 305

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

1 579

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

3 953

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

4 190

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

4 124

Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla

2 897

Přístroje optické, fotografické, kinemat., lékařské, chirurgické apod.

 1 528

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

2 073

Papír, karton, lepenka

2 567

Papír karton lepenka a výrobky

3 148

Přístr. el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

1 633

Papír, karton, lepenka

 1 239

Papír, karton, lepenka

1 477

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

1 042

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

2 152

Papír, karton, lepenka

1 246

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

1 124

Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla

1 307

Přístr. el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

987

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

645

Přístroje optické, fotografické, kinemat., lékařské, chirurgické apod

629

Přístr. el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

1 003

Přístr. el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

372

Přístroje optické, fotografické, kinemat., lékařské, chirurgické apod

393

Sklo a výrobky skleněné

387

Výrobky ze železa nebo oceli

515

Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla

 998

Přístroje optické, fotografické, kinemat., lékařské, chirurgické apod

210

Sklo a výrobky skleněné

353

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

239

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

152

Kaučuk a výrobky z něj

 255

Plasty a výrobky z nich

195

Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla

237

Výrobky keramické

95

Sklo a výrobky skleněné

143

Výrobky různé

 244

Sklo a výrobky skleněné

159

Nábytek lúžkoviny svítidla stavby montované

137

Kaučuk a výrobky z něj

68

Kaučuk a výrobky z něj

118

Sklo a výrobky skleněné

 164

Kaučuk a výrobky z něj

136

Silice rezinoidy přípravky kosmetické ap.

77

Plasty a výrobky z nich

51

Silice rezinoidy přípravky kosmetické ap.

77

Plasty

 121

Silice rezinoidy přípravky kosmetické ap.

82

Výrobky keramické

55

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

43

 

Český dovoz 2015

Český dovoz 2016

Český dovoz 2017

Český dovoz 2018

Český dovoz 2019

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Přístroje el. záznamu 

139

Přístroje el. záznamu 

46

Přístroje el. záznamu a reprodukce zvuku, TV obrazu

40

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

88

Bavlna

57

Přístroje optické

30

Přístroje optické

38

Semena plody rostliny léčivé průmysl. sláma ap

16

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

40

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

15

Bavlna

 22

Semena plody rostliny léčivé průmysl. sláma ap

24

Bavlna

11

Bavlna

36

Šelak,gumy,pryskyřice aj štávy výtažky rostl.

7

 Semena plody rostliny léčivé průmysl. sláma ap

11 

Lokomotivy vozy

22

Reaktory kotle přístroje

4

Šelak,gumy,pryskyřice aj štávy výtažky rostl.

4

Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap

5

 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

8

Výrobky chemické

19

Šelak, gumy, pryskyřice

4

Výrobky různé

2

Výrobky živočišného původu jinde neuvedené

1

Šelak, gumy, pryskyřice

5

Šelak, gumy, pryskyřice

14

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

1

Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap

1

Kůže surové kožky /jiné než kožešiny/ usně

1

 Hliník a výrobky z něj

Kaučuk

 0

Dopravní zařízení

0

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

1

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

0

Zdroj: Český statistický úřad

Pozn.: Statistiky jsou založeny na nomenklatuře HS(2).

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ČNB nezveřejňuje běžný účet platební bilance se Súdánem, súdánská centrální banka běžný účet v geografickém členění nezveřejňuje vůbec. Žádná relevantní statistická data k bilanci služeb se Súdánem tedy nejsou dostupná. Z podkladů Českého statistického úřadu a informací z trhu lze nicméně soudit, že v současné době k žádné vzájemné výměně v oblasti služeb nedochází.

Žádné překážky a bariéry bránící českým poskytovatelům služeb proniknout na trh nejsou známé.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současnosti ZÚ Káhira neeviduje žádný česko-súdánský společný podnik, ani nemá informace o českých investicích v Súdánu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Súdánem a Českou republikou nejsou uzavřeny žádné dohody obchodně-ekonomického charakteru. V roce 1976 byla mezi tehdejší ČSSR a Súdánem uzavřena dlouhodobá obchodní dohoda, která ale byla v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie vypovězena.

Během podnikatelské mise v září 2007, která byla vedena náměstkem MPaO M. Tlapou, byla dohodnuta možnost uzavření Memoranda o porozumění mezi ministerstvy.

Súdánské straně byl v červnu 2010 předán český protinávrh Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Súdánské republiky. Dohoda byla podepsána 12. dubna 2012 v Praze.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika jako členská země EU aktivně podporuje poskytování humanitární pomoci Súdánu ze strany Evropské komise / GŘ ECHO. V prosinci 2006 podpořila Globální plán pro Súdán na rok 2007 v objemu 45 mil. EUR, k tomu bylo přidáno dalších 40 mil. EUR jako potravinová pomoc (Food Aid).

Súdán nepatří mezi prioritní země rozojové spolupráce ČR a proto jsou prostředky rozvojové spolupráce věnovány pouze na tzv. malé lokální projekty.

  • V roce 2012 byl připraven a rozpracován malý lokální projekt zaměřený na prevenci a léčbu rakoviny. Téma bylo zvoleno i v návaznosti na dodávky kobaltových ozařovačů firmy ÚJP Praha do tohoto teritoria. Vzhledem ke složité situaci nevládních organizací v zemi se bohužel súdánský partner rozhodl od projektu na poslední chvíli ustoupit.
  • V roce 2013 se uskutečnil malý lokální projekt zaměřený na nepřímou podporu vzdělávání dívek v Súdánu – zlepšení studijního prostředí dívčí školy, a to zejména v oblasti hygienického zázemí.
  • V roce 2017 byl realizován malý lokální projekt renovace a opravy chlapecké školy v Chartúmu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem