Súdán

Rozcestník informací o Súdánu:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Pandemie covidu-19 zasáhla Súdán v době politické transformace a ekonomické krize. Po svržení Umara Al-Bašíra v roce 2019 se přechodná vláda snažila zavést potřebné ekonomické reformy, které však z důvodu pandemie a záplav nebyly uskutečněny, neboť by v krátkodobém horizontu negativně ovlivnily finanční likviditu súdánských domácností.

V průběhu roku 2020 pokračoval pokles hodnoty místní měny a Súdán se ocitl v začarovaném kruhu inflace, která dosáhla nejvyšší úrovně za poslední desetiletí. Roční míra inflace v Súdánu v únoru 2021 vyskočila na 330 % z lednových 304 %. Země zaznamenala čtvrtou nejvyšší míru inflace na světě po Venezuele, Zimbabwe a Libanonu.

Pro získání mezinárodní podpory musel Súdán harmonizovat směnný kurz súdánské libry vůči americkému dolaru. Oficiální směnný kurz byl do února 2021 55 SDG/USD, na černém trhu se však jeden dolar směňoval až za 300 súdánských liber.

Súdán po dlouholetých odkladech tak reagoval v únoru 2021 silnou devalvací své měny, která vyvolala velký nesouhlas mezi obyvateli, ale i mezi širokou diasporou, jejíž remitence tímto ztratily na své ceně. Podle súdánské vlády je to však důležitým krokem k fiskální konsolidaci.

Na konci roku 2020, po více než 20 letech izolace v důsledku amerických sankcí, došlo k historickému přelomu. V prosinci 2020 americké ministerstvo zahraničí oficiálně oznámilo zrušení označení Súdánu jako státního sponzora terorismu. Tento krok otevřel cestu Súdánu k mezinárodním institucím, od kterých se očekává významná finanční pomoc v následujících letech.

Zatímco se Súdán snažil na konci léta 2020 zotavit z nejtěžšího období pandemie covidu-19, zasáhly zemi v září přívalové deště. Ničivé povodně napříč 17 z 18 súdánských států neměly v zemi obdoby za posledních 100 let.

V jejich důsledku přišli zemědělci o svoji úrodu a prudce vzrostly ceny základních komodit, jako je chléb a cukr. Zemi, která se dlouhodobě zmítala v ekonomické krizi, zasáhla krize nedostatku potravin.
Vyhlídky pro další roky mohou být však pozitivní ve světle obnovených bilaterálních vztahů s USA či podpory MMF.

Post-covid-19 příležitosti pro české exportéry

Důlní, těžební a ropný průmysl

Súdán skýtá velké příležitosti pro zahraniční investory v těžebním sektoru. V roce 2018 patřil Súdán mezi tři nejvýznamnější producenty zlata v Africe, s celkovou roční produkcí 93 tun. Súdánská vláda se snaží zmapovat veškeré potenciální naleziště nerostných surovin a minerálů v zemi, které společně se zásobami ropy zůstávají nedostatečně prozkoumány.

Jedná se převážně o vzácné kovy, jakými je zlato a stříbro, ale také měď, zinek, železo, mangan či fosfáty nebo kaolin. Súdánská vláda se snaží přilákat zahraniční investory a zavádí nové reformy, usnadňující zahraničním firmám obchodování s vytěženými produkty. V roce 2020 tak zrušila monopol centrální súdánské banky pro vývoz veškerého vytěženého zlata. Fixní tržní ceny vedly k šíření nelegálního obchodu na černém trhu.

Podle nového nařízení smí soukromá těžební společnost prodat až 70 % vytěženého zlata svým obchodním partnerům a 30 % je povinna prodat přes centrální súdánskou banku. Súdán má za cíl stát se hlavním těžařským centrem v Africe; pro jeho dosažení je zapotřebí výrazně zmodernizovat zastaralé technologie, nalákat zahraniční investory a získat potřebné know-how pro efektivní a ekologickou těžbu.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Podle dat UNICEF má pouze 68 % domácností přístup ke zdrojům pitné vody a pouze třetina má současně přístup k vodě a kanalizačnímu systému. Mnoho venkovských oblastí není připojeno k hlavním distribučním systémům a některá území nejsou zásobována vodou vůbec; lidé musí dopravovat vodu z velkých vzdáleností.

Neefektivní distribuce, úniky vody z vodovodů, nedostatek napájecích zdrojů, nedostatečné finanční prostředky a nízká kvalifikace pracovní síly mají za následek nedostatek vody a její nízkou kvalitu, vyvolávající vážná onemocnění – více než 11 % dětských úmrtí je zapříčiněno průjmem v důsledku špatných hygienických podmínek.

Časté přívalové deště ničí zemědělskou půdu, na které je agrární země existenčně závislá. Súdánská vláda a mezinárodní donoři se snaží situaci v zemi zlepšit, avšak jsou zapotřebí zásadnější investice a reformy celého sektoru.

Je potřeba minimalizovat dopady této krize a modernizovat management vodních zdrojů – zefektivnit zavlažování povodí Nilu a Modrého Nilu a zajistit zodpovědné nakládání s vodními zdroji súdánskými farmáři.

Zpracovatelský průmysl

Súdán je obdařen velmi rozsáhlou populací hospodářských zvířat, která se odhaduje na přibližně 140 milionů hlav. Přesto je však znatelný nepoměr mezi počtem zvířat a výstupním materiálem pro další zpracování či export. Ekonomický odpad z kůže a kožek je vysoký kvůli špatným postupům a technikám používaným při jejich výrobě, stírání, konzervaci a zpracování. Další výzvou je potřebná centralizace celého kožedělného odvětví.

Většina kůží se shromažďuje na jatkách, v komunálních dvorcích nebo na veřejných trzích, kde jsou následně přeprodávány do koželužen. Nízká úroveň celého hodnotového řetězce způsobuje neefektivní nakládání se surovinami.

Súdán vyprodukuje větší množství kůže, než je kapacita domácího trhu, velká část produkce je z toho důvodu exportovaná s velice nízkou přidanou hodnotou produktu.

Z toho důvodu se snaží súdánská vláda nalákat zahraniční investory, kteří by nejen přinesli potřebné know-how pro modernizaci celého sektoru, ale představili by i možnosti dalšího zpracování kůže v hodnotnější produkty pro následný domácí odbyt nebo zahraniční export.

Velvyslanectví ČR v Káhiře
e-mail: cairo@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/cairo

• Teritorium: Afrika | Súdán | Zahraničí