Súdán: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

EU není v současné době v Súdánu významným politickým ani ekonomickým partnerem srovnatelným s USA. EU není chápána jako politická síla. Vláda doposud neví, jakou roli má F. Mogherini a protokolárně považuje za vyšší funkci kteréhokoli ministra ČS EU. Vystupování ČS navenek je nejednotné, včetně účasti na oficiálních akcích pořádaných súdánskou vládou. Oslabení úlohy EU je rovněž dáno skutečností, že Súdán neratifikoval Dohodu z Cotonou (článek 8) a přišel tak o finanční zdroje z 10. EDF (European Development Fund).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Súdánu
Block 1 B,Plot 10, Gamhoria Street P.O.Box 2363
Khartoum, the Sudan
Tel: + 249 183 799393
Fax: + 249 183 799391
Email: delegation-soudan-info@eeas.europa.eu

 

Vedoucím Delegace Evropské Unie v Súdánu je od léta 2016 pan Jean-Michel Dumond.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchod EU se Súdánem

Země

Import 2015 (EUR)

Import 2016 (EUR)

Import 2017 (EUR 

Export 2015 (EUR)

Export 2016 (EUR)

Export 2017 (EUR) 

Rakousko

10 746

10 283

 6 747

20 428 211

13 442 025

15 266 179 

Belgie

4 937 844

8 834 015

 11 181 211

106 703 562

77 380 920

91 793 320 

Bulharsko

8 219 036

575 958

 665 144

2 168 766

2 629 544

30 705 334 

Kypr

1 523

 1 670

10 001 644

6 877 188

11 589 099 

ČR

9 223

700

 22 970

11 008 711

7 752 646

8 299 226 

Německo

18 094 647

15 502 877

 18 516 267

170 515 530

173 803 140

234 020 311 

Dánsko

52 284

28 838

 24 198

13 387 097

13 559 627

18 816 969 

Estonsko

200

 2 517

503 978

692 452

734 154 

Španělsko

1 032 469

909 087

 12 020 498

31 341 319

34 594 837

30 107 467 

Finsko

356 067

4 466

 2 358

8 173 052

3 611 910

6 744 914 

Francie

55 897 092

49 949 540

 54 257 058

74 039 224

83 921 778

83 248 540 

UK

10 935 200

9 348 094

 11 893 212

123 712 490

82 780 265

89 674 680 

Řecko

16 320 719

11 886 727

 14 240 605

11 695 144

6 238 256

5 758 736 

Chorvatsko

1 212

13 783 145

 –

2 425 266

961 160 972 227

Maďarsko

5 643

103 105

 86 345

1 079 234

2 495 992

1 682 405 

Irsko

59 100

2 381 791

 6 530

10 940 493

15 356 516

13 658 391 

Itálie

15 850 665

16 112 106

 23 699 503

124 402 151

129 748 809

138 244 739 

Litva

10 398

40864

 43 568

1 026 185

16 913 232

9 020 524 

Lucembursko

 5

1 561 944

1 040 520

1 879 615 

Lotyšsko

1 979

 –

37 529

101 438

11 182 035

Malta

10 206

41

 77 794

1 393 858

1 204 074

519 126 

Nizozemsko

45 722 925

19 279 182

 6 076 113

84 536 483

64 446 577

80 994 053 

Polsko

2 231 574

23 019 464

 2 129 990

31 946 512

11 745 048

20 625 698 

Portugalsko

23 928 764

 160

5 720 377

7 755 859

9 068 942 

Rumunsko

9 538 994

8 366 706

 16 097 532

16 204 393

49 626 188

68 317 190 

Švédsko

180 266

853 426

 294 886

71 141 754

39 418 524

46 817 993 

Slovinsko

10 147

2 773

 958

13 490 872

9 004 694

13 928 387 

Slovensko

3 163 040

 2 441 391

2 180 782

4 164 426

4 892 698 

EURO 28

213 417 400

184 157 751

 173 789 230

951 766 561

861 267 645

1 048 562 952 

Zdroj: Eurostat

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská unie si je vědoma toho, že Súdán patří mezi země s nejnižší životní úrovní a že je stižen řadou chronických problémů, kterým nedokáže čelit bez mezinárodní pomoci, ať již v oblasti bezpečnosti (vnitřní konfilikty v několika oblastech země, nezvládnutelné migrační toky z okolních afrických zemí) nebo ekonomiky (důsledky odtržení Jižního Súdánu a ztráty životně důležitého zdroje deviz v podobě bohatých nalezišť ropy, důsledky dlouholetého amerického embarga) a přírodních katastrof (především vyhrocující se problém sucha postihující zemědělství země). Proto EU pomáhá Súdánu prostřednictvím řady finančních nástrojů a programů rozvojové a humanitární pomoci.

 

Pro pomoc Súdánu jsou především využívány protředky shromážděné v záchranném svěřeneckém fondu EU pro Afriku (European Union Emergency Trust Fund for Africa – EUTF for Africa), které mají sloužit k podpoře stability afrických států a k řešení příčin masové migrace. Od roku 2011 tak EU vynaložila 422 mil. EUR na humanitární pomoc obyvatelům Súdánu postiženým ozbrojenými konflikty, přírodními pohromami, epidemiemi a podvýživou. V říjnu 2017 oznámila Evropská komise, že vyčlenila pro humanitární pomoc Súdánu dalších 106 mil. EUR.

 

Humanitární pomoc orgánů a členských zemí EU proudí do Súdánu různými kanály a její struktura je značně nepřehledná. S aktuálními programy rozvojové spolupráce a humanitární pomoci se lze seznámit na webové stránce Delegace EU v Súdánu www.eeas.europa.eu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem