Súdán: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Súdánu
Block 1 B,Plot 10, Gamhoria Street P.O.Box 2363
Khartoum, the Sudan
Tel: + 249 183 799393
Fax: + 249 183 799391
Email: delegation-soudan-info@eeas.europa.eu

Vedoucím Delegace Evropské Unie v Súdánu: Robert Van den Dool

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchod s EU

Dovoz

Vývoz

Bilance

Mil EUR

% růst

Mil EUR

% růst

Mil EUR

2015

203

1,5

829

16,3

627

2016

179

-12,1

779

-6,1

601

2017

162

-9,1

957

22,8

795

2018

144

-11,1

707

-26,1

563

2019

276

91,6

839

18,7

563

Zdroj: Evropská komise

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská unie si je vědoma toho, že Súdán patří mezi země s nejnižší životní úrovní a že je stižen řadou chronických problémů, kterým nedokáže čelit bez mezinárodní pomoci, ať již v oblasti bezpečnosti (vnitřní konfilikty v několika oblastech země, nezvládnutelné migrační toky z okolních afrických zemí) nebo ekonomiky (důsledky odtržení Jižního Súdánu a ztráty životně důležitého zdroje deviz v podobě bohatých nalezišť ropy, důsledky dlouholetého amerického embarga) a přírodních katastrof (především vyhrocující se problém sucha postihující zemědělství země). Proto EU pomáhá Súdánu prostřednictvím řady finančních nástrojů a programů rozvojové a humanitární pomoci.

Pro pomoc Súdánu jsou především využívány protředky shromážděné v záchranném svěřeneckém fondu EU pro Afriku (European Union Emergency Trust Fund for Africa – EUTF for Africa), které mají sloužit k podpoře stability afrických států a k řešení příčin masové migrace.

Od roku 2011 vyčlenila EU téměř 550 milionů EUR na záchranu života lidem v Súdánu postiženým konfliktem, nedostatkem potravin a podvýživou, přírodními riziky nebo propuknutím nemocí.  Většina humanitární pomoci EU v Súdánu jde na potravinovou pomoc a výživovou péči. Podporuje nejzranitelnější domácnosti – většinou vnitřně vysídlené a uprchlické rodiny. EU rovněž přispívá k výživové léčbě a péči o děti mladší 5 let a těhotné nebo kojící matky v Súdánu. S cílem zlepšit přístup lidí k dlouhodobé sociální ochraně v Súdánu doplňuje EU humanitární financování rozvojovou pomocí, která pomáhá komunitám v budování vlastních kapacit.

S aktuálními programy rozvojové spolupráce a humanitární pomoci se lze seznámit na webové stránce Delegace EU v Súdánu www.eeas.europa.eu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem