Súdán: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mld. USD

2012

2013

2014

2015

2016

 2017

2018

2019

Vývoz

4,07

4,79

4,45

3,17

3,09

4,10

3,48

3,97

Dovoz 

9,23

9,92

9,21

9,51

8,32

8,22

7,85

9,29

Saldo

-5,16

-5,13

-4,76

-6,34

-5,23

-4,5

-4,37

-5,32

zdroj: Bank of Sudan

 Z hlediska komoditní struktury se súdánský vývoz v minulosti koncentroval na ropu a ropné produkty (85%). Výpadek této komodity v důsledku rozdělení země, kdy nejvydatnější naleziště připadla Jižnímu Súdánu, znamená dramatické snížení exportu.

Ztrátu zdrojů z ropy musí Súdán kompenzovat těžbou zlata a dalších surovin, pro kterou se potřebuje vybavit technologiemi.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

   Vývoz2014 2016 2017 2019 
    Poř.Zeměmil. €Země             mil. € Země mil. € Země mil. €
1Čína990Saúdská Arábie             375UAE1 424UAE2 597
2UAE988Egypt             242Egypt376Čína2 085
3Saúdská Arábie478UAE             228Saúdská Arábie227Saudská Arábie1 327
4Egypt160Čína             144Turecko84Egypt873
5EU98EU 28               89Indie74Indie425
6Etiopie87Jordánsko               30EU 2874EU213
7Kanada48Turecko               21Etiopie54Turecko181
8Sýrie45Etiopie               17Pákistán46Indonésie149
9Indie33Libanon               17Sýrie28Qatar135
10Jordánsko24Indie               17Jordánsko21Pakistan127

Zdroj: Evropská komise

Trend súdánského vývozu se během posledních let mění – nejprve z orientace na evropské země směrem na asijské nearabské země, v poslední době pozorujeme přechod k exportu do arabských zemí. 

      Dovoz2014 2016  2017  2019 
       Poř.Zeměmil. €Země         mil. €Zeměmil. €Zeměmil. €
1Čína1.391Čína2.568EU 28762Čína1 712
2UAE709EU 281.098UAE745UAE1 030
3EU675UAE661Egypt622Indie654
4Indie554Egyot627Indie614EU634
5Malajsie515Turecko603Turecko594Egypt505
6Egypt370Indie507Japonsko444Turecko462
7Saúdská Arábie313Ukrajina454Saúdská Arábie354Saudská Arábie399
8Austrálie226Saúdská Arábie422Jižní Korea203Thajsko288
9Turecko213Kanada421Bangladéš128Rusko245
10Kanada207Japonsko385Indonésie124Kanada229

Zdroj: Evropská komise

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 Export – hlavní položky (mil. USD)

 

 

Vývoz (mil. USD)

2013

2014

2015

2016

2017 

2018

2019

Ropa

1614

1194

573,9

271

 321

440

474

Benzen

100,6

156,8

51

64,7

 65,0

50,6

44,8

Kerosin

0

0

2,1

0

 27,4

26,8

12,9

Zlato

1048,4

1.271,3

725,7

1044

 1519,7

832,2

1220,8

Živý skot

594

793

804,3

708,9

 833,9

765,7

588

Maso

15,5

19,8

70,1

37,1

 61,1

66,6

46,7

Bavlna

102,7

34,03

39,4

80

 139,1

159,5

160,8

Arabská guma

134

97

111,7

98,3

 114,7

117,3

109,5

Ibiškový květ

17,3

18,5

18,7

16,5

 10,7

15,5

11,6

Sezam

472

466,34

453,5

379,3

 412,7

576,2

771,6

Cukr

0

96.8

58,6

40,5

 10,8

2,0

2,7

Dura (čirok)

77,9

6

28,2

28,2

 103,2

27,1

37,5

Melounová semena

3,5

16,5

30,7

20,7

 32,8

61,3

42,1

Podzemnice olejná

42,8

6,12

3

26,7

 80,4

59,8

205,7

Zdroj: Bank of Sudan

Import – hlavní položky (mil. USD)

 

 

Dovoz (mil. USD)

2013

2014

2015

2016

2017 

2018

2019

Ropné produkty

1460

1523,6

1189,4

687,5

 905,1

991,1

1791,7

Ostatní suroviny

240,7

232,8

257,5

230,7

 248,3

216,4

205,5

Průmyslové výrobky

1842

1.613

1941,3

1.750

 1924

1418,8

1550,1

Stroje a zařízení

1713

1543

1649,7

1.613

 1714

1410,1

1398,8

Dopravní prostředky

936

706,6

910,6

915,5

 915,2

621,9

752

Léčiva

411,6

411,4

461

385

 458.9

320

367,2

Chemikálie

500

511,7

468

487

 489,5

465,5

601,8

Pšenice a mouka

1042

1082

755,8

736

 789,3

721,1

1085,8

Čaj

59,4

69,5

52,4

54,9

 58,6

59,3

59,8

Káva

38,4

34,5

46,4

44,7

 60,0

62,7

52,9

Ostatní potraviny

1042

796,7

982,1

728,9

 744,1

894,2

688,6

Nápoje a tabák

75,7

96,1

79,3

80,2

 41,6

38,8

46,6

Textilní výrobky

301,2

308

395,3

378,5

 427,0

316,1

389,3

Zdroj: Bank of Sudan

V oblasti potravinářských výrobků se do Súdánu dováží nejvíce pšenice, pšeničná mouka, čaj a káva, v oblasti surovin nejvíce ropné produkty, v oblasti chemických výrobků léky, v oblasti průmyslově vyráběného zboží nejvíce železo a ocel, betonové roury, vědecká zařízení, plastové výrobky a výrobky z papíru. V odvětví strojů a zařízení se dováží nejvíce elektrická a neelektrická zařízení, náhradní díly, rádia a televize, v oblasti dopravních prostředků to jsou nákladní a osobní automobily a náhradní díly a v oblasti textilu nejvíce konfekční oblečení a tkané syntetické látky.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V současné době existují v Súdánu dvě “volné zóny”, v nichž je zaručena ochrana investic a garantována možnost převodu zisku do zahraničí:

Red Sea Free Zone (Suakin Free Zone) leží jižně od přístavu Port Sudan v délce pobřežního pásma 60 km. Patří do ní nové letiště v Port Sudanu a přístav Osman Digna. S vnitrozemím je spojena železnicí a silnicí. Volná zóna hraničí s Eritreou, Etiopií a Somálskem. Celková plocha je projektována na 600 km2, čímž by se řadila mezi největší volné zóny světa. V současné době je však využíván pouze zlomek této rozlohy.

Al Gaili Free Zone, 60 km severně od Chartúmu s plochou 20 km2. Výhodou je blízkost hlavního města, dobré silniční, železniční, telekomunikační a energetické propojení.

Aktuální informace viz také www.sudaninvest.org.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice

2015

2016

2017

2018

2019

V mld. USD

1,728

1,0637

1,065

1,135

 Obchodní mise, zejména ze Saúdské Arábie, Číny, Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů, pravidelně navštěvují Chartúm, a jsou často doprovázené veřejnými oznámeními o podepsaných dohodách a obchodech. Většina zahraničních investic míří do přírodních zdrojů, zejména v oblasti průzkumu a těžby ropy, zemního plynu a zemědělství. Země Perského zálivu se stále více zapojují do projektů v oblasti infrastruktury a nemovitostí. Čína, Malajsie, Brazílie a Indie uskutečnily velké investice v ropném odvětví a státy Arabského zálivu, Brazílie a Egypt investovaly hlavně do súdánského zemědělství. Státy Perského zálivu údajně získaly velké plochy zemědělské půdy pro pěstování krmiva pro hospodářská zvířata, stejně jako Čína získala povolení pěstovat bavlnu na jednom milionu feddan (420 000 akrů) zemědělské půdy.

Od zrušení sankcí pořádá Súdán řadu dobře navštěvovaných konferencí o bankovnictví, zemědělství a těžbě, abych stimuloval domácí trh a zahraniční partnery k přímým zahraničním investicím. Súdánská vláda slíbila významné investiční reformy. Dalšími diskutovanými plány jsou snížení sazby daně z příjmu právnických osob a daně z kapitálových výnosů a urychlení celních odbavení. Ve zprávě Světové banky Doing Business 2019 se umístil Súdán na 162. místě z celkového počtu 190 zemí.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Pro investory existují v Súdánu vcelku výhodné podmínky. Investiční zákon (Investment Encouragement Act) vydaný v roce 1999 a aktualizovaný o čtyři roky později (v roce 2003, viz www.sudaninvest.org), podrobně stanoví podmínky pro vstup investorů do Súdánu. Odstraňuje jakékoliv rozdíly mezi investory a zdroji investičního kapitálu a týká se širokého rozsahu zaměření investičních projektů (zemědělství, průmysl, energetika a těžba, doprava, výstavba, turistika, životní prostředí atp.). Kromě jiného rozděluje investiční projekty podle významu (strategické, státní a další projekty), přiděluje jim příslušná privilegia (např. daňové prázdniny pět až deset let, snížení dovozních cel) a zaručuje investicím ochranu před znárodněním nebo konfiskací. Důležitým aspektem je rovněž skutečnost, že zahraniční investor nepotřebuje místního společníka, zákon umožňuje zahraničním subjektům 100 % vlastnictví. Všechny aktuální předpisy a nařízení týkající se investic lze najít na stránkách súdánského ministerstva investic (www.sudaninvest.org).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem