Surinam: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Hospodářské vztahy mezi ČR a Surinamem jsou minimální.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

vývoz

597

651

975

2 029

1 389

dovoz

3 564

1 574

806

1 125

404

obrat

4 161

2 225

1781

3 157

1793

saldo

-2 967

-923

167

896

985

Zdroj: ČSÚ, ( v tisících USD)

Podle konečných údajů ČSÚ za rok 2018 byl Surinam 150. nejvýznamnějším cílem českého exportu. V roce 2019 klesnul na 156. místo.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek exportu ČR v roce 2019

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

870324

Vozidla,motor vratný píst.zážeh,nad 3000cm3

SR

Surinam

2 700

429

392390

Výrob.pro přepravu,balení zboží ost.z plastů

SR

Surinam

49 213

368

950430

Hry ost.na mince aj plateb.prostředky,ne automat.kuželky

SR

Surinam

2 109

174

691010

Umývadla,vany,mísy záchodové aj z porcelánu

SR

Surinam

38 445

96

847790

Části strojů na zpracování kaučuku,plastů

SR

Surinam

299

39

950691

Výrobky,potřeby ostatní pro tělocvik,atletiku

SR

Surinam

15 266

35

961900

Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky, z jakéhokoliv materiálu

SR

Surinam

8 444

32

853590

Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů,›1000V,ost.

SR

Surinam

459

27

820239

Ostatní ruční pily, včetně částí a součástí

SR

Surinam

1 520

20

392220

Sedátka,kryty záchodové z plastů

SR

Surinam

1 055

19

Zdroj: ČSÚ

 

10 nejvýznamnějších položek importu ČR v roce 2019

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

940340

Nábytek dřevěný kuchyňský

SR

Surinam

257 107

216

100630

Rýže pololoupaná,loupaná,i hlazená,leštěná

SR

Surinam

125 100

70

200979

Jablečná šťáva s hodnotou Brix nad 20

SR

Surinam

21 000

27

440121

Štěpky,třísky dřevěné jehličnaté

SR

Surinam

38 016

16

903190

Části přístrojů měřících,kontrolních,jn

SR

Surinam

34

14

080390

Banány, čerstvé nebo sušené

SR

Surinam

20 571

12

220299

Nealkoholické nápoje, ne: voda, ovocné nebo zeleninové šťávy, mléko, pivo

SR

Surinam

5 853

11

950691

Výrobky,potřeby ostatní pro tělocvik,atletiku

SR

Surinam

392

7

851762

Zařízení pro příjem,konverzi,vysílání,regeneraci hlasu,dat

SR

Surinam

12

7

854430

Soupravy kabelů zapalov.pro auta,letadla,lodě

SR

Surinam

1 182

6

Zdroj: ČSÚ

 

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ani české ani surinamské statistiky nevykazují žádnou výměnu v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné české investice v Surinamu nejsou registrovány.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vzájemné obchodní a ekonomické vztahy mezi ČR a Surinamem nejsou smluvně upraveny. Surinam je členem WTO od r. 1999, od r. 1978 byl členem GATT.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytla v roce 2013 Surinamu pomoc v rámci malého lokálního projektu rozvojové spolupráce. Podílela se na vybavení počítačové techniky pro sluchově a zrakově postižené žáky Kennedyho školy v Paramaribu. Surinam není prioritní zemí pro poskytování rozvojové spolupráce.    

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem