Surinam: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Mezi EU a Surinamem existuje dlouhotrvající partnerství pro rozvoj. Hlavními cíly Dohody z Cotonou je podpora rozvoje, snižování chudoby, udržitelný rozvoj a postupná integrace země do světové ekonomiky.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie, s přiakreditací pro Surinam sídlí v sousední Guyaně, v hlavním městě Georgetownu.

Adresa: 11 Sendall Place Stabroek, Georgetown
P.O. Box 10847
Guyana, South America
Tel.: (+592) 226 4004/ 226 5424/226 2869/226 2667
Fax: (+592) 226 2615
Email: DELEGATION-GUYANA@eeas.europa.eu 
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/guyana_en                                

Otevírací hodiny pro veřejnost: Po – Čt: 08:00-17:00, Pá 08:00 – 12:30

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Mezi EU a Surinamem existuje dlouhotrvající partnerství pro rozvoj. Hlavními cíly Dohody z Cotonou je podpora rozvoje, snižování chudoby, udržitelný rozvoj a postupná integrace země do světové ekonomiky.

Zcela „speciální“ má Surinam vztahy s Nizozemskem, avšak zdaleka nejen z důvodů historických. Z minulosti pojí SR s NL především nizozemský jazyk, jenž silně zvýhodňuje Nizozemsko, pokud jde o hospodářské vztahy se Surinamem. Rubem této relace je ovšem právoplatné odsouzení prezidenta SR v NL za drogové delikty a politické vztahy obou zemí jsou na bodě mrazu.

Neméně schizofrenní situace je v relaci k USA, kde si momentálně odpykává trest ve věznici syn SR prezidenta za pokus o podporu teroristické organizace a předtím ještě za obchod s drogami. Zatímco však vztahy s USA jsou zatíženy problémem téměř nerušeného tranzitu drog přes Surinam (mj.) do USA, US firmy bohatě využívají koncesí na těžbu zlata a USA je před Nizozemskem největším dodavatelem zboží všeho druhu do Surinamu.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Surinam má dlouhodobě zájem o rozvojovou spolupráci. EU zemi alokuje Národní indikativní program (NIP) pro léta 2014 – 2020 ve výši 13,8 mil. EUR, který spravuje Delegace EU v Georgetownu. 94 % prostředků NIP je určeno na programy spojené s udržitelným zemědělstvím a 6 % na technickou spolupráci. V předchozím šestiletém období (2007-2013) se spolupráce zaměřovala na silniční infrastrukturu.  

Se Surinamem nadále vede EU pravidelně politický dialog, jehož zásadními tématy jsou LP a dobré vládnutí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem