Surinam: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Ekonomická recese v posledních letech se projevila ve snížení absolutních hodnot vývozu i dovozu.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

2 149

1 666

1 440

2 028

2 124

Dovoz

1 966

1 973

1 203

1 293

1 498

Saldo

183

-307

237

735

626

Údaje v mil. USD, Zdroj: Centrale Bank van Suriname

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největší partneři na straně exportu (v r. 2017)

 • Švýcarsko 38,7 %
 • Hongkong 22,3 %
 • Belgie 10,3 %
 • Spojené arabské emiráty 7,3 %

Největší partneři na straně importu (v r. 2017)

 • USA 35,0 %
 • Nizozemsko 17,0%
 • Trinidad a Tobago 13,0 %
 • Čína 8,7 %

Zdroj: Economic Intelligence Unit

Surinam má uzavřené bilaterální obchodní dohody s Kostarikou, Kubou a Dominikánskou republikou v rámci Caricomu, s Brazílií udržuje pravidelné obchodní konzultace, je beneficientem všeobecného systému preferencí a Karibské iniciativy, dále kanadského programu pro Commonwealth Caribbean Trade, Investment and Industrial Cooperacion (CARIBCAN) a od roku 2013 je přidruženým členem sdružení Mercosul.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Největší exportní položky HS6 (v r. 2017, v milionech USD)

 • Zlato 1.608,9
 • Ropa 178,7
 • Dřevo 59,8
 • Rýže 30,4

Největší importní položky HS6 (v r. 2017, v milionech USD)

 • Stroje a zařízení 518,0
 • Pohonné hmoty a lubrikanty 346,1
 • Potraviny a živá zvířata 203,2
 • Ostatní 226,1

Zdroj: Economic Intelligence Unit

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Surinamu nejsou žádné zóny volného obchodu ani bezcelní zóny pro dovoz.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice se v posledních letech pohybují nad hranicí 200 mil. USD ročně. Největšími zahraničními investory v Surinamu jsou Spojené státy, Nizozemsko, Malajsie, Kanada, Austrálie a Indonésie. Nizozemsko však své investice omezilo po roce 2010 v souvislosti s osobou prezidenta.

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Příjem PZI

188

164

279

222

-87

Zásoba PZI

1231,5

1396,6

1678,6

1897,3

1 809,9

Údaje v mil. USD
Zdroj: Santander Trade Portal

Největšími investicemi do surinamské ekonomiky v posledních letech byly následující projekty:

 • SURALCO, USA: 10 mil. USD na rozšíření rafinérie bauxitu
 • BHP Billiton, Austrálie: 130 mil. USD do těžebního průmyslu
 • Best Western, USA: 10 mil. USD nákup a otevření hotelů
 • Cambior, Kanada: 25 mil. USD na těžební průzkum
 • Bel A Soir, Nizozemsko: 3 mil. USD na dobytčí farmu
 • Repsol YPF, Španělsko: 4 mil. USD na offshore ropný průzkum
 • Maersk, Dánsko: 3,4 mil. USD na offshore ropný průzkum

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Ekonomická a politická stabilita v posledních letech vytvořila v zemi atraktivnější investiční prostředí. Zvyšuje se zájem o investování místních a zahraničních investorů. Neexistují žádné přímé nebo nepřímé průmyslové strategie s diskriminačním účinkem pro zahraniční investory. Jediným významným sektorem, kde zahraniční investoři nemají stejná práva jako domácí společnosti, je sektor těžby ropy. Ze zákona jsou průzkumná a těžební práva v rukách státní ropné společnosti State Oil Company a zahraniční investor může vstoupit do oboru pouze prostřednictvím kooperační smlouvy s místní společností. Některá nedávná opatření surinamské vlády a její investiční politiky zdůrazňují významné okamžiky pro zvýšení přílivu přímých zahraničních investic:

 • zavedení nové měny, surinamského dolaru (SRD) v r. 2004, který umožnil větší stabilitu směnných kurzů, kdy centrální banka nahradila systém pevného kurzu systémem kurzu plovoucího, založeného na koši nejvýznamnějších měn
 • revize a modernizace investičního zákona
 • zřízení Standards Bureau pro zavedení jednotných standardů pro národní a v zahraničí vyráběné zboží
 • přechod v květnu 2005 na nový bankovní zákon umožňující centrální bance shromažďovat statistické údaje od společností soukromých nebo veřejných
 • racionalizace obchodních výpůjčních sazeb s ekonomickou stabilitou a snížení inflace snížením obchodních sazeb v místní měně na cca 9 % aj.

Jednou z výhod podnikání v tak malé zemi, jako je Surinam, je jeho škála investičních pobídek. Nejnovější surinamský zákon o investicích vč. předchozích zákonných úprav doporučený Chamber of Commerce and Industry počítá téměř výhradně s finančními pobídkami. Podniky, ustavené v souladu se surinamskými zákony mají přístup k investičním pobídkám. Nově vznikajícím společnostem a nebo již existujícím, je umožněno úplné nebo částečné vynětí z dovozních cel nebo z dovozu kapitálových statků, surovin a dalšího zboží zamýšleného pro výrobu produktů, které se na místě nevyrábějí. Nové firmy mohou využít nabídky na daňové prázdniny podle objemu úvodní investice, nebo zrychlené odpisy. Dovoz veškerého zařízení a dodávek užívaných v ropném těžebním a zpracovatelském průmyslu je volný.

Fiskální pobídky:

 • jednoroční prázdniny daně z příjmu s úvodní investicí nejméně 5.000 USD nebo 6 % sleva (nebo pokud je realizován vývoz zboží a služeb 10–80 %) daně z příjmu při investici nejméně 100.000 USD
 • pokud nejméně 20.000 USD představuje investice v regionech schválných vládou, daň z příjmu může být snížena až o 20 % nebo o 10 % při minimální investici do oblasti chráněného životního prostředí
 • od 1. do 9. roku od zahájení produkce společností jsou v platnosti různé oborové daňové úlevy, zejména pro sektor zemědělství, dobytkářství, vodní hospodářství, lesnictví, hornictví a turistiku

V Surinamu je možno nakupovat nemovitosti zahraničími osobami i firmami, ale je nutné získat povolení od Foreign Exchange Commission. Státní příslušníci zemí CARICOMu mohou nemovitosti nakupovat volně, ale musí nákup zaregistrovat do 30 dní od data nákupu. Podobná pravidla jsou stanovena také na nákup cenných papírů na místním akciovém trhu.

Pro příliv a odliv kapitálu neexistují žádná omezení. K provedení transferu ze země se však vyžaduje povolení Foreign Exchange Comission ministerstva financí. Lhůta pro získání povolení je různá podle sektoru a výše poukazované částky. Průměrná doba k provedení transferu je však 2–5 dní prostřednictvím systému SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

Neexistují žádné restrikce objemu zahraniční měny pro poukaz ze Surinamu, nicméně transfer částky vyšší než 10 000 USD v cizí měně vyžaduje povolení od následujících autorit: pro surinamské státní příslušníky Department of Currency Control ministerstva financí a pro cizince Foreign Exchange Commission centrální banky Central Bank of Suriname.

Surinam nevyžaduje offsetové programy. Soukromý sektor má běžný přístup k půjčkám, dlouhodobým úvěrům a překlenovacím úvěrům.

Více informací je možno nalézt v investičním průvodci z dílny surinamské centrální banky z roku 2016.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem