Svazijsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Vzájemné obchodní vztahy mezi ČR a Svazijskem nejsou příliš intenzívní, přestože v roce 2017 došlo k oboustrannému mírnému nárůstu obchodní výměny.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraniční obchod ČR se Svazijskem201320142015 20162017
Vývoz (tis. USD)1595123127274194
Dovoz (tis. USD)360727152139240
Bilance (mil. USD)1235504120-65-45

Zdroj: Český statistický úřad /Databáze zahraničního obchodu

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Na straně vývozu z ČR do Svazijska jsou nejvýznamnějšími položkami nábytek a lůžkoviny, svítidla, chemické sloučeniny kovů, sůl, semena, léčivé plody, hnojiva, kotle a přístroje. Na straně dovozu do ČR se nejvíce prosazují cukr, ořechy, ovoce včetně zpracovaného ovoce, mýdlo a prací přípravky, mechanické nástroje, přístroje elektrického záznamu aj.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb mezi ČR a Svazijskem není evidována.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví v Pretorii neregistruje ve Svazijsku žádné investiční aktivity českých firem ani nemá informace o joint-venture české a svazijské firmy.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Až do vstupu České republiky do EU v květnu 2004 nebyly mezi ČR a Svazijskem uzavřeny žádné bilaterální smluvní dokumenty obchodní či ekonomické povahy. Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi EU (a jejími členskými státy) a státy skupiny ACP (Afrika, Karibik, Pacifik), kam patří i Svazijsko. V oblasti obchodních vztahů byla ustanovení této dohody nahrazena v říjnu 2016 Dohodu o hospodářském partnerství (EPA) mezi Evropskou unií a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC). 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2018 ani v nedávné minulosti nerealizovala Česká republika ve Svazijsku žádný rozvojový projekt ani tzv. malý lokální projekt (bližší informace k podání návrhu MLP na webu Velvyslanectví ČR v Pretorii). ČR poskytuje finanční prostředky prostřednictvím fondů EU. Pro období 2014 až 2020 bylo Svazijsku na projekty z Evropského rozvojového fondu (EDF) alokováno 62 mil EUR. Informace o těchto projektech lze nalézt na stránkách Delegace Evropské unie v Mbabane. Seznam projektů financovaných z Evropského rozvojového fondu (seznam projektů EDF) je přístupný na stránkách Evropské komise. Další projekty realizuje a financuje Evropská investiční banka (seznam projektů EIB).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem