Svazijsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Vztahy mezi Evropskou unií a Svazijskem jsou bezproblémové a nejsou ničím zatíženy. V Mbabane od roku 2013 působí Delegace Evropské unie. Rámcem vztahů mezi EU a Svazijskem je Dohoda z Cotonou z roku 2000 mezi EU a tzv. skupinou států ACP (Afrika, Karibik, Pacifik). Svazijsko je taktéž smluvní stranou Dohody o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC), která vstoupila v platnost v říjnu 2016.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie ve Svazijském království – Delegation of the European Union to Swaziland
Fyzická adresa: Lilunga House, 4th floor, Somhlolo Road, Mbabane, Swaziland
Poštovní adresa: P.O. Box A 36 Swazi Plaza H101, Mbabane, Swaziland
Telephone: +268 2404 2018 / 4769 /2908 / 0191 Fax: +268 2404 6729
Email: delegation-swaziland@eeas.europa.eu

Vedoucí delegace: H. E. Esmeralda Hernandez Aragones

Otevírací hodiny:

Po – Pá 7.45 – 13.00 a 14.00 – 17.00
St – Čt 7.45 – 13.00 a 14.00 – 16.45

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V roce 2017 vyvezly země EU do Svazijska zboží o celkové hodnotě 49 mil. EUR. Jednalo se tak o mírný pokles oproti předcházejícímu roku 2016, kdy vývoz z EU činil 51 mil. EUR. Dovoz do EU ze Svazijska v roce 2017 taktéž oslabil a činil 87 mil. EUR oproti 137 mil. EUR v předcházejícím roce 2016. První rok po přijetí Dohody o ekonomickém partnerství (EPA) se zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) v říjnu 2016 tak paradoxně došlo k poklesu vzájemného obchodu s jednou ze členských zemí SADC.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská unie se výrazně angažuje v oblasti rozvojové spolupráce ve Svazijsku. V rámci Evropského rozvojového fondu (EDF) pro období (2014‑20) bylo pro rozvojové projekty ve Svazijsku alokováno 62 mil. EUR především v oblasti zemědělství, sociální ochrany a prevence aj. Ve Svazijsku taktéž realizuje rozvojové projekty Evropská investiční banka (EIB). Přehled projektů realizovaných ve Svazijsku Evropskou investiční bankou lze nalézt na webových stránkách této instituce.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem