Svazijsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Zahraniční obchod Svazijska v roce 2017 stoupl o 8,2 % na úroveň 4,7 mld. EUR, z čehož 2,1 mld. EUR tvořil export, který se zvýšil o 12 %. Nejvýznamějším obchodním partnerem Svazijska je Jižní Afrika, kam směřuje 94 % exportu a odkud je dováženo 81 % zboží. V r. 2016 země zaznamenala odliv přímých zahraničních investic ve výši 10,6 mil. USD.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod Svazijska 2013 2014 2015  2016  2017
Vývoz (mil. EUR) 1 823 1 751 1 978 1 881 2 106
Dovoz (mil. EUR) 2 175 2 236 2 479 2 481 2 612
Saldo (mil. EUR) -351 -484 -501 -600 -506

Zdroj: Trade Statistics – European Commission

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Nejvýznamnějším obchodním partnerem Svazijska je Jihoafrická republika, která s převahou dominuje mezi příjemci svazijského vývozu s podílem 94 %, následuje EU (3,5 %), Mosambik (0,3 %), Botswana (0,2 %). Na straně dovozu se ve Svazijsku zdaleka nejvíce prosazují produkty z JAR (81,6 %), Číny (5,2 %), Guinei (1,9 %) EU (1,5 %), Indie (1,4 %). Zdroj: Evropská komiseStatistiky zahraničního obchodu

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvýznamější vývozní položkou Svazijska je cukr, dále spotřební výrobky (zejména oblečení a textil), dřevitá buničina, citrusy a konzervované ovoce. V dovozu se nejvíce prosazují tyto položky: stroje a zařízení, výrobky klasifikované dle materiálu, potraviny a živá zvířata, chemikálie a chemické produkty, minerální paliva a maziva.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Svazijská státní agentura na příliv investic (Swaziland Investment and Promotion Authority, SIPA) na svých webových stránkách inzeruje investiční možnosti pro zahraniční investory zejména v oblastech průmyslové výroby, zemědělství, energetiky, těžebního průmyslu, ICT a cestovního ruchu. Agentura poskytuje asistenci zahraničním investorům. Mezi investiční pobídky obvykle patří daňové prázdniny, exportní podpora či dlouhodobý pronájem pozemku.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Mezi hlavní sektory, které přitahují zahraniční investice, patří cukr, papírenská buničina a koncentráty ovocných aj. nealkoholických nápojů. Mezi hlavní investující země ve Svazijsku patří Jihoafrická republika, Spojené království, Dánsko a Nizozemí.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Svazijsko má problémy přilákat zahraniční investory, kteří dávají přednost JAR. V uplynulém roce země dokonce zaznamenala odliv kapitálu. Přiliv investic teoreticky není nijak omezen. Země nicméně poskytuje dobrou dopravní infrastrukturu, relativně stabilní dodávky elektrické energie (převážně dovážené z Jižní Afriky) a telekomunikační síť. Státní agentura pro příliv zahraničních investic Swaziland Investment Promotion Authority, SIPA nabízí asistenční služby investorům. Investice do pozemků jsou omezené a podléhají schválení vládou. Hospodářskou soutěž narušují státní podniky. Ústava garantuje nezávislost soudnictví, ale pravomoc krále jmenovat soudce omezuje soudní nezávislost. Světová banka ve svém žebříčku „Doing Business“ pro rok 2018 řadí Svazijsko na 112. místo ze 190 zemí. Hlavní problém podle zprávy je korupce.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem