Švýcarsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Mapu oborových příležitostí ve Švýcarsku naleznete zde:
https://www.businessinfo.cz/navody/svycarsko-mapa-oborovych-prilezitosti-perspektivni-polozky-ceskeho-exportu/

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Automobilový průmysl

Perspektivním segmentem automobilového průmyslu jsou jednostopé i dvoustopé dopravní prostředky pro volnočasové aktivity, které respektují specifika polohy a orografické členění Švýcarska a jsou přizpůsobeny potřebám místního náročného spotřebitele.

Chemický průmysl

Chemický a zejména farmaceutický průmysl vyváží ročně produkty za 104,4 mld. CHF. Jedná se tak o nejdůležitější švýcarské exportní průmys­lové odvětví, které zaznamenalo v roce 2018 nárůst oproti roku 2017 o téměř 29 %.  České firmy se mohou stát subdodavateli (např. strojního či laboratorního zařízení a vybavení) pro švýcarské chemické a farmaceutické koncerny. Perspektivní možností je spolupráce českých center excelence s adekvátními hi-tech partnery.

ICT

Perspektivní jsou především softwarové, antivirové a inteligentní aplikace. Technická řešení, kterými disponují např. švýcarské banky, pojišťovny a velké korporace, byla vyvíjena v 70. letech 20. století. S ohledem na vysoké náklady na jejich údržbu a jejich zastaralost bude mít švýcarský trh nejméně do roku 2024 vysokou absorpční schopnost právě pro nejmodernější inovovaná technologická řešení, a to zejména v oblasti vývoje a správy IT systémů.

Obranný průmysl

Švýcarský stát vynakládá ročně značnou sumu na zbrojní programy. V roce 2018 činily vojenské výdaje ve Švýcarsku zhruba 4,7 mld. CHF, což je 0,7 % HDP. Po letech stabilního růstu dosáhly ve srovnání s předchozími deseti lety nového maxima. Švýcarští obyvatelé mají tradičně kladný vztah k nejrůznějším formám osobní obrany. Vzhledem ke všeobecně se zhoršující bezpečnostní situaci ve světě je místní trh připraven absorbovat nabídky obranných prostředků, např. krátkých palných zbraní.

Stavební průmysl

Přestože se vláda v návaznosti na výsledek lidového referenda  „Alpská iniciativa“ (přesunutí zejména kamionové dopravy ze silnice na koleje) zavázala, že nebude rozšiřovat silniční síť, probíhají ve zvýšené míře rekonstrukce té existující. Údržba a opravy silniční sítě, především pokud jde o mosty a tunely, patří mezi hojně podporované a nutné činnosti. Dle programu PEB (plán úpravy a odstranění zúžených dálničních úseků) z roku 2014 se na tyto silniční práce vyčlenilo do roku 2030 6,5 mld. CHF.  

Strategickým projektem na dlouhá léta je výstavba druhého silničního tubusu Gotthardského tunelu, který jednak lépe propojí jižní kanton Ticino se zbytkem země, jednak bude klíčovou transevropskou tepnou. Jedná se o miliardovou investici a tudíž i o významnou příležitost napříč obory. Budou požado­vány komodity k přípravě, výstavbě, resp. opravě tunelu, neboť i stávající téměř dvacetikilometrový tubus bude potřebovat údržbu a sanaci.

Perspektivní je také oblast protihlukových zábran a staveb. Ročně na tato opatření vydá ministerstvo životního prostředí, dopravy, energie a komunikace cca 10 mil. CHF. V rozmezí let 2016 až 2019 obdržely švýcarské kantony 976 mil. CHF na 250 projektů ke zlepšení životního prostředí. Z toho vyplývá, že tento vývoj stát podporuje a dá se očekávat, že zelené projekty budou hojně financovány i nadále. Značná část prostředků jde do vodního hospodářství, sanace údolních přehrad, čištění vod, opravy hrází, apod.

Strojírenský průmysl

Jde o tradiční a perspektivní obor – rostoucí sektor švýcarského průmyslu potřebuje přesné obráběcí stroje. Hi-tech je klíčovou převodovou pákou švýcarského průmyslového rozvoje a vývozu. Uplatnění tedy naleznou špičková a špičkově vybavená zařízení.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V roce 2020 Švýcarsko dokončuje nový materiál Gesundheit 2030, který navazuje na právě dobíhající osmiletý plán. Kromě nových elementů, jako je inovační strategie eHealth 2.0, cílená na digitalizaci zdravotnictví v linii pacient-lékař-lékárna-zdravotní pojišťovna, nebo posílení biomedicínského výzkumu a technologie se dále počítá i s rostoucí potřebou zabezpečit životní podmínky stárnoucí populace. Významnou součástí materiálu je také zajištění pečovatelské péče – ve Švýcarsku chybí odborně vzdělaný personál. Poptávané jsou služby lékařské, dentální, nemocniční a služby fyzio­terapeutů. Z nemocnic je signalizován zájem o zajištění sterilního prostředí. Potenciál tak mají speciální aplikace, např. nano nátěry a malby.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Švýcarské zemědělství je mimořádně štědře dotovaným hospodářským segmentem. I pro příští roky se počítá s vysokými přímými platbami subvencí producentům. Pro české exportéry se nabízí prostor kromě dodávek zemědělských strojů i u tradičních a vysoce kvalitních zemědělských komodit, především chmele.

Zpracovatelský průmysl

Luxusní segment zpracovatelského průmyslu  je se 47 mld. CHF druhou  největší exportní branží po chemickém průmyslu. Hodinářský průmysl ve Švýcarsku od roku 2018 opět roste i přes dlouhodobější potíže z důvodu nadhodnoceného CHF. Existuje prostor pro dílčí subdodávky z České republiky, která má ve Švýcarsku v tomto odvětví dobrou pověst.

Železniční a kolejová doprava

Rozhodnutím vlády o financování a rozšíření železniční infrastruktury v rámci programu FABI byl položen základní kámen pro zachování výkonného švýcarského železničního systému, tzn. financování kolejí, mostů, tunelů, trolejových vedení a dalších zařízení. Výstavba bude probíhat na etapy. Parlamentem schválený první krok výstavby na období do r. 2025 zahrnuje projekty ve výši 6,4 mld. CHF, přičemž souběžně budou do r. 2025 realizovány další projekty na základě dříve schválených programů. Parlament již odsouhlasil i projekty pro druhý krok výstavby na období do r. 2030.  Hustá síť veřejné dopravy ve městech rovněž prochází kontinuální modernizací. Výstavba železniční sítě pokračuje i s ohledem na kladný výsledek „Alpské iniciativy“. Produkty související s výstavbou tratí i s dodávkami pro vlakové/tramvajové soupravy včetně IT řešení (např. řízení a optimalizace dopravy) budou dlouhodobě patřit mezi zájmové zboží.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Automobilová doprava

HS 8702 – Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

 

HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

Železniční doprava

HS 7302 – Materiál pro stavbu tratí žel. tramvaj

HS 8603 – Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové

HS 8607 – Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

Stavební průmysl

HS 2523 – Cement portlandský hlinitanový struskový apod.

HS 6907 – Dlaždice obkládačky apod. keramické neglazované

HS 7228 – Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov ost.

HS 7304 – Trouby, duté profily apod., bezešvé, ze železa, oceli

HS 7308 – Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

HS 7326 – Výrobky ostatní z železa oceli

Strojírenský průmysl

HS 8456 – Stroje obráběcí pomocí laserů ultrazvuku apod.

HS 8471 – Stroje automat zprac dat jednotky snímače apod.

Zdravotnický a farmaceutický   průmysl

HS 7017 – Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

HS 8417 – Pece průmyslové   laboratorní neelektrické

HS 9401 – Sedadla ne lékařská apod. i proměnitelná v lůžka

Chemický průmysl

HS 3805 – Silice terpentýnová borová sulfátová aj

HS 6909 – Výrobky keram pro laboratoře chemický aj účel 

Zpracovatelský průmysl

HS 9114 – Části součásti hodinářské ostatní

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8438 – Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

Zábava a volný čas

HS 8801 – Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání

Obranný průmysl

HS 3602 – Připravené výbušniny, jiné než prachové výmetné slože

 

HS 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

 ICT

CPC 84 – Služby (Specifická IT/softwarová řešení, perspektivní oblasti kybernetické bezpečnosti)

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

2020
Švýcarské veletrhy jsou ovlivněny následky koronavirové krize. Vzhledem k bezpečnostním opatřením z března 2020 se termíny veletrhů ruší, a nebo přesouvají na druhou polovinu roku. Některé veletrhy jako například BEA2020 se konají online na internetu. 
Aktuální informace o všech švýcarských veletrzích naleznete zde: 
https://www.messeninfo.de/Messen-Schweiz-Z42-S3.html
https://www.linker.ch/eigenlink/messen.htm

Ekonomický specialista Velvyslanectví České republiky v Bernu pravidelně navštěvuje a monitoruje největší a nejzajímavější švýcarské veletrhy. Pro více i nformací proto neváhejte kontaktovat:
E-mail:commerce_bern@mzv.cz
Tel.: +41313504080

Články a fotografie naleznete na našich stránkách: https://www.mzv.cz/bern/cz/obchod_a_ekonomika/vystavy_a_veletrhy_ve_svycarsku/index.html

 

2019:

 • 89. Ženevský mezinárodní autosalon, Ženeva, 7.–17. 3. 
 • BEA2019 Bernský zemědělský veletrh, Bern, 26. 4. – 5. 5.  www.bea-messe.ch
 • AE2019 Automation Electronics veletrh, Ženeva, 5. – 6. 6.  www.easyfairs.com
 • Art Basel Basilejský veletrh umění a desigenu, 13. – 16. 6.  www.artbasel.ch
 • Green Mobility Suisse, zelený automotiv veletrh, Bern, 30. 8. – 1. 9.  
 • Swiss Medtech Expo, veletrh lékařské techniky, Lucern, 10.–11. 9.
 • Creativa Zürich, veletrh kreativity, Curych 3. – 6. 10. www.creativa-schweiz.ch
 • Züspa, veletrh zábavy a zážitků, Curych, 28. 9. – 6. 10. www.zuespa.ch
 • Business Innovation Week, veletrh inovací 4.0, komunikaci a marketing, Curych, 1. – 3. 10. 
 • BASLER Weinmesse, vinařský veletrh, Basilej, 26. 10. – 3. 11.
 • Berufsmesse, veletrh profesního vzdělávání, Curych, 19. – 23. 11. www.berufsmessezurich.ch

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem