Švýcarsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Pro Švýcarsko, jakožto jednu z nejvyspělejších zemí na světě je příznačné, že zahraniční obchod je důležitým činitelem pro fungování ekonomiky. Švýcarské firmy v roce 2017 od svých dceřiných společností stáhly více peněžních prostředků, než do nich investovaly. Čistý odpočet se rovnal 34 miliardám CHF (investice za rok 2016 se rovnaly 86 miliardám CHF). Odprodeje se týkaly jak průmyslu (8 miliard CHF), tak služeb (26 miliard CHF).  Prodeje se týkaly především Evropy (51 miliard CHF). Švýcarské společnosti stáhly kapitál od dceřiných společností hlavně v Irsku a Velké Británii. Naopak rozšířili své přímé investice v Severní Americe (13 miliard CHF) a v Asii (12 miliard CHF).
Zahraniční země investovaly v roce 2017 ve Švýcarsku 38 miliard CHF (v roce 2016 to bylo 60 miliard CHF). Odvětví průmyslu a služeb vykázalo protichůdné trendy. Zatímco průmysl zaznamenal rekordní příliv zahraničních investic ve výši 59 miliard CHF, ze služeb odteklo 21 miliard CHF. 

Export (v mil. CHF) 

2015 2016 2017 2018
202 918,9 210 472,9 220 582,4 233 230,3

Import (v mil. CHF)

2015 2016 2017 2018
166 392,1 173 542,1 185 773,8 201 842,0

Zdroj: SNB, Švýcarská národní banka

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2014

2015

2016

2017

2018

Import – celkem (mil. CHF)

298 394

166 392,1

173 542,1

185 773,8

201 842,0

Export – celkem (mil. CHF)

332 137

202 918,9

210 472,9

220 582,4

233 230,3

Obchodní bilance (mil. CHF)

33 743

36 526,8

36 930,8

34 808,6

31 388,3

Zdroj: Švýcarská národní banka SNB
resp. Statistik Schweiz 

Švýcarsko patří k zemím s největším podílem zahraničního obchodu na hrubý domácí produkt. Hlavními obchodními partnery přeshraničního pohybu zboží jsou průmyslové země; přitom obzvlášť důležitou pozici zaujímá Evropská unie.

 

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz (mil. CHF)

  2015

2016

2017

2018

EU

120 510,6

124 538,3

132 636,0

141 802,1

Česká republika

2 358

2 279

 2577.0  2581,2

Německo

46 981,0

48 603,8

 52 328,1  54 669,7

Francie

13 319,0

13 384,6

14 738,0  16 207,3 

Itálie

16 093,7

16 794,8

18 006,1  18764,4 

Nizozemsko

4 954,2

4 927,1

5040,2  5381,8 

Spojené království

6554,4

6394,6

6086,6  7742,2 

EFTA

281,1

333,8

359,2  395,9 

Vývoz (mil. CHF)

 

2015

2016

2017

2018

EU

108 976,0

113 007,6

116 841,8

121 455,9

Česká republika

1 547

1 507

1601,2

1673,1

Německo

36 648,8

39 570,7

41 616,4

43 134,7

Francie

13 895,3

14 009,4

14 014,4

14 757,8

Itálie

12 812,3

12 503,8

13 761,8

14 757,8

Nizozemsko

4672,1

4949,3

5125,9

7765,6

Spojené království

11 682,3

11 432,1

11 384,3

8782,4

EFTA

804,4

729,0

718,7

801,3

Zdroj: Swiss Export Journal

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura vývozu z ČR

automobily, stroje zařízení, pneumatiky, elektrická zařízení, tiskařské výrobky, výrobky ze železa a oceli, reaktory, kotle, přístroje nástroje mechanické,  traktory, kola,  přístroje  elektronického záznamu, reprodukce zvuku a televizního obrazu, výrobky ze železa nebo oceli, plasty a výrobky z nich. Mezi další rozhodující komodity a položky v českém vývozu do Švýcarska jsou stroje a přepravní zařízení, z toho textilní a kožedělné stroje, stroje a zařízení k výrobě energie, digitální systémy na zpracování dat, zařízení na aut. zpracování dat, zařízení k telekomunikacím, kancelářské stroje, kovozpracující stroje, kuličková ložiska, elektrické stroje, kovové výrobky, neželezné kovy, výrobky ze železa, různé konstrukce, pneumatiky, papír a lepenka, různé průmyslové výrobky, odborné vědecké přístroje, oděvní výrobky a doplňky, nábytek, dětské hračky a dětské kočárky, chemikálie z toho organické chemikálie a karbonové kyseliny a potraviny.

Komoditní struktura dovozu do ČR

farmaceutické výrobky a léčiva, zlato, krev, výrobky přesného (hodinářského) průmyslu, šperky a zlatnické výrobky, zařízení ke spínání obvodů, výrobky organické chemie barviva, pigmenty, silice, plasty a výrobky z nich, dále stroje a přepravní zařízení, kovozpracující stroje, obráběcí a kovoobráběcí stroje, kancelářské stroje a zařízení ke zpracování dat, elektrické spínací přístroje, elektrické zařízení a přístroje, tiskařské stroje,  oděvní výrobky, papír, lepenka, textilní příze a tkaniny bavlněné, různé průmyslové výrobky,  kovové výrobky, odborné vědecké a řídící přístroje, ortopedické přístroje a pomůcky.

Dovoz do ČR (v tis. CZK)

Kód a název zboží

2013

2014

2015

2016

2017

2018

02  Mléčné výrobky a vejce

 16 728

 12 789

 7 336

 6 914

 8 619

8230

04  Obiloviny a obilné výrobky

76 502

 54 833

 278 073

 47 524

 53 008

51 304

06  Cukr, výrobky z cukru a med

 17 596

 19 272

 11 128

 9 506

19 438

22 590

07  Káva, čaj, kakao, koření a výrobky z nich

350 754

 407 408

 428 364

 414 843

469 737

544 584

08  Krmiva pro zvířata (kromě nemletých obilnin)

13 732

 8 091

 12 437

 11 172

13 384

29 744

09  Různé jedlé výrobky a přípravky  

144 530

 146 938

 155 626

 146 184

188 083

178 509

11  Nápoje

162 063

 183 643

 197 164

 121 653

217 707

310 821

12  Tabák a tabákové výrobky

 173 857

 74 895

 11 501

 10 204

 7 555

11 050

23  Surový kaučuk (vč. syntetického a regenerovaného) 

  286 284

 328 405

 373 633

 357 169

202 922

13 852

25  Vláknina a sběrový papír

0

 352

 1 028

 1 528

90 932

43 977

26  Textilní vlákna a jejich odpad

19 542

 22 795

 16 378

 17 481

21 324

13859

27  Surová hnojiva a surové nerosty (mimo uhlí, ropy)

39 217

 29 604

 37 917

 30 719

12 773

7 481

28  Rudy kovů a kovový odpad

22 278

 13 371

 20 218

 42 560

37 271

102 535

33  Ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály

 23 723

 24 460

 33 861

 26 496

25 436

37 351

34  Topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný

83

 80

 52

 39 897

17 240

1754

35  Elektrický proud

 76 576

 38 395

 27 270

 13 481

 1 562

3 627

51  Organické chemikálie

 122 918

 215 402

 470 367

 233 408

267 008

215 945

52  Anorganické chemikálie

 53 153

 28 794

 29 678

 49 160

43 794

7 479

53  Barviva, třísloviny a pigmenty

 457 747

 505 725

 444 825

 400 357

437 137

438 392

54  Léčiva a farmaceutické výrobky

 4 964 832

 5 220 354

 6 261 636

 6 406 859

5 972 059

6 342 256

55  Silice a vonné látky; leštící a čistící přípravky

 589 503

 509 557

 542 386

 625 631

834 579

872 126

57  Plasty v prvotní formě

 332 380

 351 906

 285 193

 300 729

395 826

449 178

58  Plastické hmoty v neprvotních formách

402 060

 410 549

 428 873

 417 127

427 891

429 416

59  Chemické prostředky a výrobky, j.n.

 743 452

 1 003 037

 1 386 983

 1 029 713

776 215

696 435

62  Výrobky z pryže, j.n.

 120 135

 167 108

 181 855

 201 895

369 478

531 987

63  Výrobky z korku a dřeva (kromě nábytku)

 41 227

 48 965

 45 656

 41 506

39 929

43 749

64  Papír, lepenka a výrobky z nich  

 664 036

 452 989

 528 362

 510 960

586 203

751 252

65  Textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich, j.n.

 265 570

 271 553

 290 172

 285 555

219 008

227 426

66  Výrobky z nekovových nerostů, j.n.

 198 759

 220 109

 201 587

 275 382

317 108

343 257

67  Železo a ocel

 722 056

 868 781

 1 002 430

 980 829

1 128 898

1 138 803

68  Neželezné kovy

 561 961

 664 451

 704 074

 671 169

707 271

720 217

69  Kovové výrobky, j.n.

 1 434 029

 1 654 360

 1 827 350

 2 216 822

2 214 764

2 070 960

71  Stroje a zařízení k výrobě energie

 773 442

 923 821

 1 105 047

 1 206 335

1 353 392

1 355 988

72  Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu

 1 276 269

 1 544 701

 1 786 479

 1 829 431

2 149 043

1 825 988

73  Kovozpracující stroje

 842 873

 1 300 715

 1 489 473

 1 342 231

1 243 494

1 791 958

74  Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.

 1 605 075

 2 023 498

 2 487 117

 2 374 008

2 684 550

2 878 288

75  Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat

 131 906

 229 276

 225 935

 177 232

196 419

346 877

76  Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku

 108 145

 98 388

 115 232

 97 033

151 276

95 372

77  Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.

 3 437 989

 3 708 040

 3 779 340

 3 617 213

4 263 033

4 560 444

78  Silniční vozidla

 453 606

 371 922

 335 077

 485 240

405 108

400 674

79  Ostatní dopravní a přepravní prostředky

 361 695

 184 520

 199 268

 305 732

384 619

193 873

81  Prefabrikované budovy; výrobky zdravotnické, instalační

 189 975

 202 546

 208 683

 125 093

153 063

135 564

82  Nábytek a jeho díly

 36 725

 19 863

 21 373

 33 058

30 691

28 029

84  Oděvní výrobky a doplňky

 39 067

 45 503

 41 579

 32 099

47 437

53 192

87  Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.

 1 129 680

 1 275 533

 1 517 313

 1 231 685

1 491 504

1 268 475

88  Fotografické přístroje, optické výrobky, j.n., hodiny

 1 274 165

 1 077 882

 1 325 436

 1 475 047

1 517 821

1 540 019

89  Různé výrobky, j.n.

 2 233 090

 1 995 416

 1 936 759

 1 888 686

2 207 211

1 868 090

97  Zlato, nikoli mincovní (kromě rud a koncentrátů zlata)

 2 374 459

 2 046 873

 2 439 288

 1 717 058

2 164 394

2 389 376

Vývoz z ČR (v tis. CZK)

Kód a název zboží

2013

2014

2015

2016

2017

2018

01  Maso a masné výrobky  

 102 816

 113 787

 120 451

 131 130

 114 165

105 778

03  Ryby, korýši a měkkýši 

 11 302

 13 350

 15 925

 15 339

        9 219 9 288

04  Obiloviny a obilné výrobky

 158 768

 122 376

 61 287

 114 655

165 210

65 982

07  Káva, čaj, kakao, koření a výrobky z nich

 56 749

 54 876

 58 808

 59 172

48 304

11 598

05  Zelenina a ovoce 

 6 949

 9 611

 13 222

 21 103

21 532

14 939

06  Cukr, výrobky z cukru a med

 251 053

 227 399

 44 685

 255 616

273 869

38 172

08  Krmiva pro zvířata (kromě nemletých obilnin)

 115 980

 106 941

 115 647

 60 664

39 257

26 932

09  Různé jedlé výrobky a přípravky

 80 245

 39 543

 37 999

 35 256

40 957

47 768

11  Nápoje

 119 390

 341 848

 511 116

 362 433

288 796

236 515

12  Tabák a tabákové výrobky

 3 703

 10 511

 4 789

 7 615

20 081

17 038

24  Korek a dřevo

 128 469

 134 598

 140 841

 139 116

145 971

107 478

25  Vláknina a sběrový papír

 65 332

 9 473

 1 556

 1 530

12 373

2 876

26  Textilní vlákna a jejich odpad

 12 231

 14 778

 25 244

 12 088

11 445

12 160

27  Surová hnojiva a surové nerosty (mimo uhlí, ropy)

 38 958

 42 357

 48 692

 40 345

42 479

51 630

28  Rudy kovů a kovový odpad

 145 659

 73 424

 74 478

 76 931

82 982

9 493

29  Suroviny živočišného a rostlinného původu, j.n.

 35 816

 41 915

 49 291

 59 201

53 238

43 151

32  Uhlí, koks a brikety

 59 789

 56 342

 37 251

 46 163

55 819

63 385

33  Ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály

 148 503

 160 496

 111 101

 84 458

130 105

107 181

35  Elektrický proud

 206 058

 64 289

 29 311

 28 783

49 711

582 979

51  Organické chemikálie

 554 144

 514 208

   211 101

 216 842

369 663

486 950

52  Anorganické chemikálie

 112 626

 88 561

 65 323

 70 980

65 503

77 080

53  Barviva, třísloviny a pigmenty

 172 327

 125 931

 158 897

 219 586

256 222

175 428

54  Léčiva a farmaceutické výrobky 

     309 117

 185 729

 263 527

 329 595

282 246

289 890

55  Silice a vonné látky; leštící a čistící přípravky 

 387 513

 428 367

 412 803

 341 894

340 802

2 451 190

57  Plasty v prvotní formě

 492 899

 442 118

 350 089

 183 146

289 203

252 052

58  Plastické hmoty v neprvotních formách

 206 098

 205 168

 248 720

 288 977

328 187

360 096

59  Chemické prostředky a výrobky, j.n.

 72 504

 90 107

 93 248

 82 139

85 472

108 653

61  Kůže, kožené výrobky, j.n. a vydělané kožky

 21 532

 62 212

 54 348

 32 633

31 715

30 593

62  Výrobky z pryže, j.n.

 815 910

 860 599

 1 085 833

 928 676

823 906

767 808

63  Výrobky z korku a dřeva (kromě nábytku)

 774 781

 801 345

 899 343

 827 141

768 546

556 575

64  Papír, lepenka a výrobky z nich

 502 128

 581 217

 573 324

 569 227

593 510

556 575

65  Textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich, j.n.

 636 424

 746 135

 737 404

 675 142

604 308

575 867

66  Výrobky z nekovových nerostů, j.n.

 544 113

 621 547

 600 602

 611 799

709 929

650 538

67  Železo a ocel

 781 993

 790 469

 656 726

 624 600

596 113

670 595

68  Neželezné kovy

 706 431

 645 011

 417 837

 891 739

1 116 185

603 353

69  Kovové výrobky, j.n.

 3 729 246

 3 805 632

 3 638 939

 3 731 618

3 610 083

3 729 973

71  Stroje a zařízení k výrobě energie

 459 771

 631 231

 767 988

 728 719

1 318 259

627 094

72  Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu

 1 348 868

 1 915 253

 1 745 286

 1 812 729

1 946 002

1 601 119

73  Kovozpracující stroje

 451 920

 539 695

 516 615

 441 523

664 551

905 376

74  Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.

 2 958 890

 3 230 847

 3 258 787

 3 127 934

3 406 979

3 425 120

75  Kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat

 8 773 924

 9 968 879

 10 291 439

 9 074 588

8 043 194

8 411 635

76  Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku

 715 760

 1 616 672

 2 280 439

 2 166 891

2 035 859

2 049 479

77  Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.

 4 592 983

 5 221 860

 4 948 538

 5 661 841

5 289 551

5 928 613

78  Silniční vozidla

 10 128 666

 11 827 729

14 691 403

 13 430 324

14 868 126

13 501 264

79  Ostatní dopravní a přepravní prostředky

 524 735

 680 269

 555 336

 490 824

546 510

694 607

81  Prefabrikované budovy; výrobky zdravotnické, instalační 

 960 152

 938 143

 853 180

 963 308

946 049

890 306

82  Nábytek a jeho díly

 511 909

 750 791

 808 837

 860 089

862 199

725 972

83  Cestovní galanterie, kabelky a podobné výrobky

 122 502

 124 522

 156 278

 140 076

142 376

153 403

84  Oděvní výrobky a doplňky

 442 031

 490 786

 503 069

 579 366

 583 100

544 062

85  Obuv

 108 608

 112 029

 67 245

 53 096

52 715

50 413

87  Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.

 757 184

 953 637

 1 202 515

 1 098 730

1 183 201

1 389 613

88  Fotografické přístroje, optické výrobky, j.n., hodiny  

 235 567

 245 693

 268 917

 290 797

298 589

348 559

89  Různé výrobky, j.n.

 3 187 748

 3 804 926

 4 016 116

 4 035 108

 4 463 950

3 581 907

97  Zlato, nikoli mincovní (kromě rud a koncentrátů zlata)

 273 134

 699 302

 1 182 225

 83 381

 112 850

55 402

Zdroj: Statistik Schweiz, Detaillierte Daten, Daten – Aussenhandel, Zahraniční obchod – stránka celníků 

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu

Švýcarsko realizuje své vnější ekonomické vztahy na základě uzavřených smluvních dokumentů o zónách volného obchodu s členskými zeměmi EU, resp. dohod o volném obchodu mezi Švýcarskem a Evropskou unií, dále na základě bilaterálních dohod o volném obchodu a v neposlední řadě dohod o volném obchodu v rámci svého členství v ESVO. 
Technologické parky:

Bern Wirtschftsraum je kantonální organizace zabývající se hospodářskými a pracovními otázkami v užší části Kantonu Bern, v podstatě v rámci aglomerace hlavního města Bern a v přilehlém okolí, kde žije cca 400 000 obyvatel a je ekonomicky činných cca 14 000 podnikatelských subjektů. Tato lokalita se může opírat mj. o zázemí Kongresového centra Kursaal, veletržní tradice BernExpo a v neposlední řadě o intelektuální základnu University Bern.
Jádrem hospodářské činnosti kantonu se stává politika klastrů – z pohledu CZ firem by mohly být zajímavé např. Energie-Cluster, zabývající se zřizováním pracovních míst mj. pomoci obnovitelných zdrojů, inovací, nebo Design Center, které se zasazuje o prosazení designu do švýcarského hospodářství.
Členství v mezinárodní organizaci IASP.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Teritoriální struktura (v mil. CHF)

 

Celkem všechny země

Celkem Evropa

ČR

EU

2012

1 093 412

532 990

3 332

473 142

2013

1 064 429

510 835

4 039

462 367

2014

1 062 578

512 301

5 711

475 893

2015

1 111 269

578 003

4 392

543 514

2016

1 249 603

696 078

3 349

654 752

2017

1 227 812

668 897

4 237

626 250

Zdroj: SNB, Švýcarská národní banka https://data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/fdiausbla?fromDate=2012&toDate=2017&dimSel=d0(T0,T1,CZ,B3)

Teritoriální struktura (v mil. CHF)

rok/země Všechny země celkem Všechny země Evropa Celkem Všechny země Evropa – EU Všechny země Severní Amerika –  Celkem Všechny země střední a jižní Amerika Celkem Všechny země – Asie, Afrika, Oceánie – Celkem
2014 1 062 578 512 301 475 893 223 540 193 985 132 749
2015 1 111 269 578 033 543 514 242 536 152 223 138 477
2016 1 249 603 696 078 654 752 285 720 123 776 144 030
2017 1 227 812 668 897 626 250 292 032 120 833 146 051

Zdroj: https://data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/fdiausbla?fromDate=2012&toDate=2017&dimSel=d0(T0,T1,CZ,B3)

Kapitálový stav (podle sektoru a odvětví) (v mil. CHF)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Celkem průmysl

328 492

334 167

391 820

395 974

413 888

Textilie a oblečení

8 167

8 694

1 358

2 365

4 143

Chemie a plasty

134 655

136 220

165 167

167 848

167 744

Kovy a stroje

39 136

37 751

41 523

38 179

41 004

Elektronika, energie, optika a hodinářství

53 707

61 356

62 830

63 391

71 965

Ostatní průmysl a výstavba

92 828

90 146

120 943

124 190

129 032

Celkem služby

760 109

730 601

687 665

728 887

800 835

Obchod

106 994

100 178

111 503

130 489

130 097

Finanční a holdingové společnosti

410 860

384 534

374 441

395 475

452 143

Banky

78 808

90 727

84 929

81 388

85 567

Pojišťovny

137 727

128 201

72 038

75 068

83 619

Doprava a komunikace

10 132

10 434

24 640

26 316

24 791

Ostatní služby

15 589

16 526

20 115

20 151

24 619

Celkem průmysl a služby

1 088 601

1 064 768

1 079 486

1 124 861

1 214 723

Odvětvová struktura (v mil. CHF)

Typ kapitálu Podílový kapitál bez reinvestic Podílový kapitál bez reinvestic Podílový kapitál bez reinvestic Podílový kapitál bez reinvestic
Branže a sektory  Průmysl – Celkově Služby – Celkově Služby – finanční – hodingové společnosti Celkem Celkem
2010 84 285,3 48 4205 310 300,5 568 490,4
2011 84 022,2 561 266,4 32 6194 645 288,6
2012 90 468,2 565 475,9 320 630,3 655 944,1
2013 103 697,9 577 760,5 33 4545 681 458,5
2014 110 654 625 629 387 365 736 282
2015 126 716 694 232 429 456 820 948
2016 138 133 887 821 612 772 1 025 953
2017 147 640 886 013 603 765 1 033 653

Zdroj: SNB, Ausländische Direktinvestitionen in der Schweiz https://data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/fdichbabsa?fromDate=2013&toDate=2017&dimSel=D0(D0_0,D0_1,D0_2),D1(T0,CUK,MUM,EEOU,UIB,T1,H,T2,DSPE,B,V,TUK,DU,D1_2,PMG,PMT)

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Přímé zahraniční investice v teritoriu

Švýcarsko patří mezi přední světové investory. Mimo tradiční kvality investovaných produktů je důvodem vysokého objemu švýcarských investic v zahraničí i skutečnost, že ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi je ve Švýcarsku o cca 25 % výše nastavena cenová hladina, která se přímo dotýká např. i cenové úrovně pracovní síly. Vzhledem k tomu je ve Švýcarsku pro zahraniční investory příliš draho a řada výrob na území Švýcarska obtížně konkuruje výrobkům z jiných zemí. Z toho vyplývá nepoměr – velká převaha objemu investic ze země nad objemem příchozích investic. Na druhou stranu je Švýcarský trh celosvětově brán jako prestižní, stabilní a kvalitní teritorium a mnoho zahraničních firem jej využívá jako propojovací kanál na jiné zahraniční trhy (skandinávský, asijský, americký atd.). Zahraniční země investovaly ve Švýcarsku v roce 2017 38 miliard CHF (v roce 2016 to bylo 60 miliard CHF). Odvětví průmyslu a služeb vykázalo protichůdné trendy. Zatímco průmysl zaznamenal rekordní příliv zahraničních investic ve výši 59 miliard CHF, ze služeb odteklo 21 miliard CHF.  

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace