Švýcarsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Pro Švýcarsko, jakožto jednu z nejvyspělejších zemí na světě je příznačné, že zahraniční obchod je důležitým činitelem pro fungování ekonomiky.
Švýcarsko patří k zemím s největším podílem zahraničního obchodu na hrubý domácí produkt (HDP). Hlavními obchodními partnery přeshraničního pohybu zboží jsou průmyslové země; přitom obzvlášť důležitou pozici zaujímají země Evropské unie. Zahraniční obchod je důležitým pilířem švýcarské ekonomiky 

Sečte-li se hodnota vývozu a dovozu, činí celkový zahraniční obchod cca. 120 % HDP Švýcarska – 66 % u vývozu 54 % u dovozu. Díky těmto hodnotám je Švýcarsko jedničkou v průmyslovém světě.

Švýcarské přímé investice v zahraničí
Společnosti sídlící ve Švýcarsku investovaly v r. 2018 v zahraničí 61 mld. CHF (v r. 2017 to bylo 30 mld. CHF). Přibližně tři čtvrtiny přímých investic pocházely od společností ze sektoru služeb (47 mld. CHF). Zejména obchodní společnosti (32 mld. CHF) a finanční a holdingové společnosti (13 mld. CHF) vybudovaly své finanční angažmá v zahraničí). Průmyslové společnosti investovaly do zahraničí 13 mld. CHF v podobě podnikových půjček a reinvestovaného zisku. V rámci sektoru průmyslu byla nejvýznamnějším zahraničním inestorem odvětvová skupina „Chemikálie a plasty“ (13 mld. CHF).

Přímé zahraniční investice ve Švýcarsku
V r. 2018 odčerpali zahraniční investoři „per saldo“ prostředky ze Švýcarska. Jednalo se o první výběr kapitálu od r. 2005. Činil 52 mld. CHF (v r. 2017 činily investice 106 mld. CHF). Stejně jako v r. 2005 byla spouštěčem daňová reforma v USA (Zákon o snížení daní a pracovních míst): Mateřské společnosti USA je využily k repatriaci části kapitálových rezerv od dceřiných společností ve Švýcarsku. Nejvíce zasažené byly finanční a holdingové společnosti, a to stažením prostředků v hodnotě 32 mld. CHF. Rovněž tak odvětvové skupiny průmyslového sektoru, jakož i většina odvětvových skupin sektoru služeb zaznamenala stažení prostředků, které částečně souvisely také s daňovou reformou USA.

Zdroj: SNB, Švýcarská národní banka (nejaktuálnější informace za r. 2018)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2014

2015

2016

2017

2018  2019

Import – celkem (mil. CHF)

298 394

166 392,1

173 542,1

185 773,8

201 842,0 205 000*

Export – celkem (mil. CHF)

332 137

202 918,9

210 472,9

220 582,4

233 230,3 242 000*

Obchodní bilance (mil. CHF)

33 743

36 526,8

36 930,8

34 808,6

31 388,3 37 000*

* předběžné údaje

 

Zdroj: Švýcarská národní banka SNB
resp. Statistik Schweiz 

 

 

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz (mil. CHF)

 

  2015

2016

2017

2018 2019

EU

120 510,6

124 538,3

132 636,0

141 807,8 132 779,6

Česká republika

2 358,0

2 279,0

 2 577,0 2 574,2 2583,0

Německo

46 981,0

48 603,8

 52 328,1  54 670,8 53 811,1

Francie

13 319,0

13 384,6

14 738,0  16 209,3  15 102,9

Itálie

16 093,7

16 794,8

18 006,1  18 766,7  18 745,8

Nizozemsko

4 954,2

4 927,1

5040,2  5381,9  5443,6

EFTA

281,1

333,8

359,2  395,9  354,1

 

Vývoz (mil. CHF)

 

2015

2016

2017

2018 2019

EU

108 976,0

113 007,6

116 841,8

121 434,5 115 702,0

Česká republika

1 547,0

1 507,0

1 601,2

1 680,1 1663,0

Německo

36 648,8

39 570,7

41 616,4

43 923,0 44 084,8

Francie

13 895,3

14 009,4

14 014,4

15 211,9 14 311,2

Itálie

12 812,3

12 503,8

13 761,8

14 363,0 14 064,8

Nizozemsko

4672,1

4949,3

5125,9

5 082,9 5 828,7

EFTA

804,4

729,0

718,7

801,3 732,8

Zdroj: Swiss Export Journal, SECO.admin.ch

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Atributem česko-švýcarské obchodní výměny je vyspělá komoditní struktura.
Nejvýznamnější položky českého dovozu ze Švýcarska představují tradičně chemikálie (zejména farmaceutické výrobky a léčiva), dále stroje a  přepravní zařízení, tržní výrobky tříděné podle materiálu (oděvní výrobky, papír, lepenka, textilní příze) a průmyslové spotřební zboží (včetně odborných vědeckých přístrojů, hodinářských výrobků, šperků a zlatnických výrobků). V obchodu se službami zaujímají ve  švýcarské relaci největší podíl služby obchodní povahy, silniční doprava a cestovní ruch.

 

Dovoz do ČR (v tis. CZK)

Kód a název zboží

2014

2015

2016

2017

2018

2019 

02  Mléčné výrobky a vejce

 12 789

 7 336

 6 914

 8 619

8 230

9 485 

04  Obiloviny a obilné výrobky

 54 833

 278 073

 47 524

 53 008

51 304

68 862 

06  Cukr, výrobky z cukru a med

 19 272

 11 128

 9 506

19 438

22 590

28 635 

07  Káva, čaj, kakao, koření a výrobky z nich

 407 408

 428 364

 414 843

469 737

544 584

630 162 

08  Krmiva pro zvířata (kromě nemletých obilnin)

 8 091

 12 437

 11 172

13 384

29 744

61 368 

09  Různé jedlé výrobky a přípravky  

 146 938

 155 626

 146 184

188 083

178 509

183 779 

11  Nápoje

 183 643

 197 164

 121 653

217 707

310 821

288 086 

12  Tabák a tabákové výrobky

 74 895

 11 501

 10 204

 7 555

11 050

11 646 

23  Surový kaučuk (vč. syntetického a regenerovaného) 

 328 405

 373 633

 357 169

202 922

13 852

11 918 

25  Vláknina a sběrový papír

 352

 1 028

 1 528

90 932

43 977

29 520 

26  Textilní vlákna a jejich odpad

 22 795

 16 378

 17 481

21 324

13859

11 043 

27  Surová hnojiva a surové nerosty (mimo uhlí, ropy)

 29 604

 37 917

 30 719

12 773

7 481

5 593 

28  Rudy kovů a kovový odpad

 13 371

 20 218

 42 560

37 271

102 535

87 479 

33  Ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály

 24 460

 33 861

 26 496

25 436

37 351

36 711 

34  Topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný

 80

 52

 39 897

17 240

1 754

6 507 

35  Elektrický proud

 38 395

 27 270

 13 481

 1 562

3 627

86 646 

51  Organické chemikálie

 215 402

 470 367

 233 408

267 008

215 945

256 932 

52  Anorganické chemikálie

 28 794

 29 678

 49 160

43 794

7 479

25 696 

53  Barviva, třísloviny a pigmenty

 505 725

 444 825

 400 357

437 137

438 392

455 396 

54  Léčiva a farmaceutické výrobky

 5 220 354

 6 261 636

 6 406 859

5 972 059

6 342 256

8 210 947 

55  Silice a vonné látky; leštící a čistící přípravky

 509 557

 542 386

 625 631

834 579

872 126

1 053 814 

57  Plasty v prvotní formě

 351 906

 285 193

 300 729

395 826

449 178

350 080 

58  Plastické hmoty v neprvotních formách

 410 549

 428 873

 417 127

427 891

429 416

340 148 

59  Chemické prostředky a výrobky, j.n.

 1 003 037

 1 386 983

 1 029 713

776 215

696 435

628 810 

62  Výrobky z pryže, j.n.

 167 108

 181 855

 201 895

369 478

531 987

329 601 

63  Výrobky z korku a dřeva (kromě nábytku)

 48 965

 45 656

 41 506

39 929

43 749

47 569 

64  Papír, lepenka a výrobky z nich  

 452 989

 528 362

 510 960

586 203

751 252

644 748 

65  Textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich, j.n.

 271 553

 290 172

 285 555

219 008

227 426

270 940 

66  Výrobky z nekovových nerostů, j.n.

 220 109

 201 587

 275 382

317 108

343 257

233 957 

67  Železo a ocel

 868 781

 1 002 430

 980 829

1 128 898

1 138 803

1 072 251 

68  Neželezné kovy

 664 451

 704 074

 671 169

707 271

720 217

992 689 

69  Kovové výrobky, j.n.

 1 654 360

 1 827 350

 2 216 822

2 214 764

2 070 960

2 003 718 

71  Stroje a zařízení k výrobě energie

 923 821

 1 105 047

 1 206 335

1 353 392

1 355 988

1 521 983 

72  Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu

 1 544 701

 1 786 479

 1 829 431

2 149 043

1 825 988

2 045 078 

73  Kovozpracující stroje

 1 300 715

 1 489 473

 1 342 231

1 243 494

1 791 958

1 378 620 

74  Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.

 2 023 498

 2 487 117

 2 374 008

2 684 550

2 878 288

2 521 401 

75  Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat

 229 276

 225 935

 177 232

196 419

346 877

358 026 

76  Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku

 98 388

 115 232

 97 033

151 276

95 372

114 005 

77  Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.

 3 708 040

 3 779 340

 3 617 213

4 263 033

4 560 444

4 000 116 

78  Silniční vozidla

 371 922

 335 077

 485 240

405 108

400 674

384 697 

79  Ostatní dopravní a přepravní prostředky

 184 520

 199 268

 305 732

384 619

193 873

197 742 

81  Prefabrikované budovy; výrobky zdravotnické, instalační

 202 546

 208 683

 125 093

153 063

135 564

151 704 

82  Nábytek a jeho díly

 19 863

 21 373

 33 058

30 691

28 029

34 722 

84  Oděvní výrobky a doplňky

 45 503

 41 579

 32 099

47 437

53 192

53 129 

87  Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.

 1 275 533

 1 517 313

 1 231 685

1 491 504

1 268 475

1 257 648 

88  Fotografické přístroje, optické výrobky, j.n., hodiny

 1 077 882

 1 325 436

 1 475 047

1 517 821

1 540 019

1 811 256 

89  Různé výrobky, j.n.

 1 995 416

 1 936 759

 1 888 686

2 207 211

1 868 090

2 060 672 

97  Zlato, nikoli mincovní (kromě rud a koncentrátů zlata)

 2 046 873

 2 439 288

 1 717 058

2 164 394

2 389 376

2 087 492

 

 

Komoditní struktura vývozu z ČR

V českém vývozu (podle tříd SITC) převažují stroje a přepravní zařízení, především osobní automobily Škoda. Následují tržní výrobky tříděné podle materiálu (kovové výrobky, neželezné kovy, konstrukce, pneumatiky, papír, lepenka), průmyslové spotřební zboží (včetně odborných vědeckých přístrojů, oděvních výrobků, nábytku, hraček) a chemikálie.

 

Vývoz z ČR (v tis. CZK)

Kód a název zboží

2014

2015

2016

2017

2018

2019 

01  Maso a masné výrobky  

 113 787

 120 451

 131 130

 114 165

105 778

66 005 

03  Ryby, korýši a měkkýši 

 13 350

 15 925

 15 339

        9 219 9 288 11 883 

04  Obiloviny a obilné výrobky

 122 376

 61 287

 114 655

165 210

65 982

68 636 

07  Káva, čaj, kakao, koření a výrobky z nich

 54 876

 58 808

 59 172

48 304

11 598

13 478

05  Zelenina a ovoce 

 9 611

 13 222

 21 103

21 532

14 939

28 298 

06  Cukr, výrobky z cukru a med

 227 399

 44 685

 255 616

273 869

38 172

9 268 

08  Krmiva pro zvířata (kromě nemletých obilnin)

 106 941

 115 647

 60 664

39 257

26 932

17 365 

09  Různé jedlé výrobky a přípravky

 39 543

 37 999

 35 256

40 957

47 768

52 751 

11  Nápoje

 341 848

 511 116

 362 433

288 796

236 515

205 376 

12  Tabák a tabákové výrobky

 10 511

 4 789

 7 615

20 081

17 038

56 231 

24  Korek a dřevo

 134 598

 140 841

 139 116

145 971

107 478

111 300 

25  Vláknina a sběrový papír

 9 473

 1 556

 1 530

12 373

2 876

4 033 

26  Textilní vlákna a jejich odpad

 14 778

 25 244

 12 088

11 445

12 160

23 641 

27  Surová hnojiva a surové nerosty (mimo uhlí, ropy)

 42 357

 48 692

 40 345

42 479

51 630

34 693 

28  Rudy kovů a kovový odpad

 73 424

 74 478

 76 931

82 982

9 493

140 

29  Suroviny živočišného a rostlinného původu, j.n.

 41 915

 49 291

 59 201

53 238

43 151

53 899 

32  Uhlí, koks a brikety

 56 342

 37 251

 46 163

55 819

63 385

54 291 

33  Ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály

 160 496

 111 101

 84 458

130 105

107 181

96 640 

35  Elektrický proud

 64 289

 29 311

 28 783

49 711

582 979

186 064 

51  Organické chemikálie

 514 208

   211 101

 216 842

369 663

486 950

432 293 

52  Anorganické chemikálie

 88 561

 65 323

 70 980

65 503

77 080

62 742 

53  Barviva, třísloviny a pigmenty

 125 931

 158 897

 219 586

256 222

175 428

154 739 

54  Léčiva a farmaceutické výrobky 

 185 729

 263 527

 329 595

282 246

289 890

324 550 

55  Silice a vonné látky; leštící a čistící přípravky 

 428 367

 412 803

 341 894

340 802

2 451 190

7 468 875 

57  Plasty v prvotní formě

 442 118

 350 089

 183 146

289 203

252 052

164 553 

58  Plastické hmoty v neprvotních formách

 205 168

 248 720

 288 977

328 187

360 096

348 124 

59  Chemické prostředky a výrobky, j.n.

 90 107

 93 248

 82 139

85 472

108 653

93 803 

61  Kůže, kožené výrobky, j.n. a vydělané kožky

 62 212

 54 348

 32 633

31 715

30 593

36 448 

62  Výrobky z pryže, j.n.

 860 599

 1 085 833

 928 676

823 906

767 808

958 239 

63  Výrobky z korku a dřeva (kromě nábytku)

 801 345

 899 343

 827 141

768 546

556 575

795 256 

64  Papír, lepenka a výrobky z nich

 581 217

 573 324

 569 227

593 510

556 575

637 421 

65  Textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich, j.n.

 746 135

 737 404

 675 142

604 308

575 867

631 497 

66  Výrobky z nekovových nerostů, j.n.

 621 547

 600 602

 611 799

709 929

650 538

637 221 

67  Železo a ocel

 790 469

 656 726

 624 600

596 113

670 595

737 126 

68  Neželezné kovy

 645 011

 417 837

 891 739

1 116 185

603 353

612 193 

69  Kovové výrobky, j.n.

 3 805 632

 3 638 939

 3 731 618

3 610 083

3 729 973

3 957 507 

71  Stroje a zařízení k výrobě energie

 631 231

 767 988

 728 719

1 318 259

627 094

583 383 

72  Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu

 1 915 253

 1 745 286

 1 812 729

1 946 002

1 601 119

1 421 916 

73  Kovozpracující stroje

 539 695

 516 615

 441 523

664 551

905 376

835 511 

74  Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.

 3 230 847

 3 258 787

 3 127 934

3 406 979

3 425 120

3 374 655 

75  Kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat

 9 968 879

 10 291 439

 9 074 588

8 043 194

8 411 635

9 359 028 

76  Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku

 1 616 672

 2 280 439

 2 166 891

2 035 859

2 049 479

3 005 058 

77  Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.

 5 221 860

 4 948 538

 5 661 841

5 289 551

5 928 613

6 614 400 

78  Silniční vozidla

 11 827 729

14 691 403

 13 430 324

14 868 126

13 501 264

16 936 733 

79  Ostatní dopravní a přepravní prostředky

 680 269

 555 336

 490 824

546 510

694 607

608 217 

81  Prefabrikované budovy; výrobky zdravotnické, instalační 

 938 143

 853 180

 963 308

946 049

890 306

920 211 

82  Nábytek a jeho díly

 750 791

 808 837

 860 089

862 199

725 972

861 929 

83  Cestovní galanterie, kabelky a podobné výrobky

 124 522

 156 278

 140 076

142 376

153 403

123 993 

84  Oděvní výrobky a doplňky

 490 786

 503 069

 579 366

 583 100

544 062

485 497 

85  Obuv

 112 029

 67 245

 53 096

52 715

50 413

59 787 

87  Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.

 953 637

 1 202 515

 1 098 730

1 183 201

1 389 613

1 540 371 

88  Fotografické přístroje, optické výrobky, j.n., hodiny  

 245 693

 268 917

 290 797

298 589

348 559

448 177 

89  Různé výrobky, j.n.

 3 804 926

 4 016 116

 4 035 108

 4 463 950

3 581 907

3 623 944 

97  Zlato, nikoli mincovní (kromě rud a koncentrátů zlata)

 699 302

 1 182 225

 83 381

 112 850

55 402

208 418 

Zdroj: ČSÚ databáze zahraničního obchodu

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu

Švýcarsko realizuje své vnější ekonomické vztahy na základě uzavřených smluvních dokumentů o zónách volného obchodu s členskými zeměmi EU, resp. dohod o volném obchodu mezi Švýcarskem a Evropskou unií, dále na základě bilaterálních dohod o volném obchodu a v neposlední řadě dohod o volném obchodu v rámci svého členství v ESVO. 
Technologické parky:

Bern Wirtschftsraum je kantonální organizace zabývající se hospodářskými a pracovními otázkami v užší části Kantonu Bern, v podstatě v rámci aglomerace hlavního města Bern a v přilehlém okolí, kde žije cca 400 000 obyvatel a je ekonomicky činných cca 14 000 podnikatelských subjektů. Tato lokalita se může opírat mj. o zázemí Kongresového centra Kursaal, veletržní tradice BernExpo a v neposlední řadě o intelektuální základnu University Bern.
Jádrem hospodářské činnosti kantonu se stává politika klastrů – z pohledu CZ firem by mohly být zajímavé např. Energie-Cluster, zabývající se zřizováním pracovních míst mj. pomoci obnovitelných zdrojů, inovací, nebo Design Center, které se zasazuje o prosazení designu do švýcarského hospodářství.
Členství v mezinárodní organizaci IASP.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

 

Přímé zahraniční investice v teritoriu za rok 2018 (údaje za rok 2019 zatím nejsou k dispozici) 

Teritoriální struktura (v mil. CHF, údaj pro ČR v mil CZK)

rok/země Všechny země celkem Všechny země Evropa Celkem Všechny země Evropa – EU Všechny země Severní Amerika –  Celkem Všechny země střední a jižní Amerika Celkem Všechny země – Asie, Afrika, Oceánie – Celkem  ČR (v mil. CZK)
2014 1 062 578 512 301 475 893 223 540 193 985 132 749 –     7
2015 1 111 269 578 033 543 514 242 536 152 223 138 477 1  110
2016 1 249 603 696 078 654 752 285 720 123 776 144 030       26
2017 1 227 812 668 897 626 250 292 032 120 833 146 051 –   418
2018 –   52 028   32 958    6 162 -37 120 – 49 943     2 078 28 627

 

V r. 2018 odčerpali zahraniční investoři „per saldo“ prostředky ze Švýcarska. Jednalo se o první výběr kapitálu od r. 2005. Činil 52 mld. CHF (v r. 2017 činily investice 106 mld. CHF). Stejně jako v r. 2005 byla spouštěčem daňová reforma v USA (Zákon o snížení daní a pracovních míst): Mateřské společnosti USA je využily k repatriaci části kapitálových rezerv od dceřiných společností ve Švýcarsku. Nejvíce zasažené byly finanční a holdingové společnosti, a to stažením prostředků v hodnotě 32 mld. CHF. Rovněž tak odvětvové skupiny průmyslového sektoru, jakož i většina odvětvových skupin sektoru služeb zaznamenala stažení prostředků, které částečně souvisely také s daňovou reformou USA.

Zdroj: Švýcarská národní banka 

 

Kapitálový stav bez reinvestovaného výnosu (podle sektoru a odvětví) (v mil. CHF)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem průmysl

391 820

395 974

413 888

159 886

180 990

Chemie a plasty

165 167

167 848

167 744

91 219

97 603

Kovy a stroje

41 523

38 179

41 004

13 734 

14 796

Elektronika, energie, optika a hodinářství

62 830

63 391

71 965

44 327 

56 652

Ostatní průmysl a výstavba

120 943

124 190

129 032

10 607 

11 938 

Celkem služby

687 665

728 887

800 835

1 048 594

1 049 707 

Obchod

111 503

130 489

130 097

160 466 

163 09

Finanční a holdingové společnosti

374 441

395 475

452 143

762 350 

771 105

Banky

84 929

81 388

85 567

24 064 

23 332

Pojišťovny

72 038

75 068

83 619

31 783

30 864

Doprava a komunikace

24 640

26 316

24 791

14 443

13 498

Ostatní služby

20 115

20 151

24 619

55 487

47 815

Celkem průmysl a služby

1 079 486

1 124 861

1 214 723

1 208 480

1 230 696 

 

  

Odvětvová struktura (v mil. CHF)

Typ kapitálu Podílový kapitál bez reinvestic Podílový kapitál bez reinvestic Podílový kapitál bez reinvestic Podílový kapitál bez reinvestic
Odvětví a sektory  Průmysl – Celkově Služby – Celkově Finanční a hodingové společnosti celkem Celkem
2014 110 654 625 629 387 365 736 282
2015 126 716 694 232 429 456 820 948
2016 138 133 887 821 612 772 1 025 953
2017 147 640 886 013 603 765 1 033 653
2018 180 990 1 049 707 771 105 1 230 696

 Zdroj: Švýcarská národní banka, zahraniční investice ve Švýcarsku (SNB, Ausländische Direktinvestitionen in der Schweiz) 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investice v teritoriu

Švýcarsko patří mezi přední světové investory. Samo je pro zahraniční investice poněkud drahé, avšak ne nevýhodné. Mimo tradiční kvality investovaných produktů je důvodem vysokého objemu švýcarských investic v zahraničí i skutečnost, že ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi je ve Švýcarsku o cca 25 % výše nastavena cenová hladina, která se přímo dotýká např. i cenové úrovně pracovní síly. Vzhledem k tomu je ve Švýcarsku pro zahraniční investory příliš draho. Řada výrob na území Švýcarska obtížně konkuruje výrobkům z jiných zemí. Z toho vyplývá nepoměr – velká převaha objemu investic ze země nad objemem příchozích investic. Na druhou stranu je švýcarský trh celosvětově brán jako prestižní, stabilní a kvalitní teritorium a mnoho zahraničních firem jej využívá jako propojovací kanál na jiné zahraniční trhy (skandinávský, asijský, americký atd.).  

Přímé zahraniční investice ve Švýcarsku
V r. 2018 odčerpali zahraniční investoři „per saldo“ prostředky ze Švýcarska. Jednalo se o první výběr kapitálu od r. 2005. Činil 52 mld. CHF (v r. 2017 činily investice 106 mld. CHF). Stejně jako v r. 2005 byla spouštěčem daňová reforma v USA (Zákon o snížení daní a pracovních míst): Mateřské společnosti USA je využily k repatriaci části kapitálových rezerv od dceřiných společností ve Švýcarsku. Nejvíce zasažené byly finanční a holdingové společnosti, a to stažením prostředků v hodnotě 32 mld. CHF. Rovněž tak odvětvové skupiny průmyslového sektoru, jakož i většina odvětvových skupin sektoru služeb zaznamenala stažení prostředků, které částečně souvisely také s daňovou reformou USA.

 

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem