Tádžikistán: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Mapa globálních oborových příležitostí v Tádžikistánu identifikuje jako nejperspektivnější pro další rozvoj vzájemné obchodně ekonomické spolupráce následující obory: dopravní průmysl a infrastrukturu, energetický průmysl a zemědělský a potravinářský průmysl.

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Dopravní průmysl a infrastruktura

Rozvoj dopravní infrastruktury a veřejné dopravy je jednou z vládních priorit. Připravované investiční projekty jsou zaměřené zejména na výstavbu a modernizaci silniční sítě zajišťující propojení jak složitě dostupných regionů Tádžikistánu, tak i tranzitního propojení směrem s Afghánistánem a Čínou. Realizace Programu rozvoje dopravní infrastruktury na období 2010–2025 v hodnotě 3 mld. USD počítá s rekonstrukcí magistrál a vnitrostátních silnic, s modernizací železničního vozového parku (zvýšení nákladní přepravy), s výstavbou nových letištních terminálů a modernizací řízení letového provozu.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Rozvoji zemědělské výroby je věnována stále větší pozornost. Implementace programu rozvoje chovu čistokrevného dobytka na období 2016–2020 počítá se zvyšováním počtu chovných zvířat, zlepšováním kvality genofondu hovězího dobytka, zvyšováním produktivity při výrobě základních výstupů živočišné výroby, zejména mléka s využitím nových technologií. V rostlinné výrobě lze pozorovat snahu o zkvalitnění sběru a zpracování ovoce. Je snaha rovněž o zvýšení přidané hodnoty u potravinářských výrobků, což je vidět např. ve výrobě kvalitních ovocných šťáv a džusů z místních surovin. Vhodnou platformu pro rozvoj zemědělského a potravinářského průmyslu v Tádžikistánu vytvářejí svobodné ekonomické zóny poskytující řadu daňových úlev a jiných výhod investorům do uvedeného odvětví. Mezi nejvýznamnější lze zařadit svobodné zóny Sughd, Daugara, Iškošim a Panč.

Energetický průmysl   

V souladu s programem podpory rozvoje obnovitelných zdrojů energie a výstavby malých vodních elektráren na období 2016–2020 probíhá a dále se připravuje postupná rekonstrukce, modernizace a dostavba vodních elektráren a systémů vodních přehrad, čemuž odpovídá i potřeba dostavby a modernizace přenosových soustav a distribučních sítí. Za hlavní prioritu je považována výstavba Rogunské vodní elektrárny. Počítá se i s rekonstrukcí a modernizací vodních elektráren Golovnaja a Karakumskaja a rovněž s výstavbou rozvodné a přenosové soustavy s objemem investic v řádu 3 mld. USD. V rámci diverzifikace vodní energetiky se zamýšlí i výstavba malých vodních děl po celém Tádžikistánu.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0102 – Živý hovězí dobytek

HS 1701 – Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu

HS 8422 – Myčky; stroje k čištění, plnění, ap. lahví, plechovek, aj. 

HS 8433 – Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8435 – Lisy, drtiče ap. přístroje pro výrobu vína, moštů ap.

HS 8436 – Ost. stroje pro zemědělství, lesnictví, včelařství ap., umělé líhně

HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

Energetický průmysl

HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

HS 8412 – Ost. motory a pohony

HS 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

HS 8503 – Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.

HS 8504 – Transformátory, el. měniče statické induktory

HS 8536 – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. ‹ 1 000 V

HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

HS 8538 – Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.

HS 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče

HS 8546 – Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8517 – Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat

HS 8529 – Části a součásti vysílacích, přijímacích televizí

HS 8530 – El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V roce 2020 se v Tádžikistánu plánuje provedení výstavy:

International Universal Exhibition Fair, Tajikistan, 2.–6. 4. 2020 a 21.-25.10. 2020

Záběr výstavy je mimořádně široký, sektorové zaměření: vodní elektrárny, elektrické zařízení, strojírenství, těžba, kovovýroba, chemický průmysl, zemědělství, agro-průmyslový komplex, stavebnictví, , farmaceutika, doprava a logistika, informační technologie, bezpečnostní zařízení, obaly, cestovní ruch a vzdělávání.

Organizátorem výše uvedené výstavy je Obchodně-průmyslová komora Republiky Tádžikistán, kontakt: Mirsaidov Dilšod, tel.: +992 372 271 378, mob.: +992 900 919 999, e-mail: chamber@tpp.tj / info@tpc.tj, web: http://tpp.tj/

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Tádžikistán