Tádžikistán: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

Zahraničně-politický kurs Tádžikistánu v mnohém ovlivňují strategické zájmy světových velmocí a čerpání ekonomické a rozvojové pomoci, na které je Tádžikistán závislý.

EU je v Tádžikistánu vnímána jako neutrální soft power. Na okraj konference k Afghánistánu v březnu 2018 se v Taškentu uskutečnila krátká ministeriáda EU – SA za účasti HR/VP Mogherini. Další ministeriáda EU – SA proběhla v listopadu 2018. Ministr zahraničí Muhriddin na ní vyjádřil zájem o zahájení jednání o EPCA.

V červenci 2018 proběhlo v turkmenském Ašchabadu 5. zasedání EU – SA dialogu na vysoké úrovni k politickým a bezpečnostním otázkám, kterého se účastnila také delegace Afghánistánu.

Mezinárodní konference na vysoké úrovni na téma Mezinárodní dekáda „voda pro udržitelný rozvoj“ 2018-2028 v Dušanbe v červnu 2018 se za EU zúčastnil komisař EK pro mezinárodní spolupráci a rozvoj N. Mimica.

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Tajikistan
74 Adhamov street
734013 Dushanbe
Republic of Tajikistan
Tel.: +992 37 221-74-07
Fax: +992 37 221-43-321
E-mail: Delegation-Tajikistan@eeas.europa.eu 
Web: www.eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/about_us/contacts/index_en.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Dovoz ze zemí EU do Tádžikistánu za období let 2014–2018 (mil. USD)

Vývozci z EU

2014

2015 2016 2017 2018
Celkový dovoz

4 235,7

3 419,4 3 031,5 2 774,4 3 144,3
z toho dovoz z EU 28 385,3 217,5 141,1 186,3 240,8
Německo 223,7 106,7 58,9 106,3 97,0
Itálie 24,1 25,9 12,9 17,8 36,0
UK  13,7 5,5 3,1 3,8 23,3
Francie  12,7 16,0 12,7 4,4 16,8
Litva  14,0 10,0 8,1 8,3 10,2
Polsko 11,4 6,8 6,4 6,8 9,1
Belgie  12,4 3,5 4,3 7,0 7,0
Švédsko  2,1 1,9 1,1 3,6 5,5
Španělsko  9,9 2,5 1,8 4,5 5,5
Nizozemsko  3,2 5,1 4,3 5,3 5,2
Česká republika 7,9 3,8 3,8 3,2 4,9
Estonsko  1,9 0,4 0,3 1,7 3,2
Rakousko  4,9 4,4 7,3 2,5 2,9
Finsko  2,1 2,0 2,5 1,3 2,2
Řecko  16,6 5,8 0,3 1,0 1,8
Dánsko  1,7 1,9 1,5 0,9 1,6
Slovinsko 1,5 0,7 1,6 0,8 1,5
Lotyšsko 8,3 4,8 1,2 2,4 1,5
Maďarsko  3,4 2,6 4,9 1,8 1,4
Rumunsko 1,6 1,0 0,6 0,6 1,2
Bulharsko 1,2 0,5 0,8 0,7 0,8
Slovensko 0,2 1,3 0,4 0,3 0,8
Irsko 0,7 3,6 0,4 0,8 0,6
Lucembursko    0,2 0,7 2,1 0 0,4
Portugalsko 0,07 0,04 0,01 0,02 0,4
Kypr 0,07 0,1 0,09 0,05 0,1
Chorvatsko 0,06 0,06 0,09 0,2 0,05
Vývoz z Tádžikistánu do zemí EU za období let 2014–2018 (mil. USD)

Dovozci do EU

2014

2015 2016 2017 2018
Celkový vývoz

813,5

897,6 899,3 983,8 1 073,9
z toho vývoz do zemí EU 28

30,3

28,4 38,0 46,7 61,2
Nizozemsko

6,5

9,0 14,6 24,6 28,8
Itálie

17,7

11,8 13,6 17,2 17,1
Lotyšsko

2,9

3,6 5,1 2,5 8,9
UK

0,6

0,9 0,6 0,7 3,0
Belgie

0,001

0,07 0,07 0,09 2,3
Německo 

0,2

0,8 1,0 0,2 0,6
Polsko

0,7

0,7 0,2 0,1 0,3
Estonsko

0

0,2 0,6 0 0,1
Litva

0,8

0,2 1,5 0,4 0,07
Švédsko

0,01

0,002 0,09 0,3 0,05
Francie

0,4

0,09 0,2 0,2 0,04
Česká republika

0,3

0,09 0,1 0,001 0,03
Rakousko

0

0 0,02 0,2 0
Bulharsko

0,07

0,02 0 0 0
Finsko

0,09

0 0 0 0
Řecko

0

1,1 0,003 0 0
Maďarsko

0

0,003 0 0 0
Irsko

0,001

0 0 0 0
Portugalsko

0

0 0,09 0 0
Rumunsko

0

0 0,2 0,09 0
Slovensko

0

0 0,003 0 0

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Vztahy Evropské unie s Tádžikistánem se odvíjejí v rovině spolupráce zaměřené na usnadnění hospodářské transformace v zemi, na podporu začlenění země do mezinárodního hospodářského společenství a na udržitelný lidský a ekonomický rozvoje. Bližší informace na webu Europeaid – Tajikistan.

Rozpojová podpora EU vůči Tádžikistánu na bilaterální úrovni v období 2014-2020 se zaměřuje hlavně na sektory zdravotnictví (62 mln. EUR), vzdělání (75 mln. EUR) a venkovského rozvoje (110 mln. EUR).

Mezi největší projekty EU v Tádžikistánu patří projekt BOMCA-9 na období 2015–2018 (Border management in Central Asia), v celkové hodnotě 4 954,8 mil. USD, zaměřený na zvýšení bezpečnosti, boj proti nelegálnímu obchodování a zvýšení úrovně ekonomických vztahů mezi zeměmi Centrální Asie. Poslední 9. fáze projektu předpokládá další školení státních úřadů, zpravodajských služeb Tádžikistánu ve věci boji proti korupci, nelegálnímu obchodování s drogami, používání moderních technologií při celní a hraniční kontrole aj.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem