Tádžikistán: Vztahy země s EU

Zahraničně-politický kurs Tádžikistánu v mnohém ovlivňují strategické zájmy světových velmocí a čerpání ekonomické a rozvojové pomoci, na které je Tádžikistán závislý.

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

EU je v Tádžikistánu vnímána jako neutrální soft power. Na okraj konference k Afghánistánu v březnu 2018 se v Taškentu uskutečnila krátká ministeriáda EU – SA za účasti tehdejší HR/VP Mogherini. Další ministeriáda EU – SA proběhla v listopadu 2018. Ministr zahraničí Muhriddin na ní vyjádřil zájem o zahájení jednání o EPCA.

Rada pro spolupráci mezi Evropskou unií (EU) a Tádžikistánem uspořádala své osmé zasedání 10. prosince 2019 v Bruselu. Schůzi předsedal tadžický ministr zahraničních věcí Sirojiddin Muhriddin. Delegaci EU předsedal pan Gordan Grlić Radman chorvatský ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí jménem Josepa Borrella Fontellese, nového vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

V červenci 2018 proběhlo v turkmenském Ašchabadu 5. zasedání EU – SA dialogu na vysoké úrovni k politickým a bezpečnostním otázkám, kterého se účastnila také delegace Afghánistánu.

Mezinárodní konference na vysoké úrovni na téma Mezinárodní dekáda „voda pro udržitelný rozvoj“ 2018-2028 v Dušanbe v červnu 2018 se za EU zúčastnil komisař EK pro mezinárodní spolupráci a rozvoj N. Mimica.

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Tajikistan
74 Adhamov street
734013 Dushanbe
Republic of Tajikistan
Tel.: +992 37 221-74-07
Fax: +992 37 221-43-321
E-mail: Delegation-Tajikistan@eeas.europa.eu 
Web: www.eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/about_us/contacts/index_en.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Dovoz ze zemí EU do Tádžikistánu za období let 2015–2019 (mil. USD)

Vývozci z EU

2015 2016 2017 2018 2019

Celkový dovoz

3 419,4 3 031,5 2 774,4 3 144,3 3 327,7

z toho dovoz z EU 28

217,5 141,1 186,3 240,8 188,8
Německo 106,7 58,4 106,3 97,0 76,0

Itálie

25,9 12,9 17,8 36,0 34,5

Litva

10,0 8,1 8,3 10,2 12,7

Polsko

6,8 6,4 6,8 9,1 10,6

Belgie 

3,5 4,3 7,0 7,0 7,1

Nizozemsko 

5,0 4,3 5,3 5,2 5,8
Francie  16,0 12,7 4,4 16,8 5,6

Česká republika

3,8 3,8 3,2 4,9 4,0

Bulharsko 

0,5 0,8 0,7 0,8 3,9

Švédsko

1,9 1,1 3,6 5,5 3,7
Rumunsko 1,0 0,6 0,6 1,2 3,3

Velká Británie

5,5 3,1 3,8 23,3 3,2

Rakousko

4,4 7,5 2,5 2,9 2,5

Španělsko

2,5 1,8 4,5 5,5 2,5

Finsko

2,0 2,5 1,3 2,2 2,4

Maďarsko 

2,6 4,9 1,8 1,4 2,3

Slovensko

1,3 0,4 0,3 0,8 1,6

Slovinsko

0,7 1,6 0,8 1,5 1,6

Řecko

5,8 0,3 1,0 1,8 1,6

Dánsko

1,9 1,5 0,9 1,6 1,6

Lotyšsko

4,8 1,2 2,4 1,5 1,2

Irsko

3,6 0,3 0,8 0,6 0,6

Estonsko

0,4 0,3 1,7 3,2 0,2

Kypr  

0,1 0,09 0,05 0,1 0,1

Portugalsko

0,04 0,01 0,02 0,4 0,07

Lucembursko

0,7 2,1 0 0,4 0,07

Chorvatsko

0,06 0,09 0,2 0,05 0,02

Malta

0 0 0 0 0,002

Vývoz z Tádžikistánu do zemí EU za období let 2015–2019 (mil. USD)

Dovozci do EU

2015 2016 2017 2018 2019

Celkový vývoz

897,6 899,3 983,8 1 073,9 1 115,9

z toho vývoz do EU 28

28,4 38,0 46,7 61,2 55,6

Belgie

0,07 0,07 0,09 2,3 21,0

Lotyšsko

3,6 5,1 2,5 8,9 12,8

Itálie

11,8 13,6 17,2 17,1 11,2

Nizozemsko

9,0 14,6 24,6 28,8 4,6

Velká Británie

0,9 0,6 0,7 3,0 1,9

Chorvatsko

0 0 0 0 1,7
Německo  0,8 1,0 0,2 0,6 1,0

Polsko

0,7 0,2 0,1 0,3 0,4

Česká republika

0,09 0,1 0,001 00,03 0,3

Litva

0,2 1,5 0,4 0,07 0,3
Francie  0,09 0,2 0,2 0,04 0,3

Dánsko

0 0 0 0 0,1

Španělsko

0 0 0 0 0,07

Švédsko 

0,002 0,09 0,3 0,05 0,04

Maďarsko 

0,003 0 0 0 0,03

Kypr

0 0 0 0 0,005

Rakousko 

0 0,02 0,2 0 0,003

Irsko

0 0 0 0 0,003

Bulharsko

0,02 0 0 0 0

Estonsko 

0,2 0,6 0 0,1 0

Finsko

0 0 0 0 0
Řecko 1,1 0,003 0 0 0
Portugalsko 0 0,09 0 0 0
Rumunsko 0 0,2 0,09 0 0
Slovensko 0 0,003 0 0 0

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Vztahy Evropské unie s Tádžikistánem se odvíjejí v rovině spolupráce zaměřené na usnadnění hospodářské transformace v zemi, na podporu začlenění země do mezinárodního hospodářského společenství a na udržitelný lidský a ekonomický rozvoje. Bližší informace na webu Europeaid – Tajikistan.

Rozpojová podpora EU vůči Tádžikistánu na bilaterální úrovni v období 2014-2020 se zaměřuje hlavně na sektory zdravotnictví (62 mln. EUR), vzdělání (75 mln. EUR) a venkovského rozvoje (110 mln. EUR).

Mezi největší projekty EU v Tádžikistánu patří projekt BOMCA-9 na období 2015–2018 (Border management in Central Asia), v celkové hodnotě 4 954,8 mil. USD, zaměřený na zvýšení bezpečnosti, boj proti nelegálnímu obchodování a zvýšení úrovně ekonomických vztahů mezi zeměmi Centrální Asie. Poslední 9. fáze projektu předpokládá další školení státních úřadů, zpravodajských služeb Tádžikistánu ve věci boji proti korupci, nelegálnímu obchodování s drogami, používání moderních technologií při celní a hraniční kontrole aj.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Tádžikistán