Tanzánie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Období

Vývoz USD(tis.)

Dovoz USD(tis.)

Bilance USD(tis.)

2015

12 117

6 424

5 692

2016

10 989

5 191

5 798

2017

15 605

9 047

6 558

2018

16 579

10 742

5 837

2019

10 921

5 724

5 724

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Vývoz Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

4 098

Stroje mechanické s vlastní indiv funkcí jn

872

Oděvy obnošené aj výrobky textilní opotřebené

718

Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, „čipové karty“ a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, též nahraná, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků, avšak kromě výrobků kapitoly 37

662

Kyanidy kyanid-oxidy kyanidy komplexní

550

Myčky stroje k čištění plnění ap lahví aj

429

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

391

Zápalnice bleskovice roznětky rozbušky apod

276

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou

254

Polymery ethyleny v primárních formách

235

 

Dovoz Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Tabák nezpracovaný odpad tabákový

3 609

Filé aj maso rybí čerstvé chlazené zmrazené

354

Přípravky potravinové jn

330

Výtažky esence koncentráty kávy čaje maté ap

166

Ryby čerstvé chlazené ne filé aj rybí maso

122

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

110

Skořice květy skořicovníku

85

Oděvy doplňky kojenecké pletené háčkované

50

Datle fíky ananas avocato apod čerstvé sušené

44

Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a zařízení na měření a kontrolu elektrických veličin, kromě měřidel čísla 9028; přístroje a zařízení na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného i

30

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Objem vývozu služeb z ČR do Tanzanie je velmi omezený. Příležitost lze spatřovat v oblasti konzultačních činností v průmyslovém, zejména energetickém sektoru.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České aktivity jsou v tomto ohledu doposud omezené.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Tanzanie souhlasila v souvislosti se vstupem ČR do EU s ukončením platnosti obchodní dohody z r. 1986.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V kontextu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nepatří Tanzanie k prioritním zemím. V zemi tak nejsou realizovány žádné velké bilaterální projekty.

Česká republika poskytuje příležitostně financování v rámci programu malých lokálních projektů. Více informací o možnostech zapojení do malých lokálních projektů lze získat na webu MZV ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem