Tchaj-wan: Vztahy země s EU

© Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

Obchod mezi EU a Tchaj-wanem v posledních dvou dekádách vzrostl téměř osminásobně, avšak s chronickým obchodním deficitem na evropské straně. EU je dlouhodobě čtvrtým nejvýznamnějším obchodním partnerem Tchaj-wanu, hned po Číně, USA a Japonsku. Zároveň je EU pro Tchaj-wan jeden z největších zdrojů přímých zahraničních investic.

Tchaj-wan je pro evropské firmy zajímavým partnerem, a to přinejmenším díky jeho bezprostřední integraci v globálním dodavatelském řetězci. Tchaj-wan vyrábí elektronické součástky a komponenty do finálních produktů, které jsou následně „obrandovány“ a prodány zahraničními značkami. Spousta tchajwanského zboží je dále zpracována v Číně nebo jihovýchodní Asii s následným prodejem v Japonsku, USA nebo EU. Více než 80 % tchajwanského vývozu je tvořeno meziprodukty. Přidaná hodnota těchto meziproduktů se nicméně neobjevuje a neodráží v obchodních statistikách mezi EU a Tchaj-wanem. Znamená to však, že EU jako konečný trh je pro Tchaj-wan důležitější než jak uvádí statistika výměny zboží.

Úloha Tchaj-wanu je ve světovém obchodu zvláště patrná v odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT). Tchaj-wan je domovem špičkového polovodičového průmyslu, což umožňuje dodávat klíčové komponenty a sestavovat konečnou spotřební elektroniku. Celosvětově tchajwanské společnosti v roce 2017 vyrobily až 83,3 % všech notebooků, 49,8 % stolních počítačů a 35,3 % serverů. Tchajwanská ekonomika se také aktivně podílí na vývoji cloudových technologií a softwarových službách.

Kromě ICT odvětví tchajwanské firmy do světa dodávají zboží každodenní spotřeby. V roce 2017 vyrobily největší světové dodávky instantních nudlí, čajových nápojů, funkčních tkanin či špičkových jízdních kol. Tchaj-wan se také stal druhým největším výrobcem elektrických skútrů a invalidních vozíků. Až 70 % všech sportovních bot a 50 % všech dámských bot na světě byly vyrobeny tchajwanskými společnostmi.

Evropská komise si uvědomuje růst významu asijského kontinentu, a proto se na něj zaměřuje i ve své obchodní a investiční strategii Trade for All (z roku 2015). Důležitost regionu podtrhuje uzavření dohody o volném obchodu (FTA) s Koreou a Japonskem, snaha uzavřít regionální FTA se zeměmi ASEAN či vyjednávání investiční dohody s Čínou a Myanmarem. Vzhledem k tomu, že díky těmto dohodám vzniká předvídatelné investiční prostředí, firmy mají více příležitostí a snadnější přístup na trh, je snahou sjednat podobné investiční dohody i s dalšími zeměmi v regionu. V rámci nového přístupu vůči asijskému regionu, EU deklarovala zájem zahájit jednání o investiční dohodě s Tchaj-wanem (a Hongkongem).

Evropská komise každoročně pořádá hospodářské konzultace s Tchaj-wanem, alternativně v Tchaj-peji a Bruselu, které pokrývají všechny předmětné aspekty vzájemných vtahů. Dne 4. 12. 2018 v Bruselu proběhlo zatím poslední zasedání pravidelných hospodářských konzultací mezi EU a Tchaj-wanem.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská unie – European External Action Service je na Tchaj-wanu zastoupena ekonomickou a obchodní kanceláří European Economic and Trade Office. Svá zastoupení ve formě kanceláře mají na Tchaj-wanu, kromě ČR, dále tyto členské země EU: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Polsko. Kontaktní údaje obchodních, kulturních a konzulárních zastoupení jednotlivých zemí lze nalézt na EU Presence in Taiwan.

V Tchaj-peji dále sídlí organizace Centrum Evropské unie a European Chamber of Commerce.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je pro Tchaj-wan 4. nejvýznamnějším obchodním partnerem a naopak Tchaj-wan je pro EU 15. nejvýznamnějším obchodním partnerem. Tchajwanský dovoz meziročně vzrostl o 2,8 % (26,9 mld. EUR) a evropský vývoz o 17,3 % (23,5 mld. EUR). Celkový obchodní deficit EU vůči Tchaj-wanu dosahuje 3,3 mld. €.

Dle tchajwanských statistik je v rámci EU na prvním místě bilaterálního obchodu Německo ve výši 15,9 mld. USD (celkově 9. příčka), zatímco ČR patřila 12. příčka v rámci zemí EU (celkově 45. příčka) s celkovou hodnotou obchodu 819 mil. USD. Nicméně dle českých statistik činil obchodní obrat ČR – Tchaj-wan hodnotu až 1,4 mld. USD (s 32. příčkou nejvýznamnějšího obchodního partnera). Druhým a třetím největším obchodním partnerem v rámci EU je Nizozemsko a Francie, dále pak Itálie či Belgie. V roce 2019 mělo Německo, Francie, Irsko, Itálie, Rakousko, Finsko, Nizozemsko a Švédsko přebytek v bilaterálním obchodu s Tchaj-wanem.

Největší deficit v bilaterálním obchodu zaznamenaly v roce 2019 Belgie (-764 mil. USD), Polsko (-613 mil. USD) či Španělsko (-426 mil. USD). Statistiky EU však mohou poskytovat na stejnou situaci odlišný pohled – zejména díky skutečnosti, že tchajwanské zboží, vstupující na trh EU v jedné zemi (např. v holandském přístavu) často nachází konečného zákazníka v jiné členské zemi EU.

Co se týče investic, evropské země v roce 2019 investovaly na Tchaj-wan v hodnotě 3,5 mld. USD, což z nich činí nejvýznamnějšího investora na Tchaj-wanu. V rámci EU je nejvýznamnějším investorem opět Nizozemsko (2,2 mld. USD). Mezi největší investory dále patří Britská teritoria (3,1 mld. USD), Japonsko (1,2 mld. USD) či Německo (467 mil. USD). Celkem na Tchaj-wan v loňském roce zamířilo 11,2 mld. USD investic, což byl nepatrný pokles oproti roku 2018. Na druhou stranu, za rok 2019 do evropských zemí směřovalo 767 mil. USD tchajwanských investic.

Od 90. let byl výrazný podíl investic z Tchaj-wanu do zemí EU realizován právě v ČR, avšak v posledních letech se příjem tchajwanských investic spíše zpomalil. Tchaj-wan oceňuje i nadstandardní vztahy s ČR v rámci EU a považuje ČR nejen z ekonomického hlediska za zemi, z níž může výhodně pronikat dále do Evropy.

Obchod se zbožím

Tchajwanská ekonomika je jedním z největších světových dodavatelů elektronických součástek, jako jsou počítačové paměťové čipy a polovodiče, stejně tak jako počítače a optoelektronika, včetně plochých obrazovek. Struktuře tchajwanského exportu dominují výrobky ICT, které jsou montovány na Tchaj-wanu, či v Číně a následně prodávány v Evropě a ve zbytku světa. Je však potřeba si uvědomit, že výrobky původem z Tchaj-wanu, avšak kompletované v Číně, či v zemích JV Asie se neobjeví ve statistikách bilaterální obchodní výměny. Jinak řečeno, EU jako konečný trh je pro Tchaj-wan důležitější, než jak jej popisuje statistika.

Stroje a dopravní zařízení (dle SITC skupiny) jsou nejobchodovanější položkou a tvoří 67 % celkového obchodu s mezi EU a Tchaj-wanem. Nejvýznamnější vývozní položkou EU jsou v roce 2019 stroje a dopravní zařízení v hodnotě 14,5 mld. EUR (61,6 %), dále pak chemikálie a souvisejících výrobky v hodnotě 3,7 mld. EUR (15,8 %). Nejvýznamnější dovozní položkou z Tchaj-wanu jsou také stroje a dopravní zařízení v hodnotě 18 mld. EUR (67,1 %) a dále pak ostatní polotovary v hodnotě 4,2 mld. EUR (15,9 %).

Zemědělské výrobky, textil a oblečení, nápoje, potraviny a tabákové výrobky jsou také předmětem obchodu, ale v menším množství než uvedené hlavní položky. Zemědělské výrobky tvoří cca 5,5 % evropského vývozu a 1,1 % tchajwanského dovozu.

Struktura tchajwanského vývozu do EU se mění poměrně rychle od vysoké koncentrace na malý okruh elektronických a počítačových výrobků (hlavně spotřebitelského zboží pro konečné užití) směrem k větší diverzifikaci. Dochází k tomu z velké části v důsledku přemísťování výroby hotových výrobků z Tchaj-wanu na území Číny a do zemí jihovýchodní Asie, případně Evropy. Tchaj-wan se tudíž stal významnějším vývozcem elektronických součástí do EU: zejména ploché obrazovky, počítačové komponenty, integrované obvody a mikroelektronické součástky (cca 20 %).

 

EU – komoditní struktura dovozu z Tchaj-wanu v roce 2019 (vybrané položky)

Skupina výrobků (dle SITC Rev. 3)

hodnota v mil. EUR

podíl na dovozu do EU

růst 

Celkem

26 967

100,0 %

2,8 %

Zpracované zboží / výroba

26 354

97,7 %

2,9 %

Železo a ocel

1 196

4,4 %

-20,9 %

Ostatní výrobky (vědecké nástroje, apod.)

2 711

10,1 %

-2,4 %

Stroje a dopravní zařízení

18 093

67,1 %

5,8 %

    Kancelářské a telekomunikační zařízení

10 482

38,9 %

6,6 %

    Integrované obvody a elektronické součástky

5 575

20,7 %

-0,5 %

    Ostatní stroje

4 771

17,7 %

0,9 %

   Telekomunikační zařízení

2 294

8,5 %

2,1 %

Primární výrobky

464

1,7 %

0,3 %

Zemědělské výrobky

305

1,1 %

-2,8 %

Paliva a produkty těžby

160

0,6 %

6,6 %

 

EU – komoditní struktura vývozu na Tchaj-wan v roce 2019 (vybrané položky)

Skupina výrobků (dle SITC Rev. 3)

objem v mil. EUR

podíl na vývozu z EU 

růst

Celkem

23 580

100,0 %

17,3 %

Zpracované zboží / výroba

21 478

91,1 %

19,9 %

Stroje a dopravní zařízení

14 532

61,6 %

29,3 %

    Ostatní stroje

9 510

40,3 %

77,0 %

    Dopravní zařízení

2 542

10,8 %

-14,6 %

Chemikálie   

3 724

15,8 %

0,0 %

Ostatní výrobky (vědecké nástroje, apod.)

1 865

7,9 %

8,6 %

Primární produkty

1 813

7,7 %

2,1 %

Zemědělské výrobky

1 304

5,5 %

-0,1 %

Paliva a produkty těžby

509

2,2 %

-7,0 %

Pozn.: Statistiky pro tchajwanský obchod zbožím se svými partnery je publikován v USD, zatím co Eurostat svá data publikuje v €, což může vést k zásadním nesrovnalostem mezi různými statistikami. 

Obchod se službami

Obchod se službami mezi EU a Tchaj-wanem pocítil v roce 2018 výrazný růst na 8,1 mld. EUR. Mezi přední služby vyvezené z EU se řadilo cestování, doprava a další služby spojené se zbožím. Pro Tchaj-wan jsou největší položkou spojené s cestováním a dopravou.

 (mld. €)

2016

2017

2018

Výměna celkem

7,1

7,5

8,1

Vývoz z EU

4,1

4,3

4,6

Dovoz do EU

3,0

3,2

3,5

* Vzhledem k ročnímu zpoždění zveřejňování statistik obchodu se službami jsou údaje aktuální k roku 2018.
Zdroj: Evropská Komise

Obchodní překážky mezi EU a Tchaj-wanem

Firmy zemí EU patří mezi přední investory na Tchaj-wanu. Nicméně i přesto, EU zaznamenává ve vzájemném obchodu řadu překážek, které často souvisí s regulatorním režimem nastaveným tchajwanskými úřady. Problémy se týkají zejména zemědělských produktů, kde exportéři EU čelí neopodstatněným průtahům při vydávání povolení k dovozu komodit. Export evropských zemědělských výrobků na Tchaj-wan představuje 5,5 % (z celkového exportu EU), což je ve srovnání s vývozem evropských zemědělských produktů do Japonska (13,4 %), Austrálie (10,5 %) nebo Nového Zélandu (11,4 %), nízká hodnota. Nejhlavnějším důvodem jsou přetrvávající technické překážky v obchodu se zemědělskými produkty na tchajwanské straně. Tato jednostranná opatření jsou velmi častá a mají vliv na plynulou obchodní výměnu. Obstrukce jsou často založeny na nedostatečných analytických / laboratorních argumentech a zasahují mimo rámec současných mezinárodních standardů (jako je např. OIE). Jako problematickou EU vidí také interpretaci definice statutu „disease free“, zejména při posuzování žádostí o dovoz zemědělských komodit a patřičně nepřihlíží k možnostem tzv. regionalizace produktů. V neposlední řadě, názvy EU exportních společností jsou zveřejňovány v souvislosti s tchajwanskými potravinářskými skandály bez prokázání jejich viny, či spoluviny

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Tchaj-wan byl Evropskou komisí zahrnut mezi země, které se mohou zapojit do projektu “Horizont 2020“, což je nejrozsáhlejší program EU zaměřený na výzkum a inovace s rozpočtem 80 mld. EUR v časovém horizontu sedmi let (2014 – 2020). Více o programu Horizon 2020 naleznete na stránkách Evropské komise. Tchajwanské úřady zřídily Národní kontaktní místo přímo pro tento projekt. Více lze nalézt přímo na stránkách National Contact Point for EU Framework Programmes.

Ve vědě a výzkumu spolupracuje EU a TW prostřednictvím:

  1. Horizon 2020;
  2. koordinovaných výzev cílených na ICT;
  3. individuálních stipendií a výzkumných grantových programů pro talentované výzkumníky: včetně Marie Skłodowska–Curie programu (6,162 mil. EUR na období 2014-2020) a grantů Evropské rady pro výzkum (13,1 mld. EUR na období 2014-2020).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem