Technologická agentura ČR


  • Datum poslední aktualizace informace: 30.09.2012
  • Internetová adresa zdroje: www.tacr.cz
  • Jazyková verze portálu: česky, anglicky
  • Zdroj financování: evropské fondy, mezivládní zdroje
  • Odkazy na další zdroje financování Vav: NE
  • Hledání dle kritérií v nabídkách podpory: NE
  • Nabízené možnosti: spolupráce v oblasti VaV

Prioritní oblasti:

  • Energetika
  • Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení
  • Software a ICT služby

Další informace:

Všechny programy kladou velký důraz na aplikační potenciál výsledků projektů, jsou to však naprosto rozdílné programy lišící se nejen svým odborným zaměřením, objemem finančních prostředků, ale i cíli a způsobem výběru projektů.Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. Jednou z hlavních činností, kterou TA ČR zabezpečuje, je rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací a spolupráce s obdobnými agenturami v zahraničí.  

Pravidelné novinky e-mailem