Česká technologie zvýší bezpečnost motorů pro ruské vrtulníky (transfer technologií)

Česká společnost AURA, a.s., která vyvíjí a vyrábí přístroje pro vibrační diagnostiku a monitoring strojů, podepsala licenční smlouvu s ruskou firmou ZAO KGM AVIA, která se týká využití technologie AURA, a.s. pro diagnostiku vrtulníkových motorů u partnerů firmy ZAO KGM AVIA.Původce technologie: AURA, a.s, Milevsko, Česká republika
Příjemce technologie: ZAO KGM AVIA, Rusko

AURA, a.s. je největším producentem přístrojů pro diagnostiku vibrací a monitorování strojů v České republice. Pozice firmy jako leadera na trhu potvrzuje i skutečnost, že nejdůležitější komponenty včetně čidel vibrací jsou produkty vlastního výzkumu a vývoje. Součástí aktivit firmy jsou také dodávky řídících systémů pro technologie a průmyslovou automatizaci. Vlastní vývojové kapacity AURA, a.s. umožňují nabízet zákazníkům vývoj a výrobu specifických senzorů pro měření a automatizaci formou řešení na klíč.

Přínos plynoucí pro AURA, a.s. z této úspěšné zakázky nejsou jen finanční ve formě licenčních poplatků, ale především „marketingové" ve formě prosazení se ve velmi náročném segmentu letecké techniky. Přínosem pro ruskou stranu je pak získání „state-of-the-art" technologie, kterou využije pro své klienty v oblasti leteckého průmyslu.

AURA, a.s. je klientem Technologického centra Akademie věd ČR (TC AV ČR) více než tři roky. Zástupce Technologického centra AV ČR mj. asistoval při získávání informací týkajících se získání finančních zdrojů ze Strukturálních fondů EU a fondů na podporu výzkumu a vývoje. Zástupci TC AV ČR rovněž podpořili AURA, a.s. při zakládání pražské pobočky firmy v inkubátoru TIC-ČKD Praha, jehož bylo TC AV ČR zakládajícím členem.

Kontaktní údaje:

Jiří Janošec
Technologické centrum AV ČR
Tel.: 234 006 136
E-mail: janosec@tc.cz
Web: www.tc.cz

Aura a.s. Milevsko
5. května 118
399 01 Milevsko
Tel: 382 521 924
E-mail: info@auranet.cz
Web: http://www.auranet.cz/

Převzato z publikace „Úspěšné transfery technologií“.