TESCOSplnění technických podmínek, které jsou popsané ve smlouvě mezi zájemcem a společností Tesco Stores ČR a.s.

Odvětví / profesní oblast:

  • Potravinářské i nepotravinářské výrobky vlastní značky prodávané výhradně v maloobchodní síti Tesco.

Správce značky:

  • Tesco Stores ČR a.s.

Kontaktní osoba:

  • Vesselin Barliev

Kritéria pro udělení:

Splnění technických podmínek, které jsou popsané ve smlouvě mezi zájemcem a společností Tesco Stores ČR a.s. Kriteria jsou stanovena na základě platných předpisů ČR o bezpečnosti a nezávadnosti výrobků a vlastními předpisy o kvalitě (podrobné infrmace jsou k dispozici v obchodně právním a technickém odd. as. Tesco Stores ČR).

Doba platnosti:

  • Ve smlouvě mezi zájemcem a společností Tesco Stores ČR a.s.