Thajsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna ČR-Thajsko v tis. USD
  Vývoz Dovoz Saldo
2014 175.254 1.141.270 -966.016
2015 162.807 1.201.806 -1.039.000
2016 146.427 1.240.200 -1.093.773
2017 180.016 1.258.926 -1.078.911
2018 180.764 1.333.874 -1.153.110

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz (z ČR do Thajska) v roce 2018

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 42.293
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 31.102
39 Plasty a výrobky z nich 20.172
48 Papír karton lepenka a výrobky 14.319
40 Kaučuk a výrobky z něj 9.958
04 Mléko vejce med výrobky jedlé živočiš původu 8.933
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 7.936
93 Zbraně střelivo části součásti příslušenství 5.667
87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 4.540
70 Sklo a výrobky skleněné 4.325
71 Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie 3.801
Dovoz (do ČR z Thajska) v roce 2018

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 637.230
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 278.096
40 Kaučuk a výrobky z něj 66.333
87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 62.637
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 39.168
71 Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie 28.405
54 Hedvábí chemické /syntetické nebo umělé/ 26.929
39 Plasty a výrobky z nich 26.843
68 Výrobky z kamene sádry cementu osinku slídy 16.186
83 Výrobky různé z kovu obecných 14.864

Zdroj: ČSÚ
Pozn.: Položky uváděny podle Harmonizovaného systému (HS2).

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Potenciál pro výměnu v oblasti služeb lze spatřovat především v cestovním ruchu vzhledem k zájmu turistů obou států. Nejvýznamnější překážkou pro vstup českých poskytovatelů služeb na místní trh je velká vzdálenost spojená s jazykovou a kulturní bariérou. Dále je důležité brát v potaz omezení vztahující se na sektor poskytování služeb v Thajsku (např. průvodcovství apod.).

V roce 2018 došlo v oblasti významných položek služeb k následující zaznamenané výměně (údaje v mil. CZK):

Služby celkem

Kredit

Debet

Saldo

307,2

1.357.2 -1.050,0
Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

Kredit

Debet

Saldo

3,9

1,0 2,9
Opravy a údržba jinde neuveden&eacute

Kredit

Debet

Saldo

0,2

0,2

0

Doprava

Kredit

Debet

Saldo

125,3

1.238,0 -1.112,7
Cestovní ruch

Kredit

Debet

Saldo

96,0

6,1 89,9
Stavební práce

Kredit

Debet

Saldo

10,1

0

10,1

Pojišťovací služby a penzijní financování

Kredit

Debet

Saldo

6,1

54,9

-48,8

 

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

Kredit

Debet

Saldo

22,5

9,0

13,5

 

Ostatní podnikatelské služby

Kredit

Debet

Saldo

34,7

46,5

-11,8

 

Zdroj: ČNB

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle údajů ČNB v roce 2017 nebyl zaznamenán výraznější tok investic z ČR do Thajska. Thajské statitstiky neevidují české PZI v Thajsku samostaně, ČR spadá do kategorie „ostatní země EU“.

 

Za zmínku stojí aktivity thajských investorů v ČR:

V teritoriu neevidujeme firmy typu JV s českou účastí.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně přílohy Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království ze 14. června 1988 sjednaná výměnou nót
  • Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků
  • Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Thajského království
  • Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království ze 14. června 1988 sjednaná výměnou nót
  • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Thajského království
  • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království sjednané výměnou nót
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic
  • Smlouva mezi vládou České republiky a královskou vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Detailní informace ke smluvní základně.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2018 byl realizován malý lokální projekt (MLP) pro čištění povrchových vod v odvodňovacích kanálech ve městě Chiang Mai na severu země.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem