Thajsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna ČR-Thajsko v mil. USD
  Vývoz Dovoz Saldo
2015 162,8 1.201,8 -1.039,0
2016 146,4 1.240,2 -1.093,8
2017 180,0 1.258,9 -1.078,9
2018 180.8 1.333,9 -1.153,1
2019 165,5 1.335,8 -1.170,3

Zdroj: MPO ČR

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Vývoz (z ČR do Thajska) v roce 2019

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (mil.)

84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 52,7
85 Přístroje el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 27,5
39 Plasty a výrobky z nich 16,6
40 Kaučuk a výrobky z něj 11,2
04 Mléko vejce med výrobky jedlé živočiš původu 9,7
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 6,4
93 Zbraně střelivo části součásti příslušenství 6,3
87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 5,0
30 Výrobky farmaceutické 3,7
73 Výrobky ze železa nebo oceli 2,5

 

 

Dovoz (do ČR z Thajska) v roce 2019

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (mil.)

84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 642,0
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 288,6
87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 68,2
40 Kaučuk a výrobky z něj 65,9
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 45,9
39 Plasty a výrobky z nich 23,5
71 Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie 23,4
83 Výrobky různé z kovu obecných 14,7
95 Hračky hry potřeby sportovní 13,6
68 Výrobky z kamene sádry cementu osinku slídy 13,2

Zdroj: ČSÚ
Pozn.: Položky uváděny podle Harmonizovaného systému (HS2).

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Potenciál pro výměnu v oblasti služeb lze spatřovat především v cestovním ruchu vzhledem k zájmu turistů obou států. Nejvýznamnější překážkou pro vstup českých poskytovatelů služeb na místní trh je velká vzdálenost spojená s jazykovou a kulturní bariérou. Dále je důležité brát v úvahu omezení vztahující se na sektor poskytování služeb v Thajsku (např. průvodcovství apod.).

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle údajů ČNB v roce 2019 nebyl zaznamenán výraznější tok investic z ČR do Thajska. Thajské statitstiky neevidují české PZI v Thajsku samostaně, ČR spadá do kategorie „ostatní země EU“.

Za zmínku stojí aktivity thajských investorů v ČR:

V teritoriu neevidujeme firmy typu JV s českou účastí.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně přílohy Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království ze 14. června 1988 sjednaná výměnou nót
  • Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků
  • Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Thajského království
  • Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království ze 14. června 1988 sjednaná výměnou nót
  • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Thajského království
  • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království sjednané výměnou nót
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic
  • Smlouva mezi vládou České republiky a královskou vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Detailní informace ke smluvní základně.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V posledních letech jsou realizovány malé lokální projekty (MLP) na severu země v oblasti města Chiang Mai (např. čištění povrchových vod v odvodňovacích kanálech).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem