Togo: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

V rámci národního indikativního programu pro období 2014-2020 (RIP), který je financován 11. evropským fondem pro rozvoj a spolupráci mezi tožskou republikou a EU (FED), je jedním ze strategických cílů podpora tožské vlády při prosazování strategie rozvoje země a podpory zaměstnanosti (SCAPE 2013-2017).

Pro Togo, které neprofituje z mezinárodní spolupráce přibližně 14 let, s obtížnou sociálně-ekonomickou situací, je nesmírně důležité, aby bylo možné co nejvíce využít dohody o hospodářském partnerství (EPA) jako hnací síly pro rozvoj. Prostřednictvím EPA schválené v červenci 2014 mezi západní Afrikou a EU bude Togo moci využít celé řady možností k posilování a modernizaci kapacit svých průmyslových odvětví. Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou se týká 16 zemí západní Afriky (Benin, Burkina Faso, Kapverdy, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Pobřeží slonoviny, Libérie, Mali, Mauritánie, Niger, Senegal, Sierra Leone a Togo), ECOWAS a Západoafrická hospodářská a měnová unie (WAEMU). Bude se řídit veškeré obchodní a obchodní vztahy mezi EU a Togo.

Rozvojový program EPA (EPADP) se zaměřuje na pomoc regionu západní Afriky vybudováním konkurenceschopného a stabilizovaného regionálního hospodářství, které je integrováno do globální ekonomiky. Umožňuje financování podpůrných opatření APE v pěti intervenčních liniích, zejména v oblasti diverzifikace a podpory výrobních kapacit, rozvoje obchodu v rámci regionu a posílení vnitrostátních a regionálních obchodních infrastruktur. Tato opatření na modernizaci umožní soukromému sektoru těžit z přístupu na evropský trh a čelit konkurenci.
EU tento program podporuje nejméně 6,5 miliardy EUR.

Dále Evropská unie (EU) oznámila, že v letech 2019–2020 poskytne státní pokladně Togo 33 milionů EUR (přibližně 21,6 miliardy XOF). Z této částky by mělo být na rok 2019 vyplaceno 17 milionů EUR. Celkově bude grant podporovat vládu při provádění reforem týkajících se řízení veřejných financí, decentralizační strategie, zlepšování podnikatelského klimatu a národního statistického systému.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l’Union Européenne auprès de la République Togolaise 
Cité OUA – BP 1657 –  LOME (TOGO)
Tel: (228) 22.53.60.00
Fax: (228) 22.26.57.20
Email: DELEGATION-TOGO@eeas.europa.eu

 

 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Zahraniční obchod se zeměmi EU v posledních 5 letech je uveden v následující tabulce:

 Rok EU Import z Toga
EU Export do Toga
2015 73 3 849
2016 105 2 583
2017 81 2 757
2018 83 3 447
2019 187 2 300

všechny údaje jsou v mil. EUR, zdroj: EU delegation in Togo

Dovoz ze zemí EU činí 20,5% celk.importu:

 • Francie
 • Nizozemsko
 • Belgie
 • Německo
 • Španělsko

Export do zemí EU činí 7,3 % celk.exportu:

 • Belgie
 • Francie
 • Nizozemsko
 • Španělsko

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce EU s Togou se uskutečňuje ve třech rámcích: bilaterální EU-Togo Corporation prostřednictvím „národního orientačního programu“ (NIP); regionální programy pro západní Afriku, které rovněž prospívají Togu prostřednictvím „regionálního orientačního programu“ (RIP); a nakonec „tematické“ programy, které umožňují cílené akce v konkrétních oblastech.

V rámci národního indikativního programu pro období 2014-2020 (RIP), který je financován 11. evropským fondem pro rozvoj a spolupráci mezi tožskou republikou a EU (FED), je jedním ze strategických cílů podpora tožské vlády při prosazování strategie rozvoje země a podpory zaměstnanosti (SCAPE 2013-2017). Přidělená částka činí 216 milionů EUR v rámci 11. FED což je zvýšení o více než 70% ve srovnání s obdobím 2009-2013.

Sektory a finanční přehled 11. FED (orientační údaje): 2015-2020

 • Státní / bezpečnostní konsolidace: 100 milionů EUR (46%)
 • Voda a hygiena: 73 milionů EUR (34%)
 • Energie: 30 milionů EUR (14%)
 • Podpora technického zařízení / Autorizace: 13 milionů EUR (6%)

Mimo těchto sektorů je plánována podpora občanské společnosti, která by jí umožnila plně se podílet na rozvojových politikách země, se zvláštním zaměřením na mládež, národní smíření a demokratické hodnoty.

Pro Togo, které neprofituje z mezinárodní spolupráce přibližně 14 let, s obtížnou sociálně-ekonomickou situací, je nesmírně důležité, aby bylo možné co nejvíce využít dohody o hospodářském partnerství (EPA) jako hnací síly pro rozvoj. Prostřednictvím EPA schválené v červenci 2014 mezi západní Afrikou a EU bude Togo moci využít celé řady možností k posilování a modernizaci kapacit svých průmyslových odvětví.

Rozvojový program EPA (EPADP) se zaměřuje na pomoc regionu západní Afriky vybudováním konkurenceschopného a stabilizovaného regionálního hospodářství, které je integrováno do globální ekonomiky. Umožňuje financování podpůrných opatření APE v pěti intervenčních liniích, zejména v oblasti diverzifikace a podpory výrobních kapacit, rozvoje obchodu v rámci regionu a posílení vnitrostátních a regionálních obchodních infrastruktur. Tato opatření na modernizaci umožní soukromému sektoru těžit z přístupu na evropský trh a čelit konkurenci. EU tento program podporuje nejméně 6,5 miliardy EUR.

Dalším linií je podpora organizací občanské společnosti prostřednictvím projektů, jako je Pascrena nebo prostřednictvím Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR), s cílem podpořit jejich činnost a posílit své kapacity.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 5.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem