Togo: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Togo je západoafrická země, která sdílí hranice s Beninem, Burkinou Faso a Ghanou. Má smíšenou ekonomiku, ve které se rozvíjí soukromý sektor, ale většina populace se silně spoléhá na komerční i samozásobitelské zemědělství, které poskytuje zaměstnání asi 60% pracovní síly. Přestože je země považována za jednu z nejchudších zemí na světě, má stále potenciál a nabízí příležitosti k investicím. Togo se těšilo období stabilního ekonomického růstu podporovaného politickou stabilitou a společným úsilím vlády o modernizaci obchodní infrastruktury země. Země dokončila ambiciózní rozsáhlý program zlepšení infrastruktury, včetně nových hlavních silnic, nového letištního terminálu a nového námořního přístavu. Míra reálného růstu HDP v roce 2016 činila 5,5%, ale v roce 2017 následovalo prudké zpomalení (4,4%) v důsledku sociopolitického napětí. V rámci programu rozšířeného úvěrového rámce MMF se ekonomika v letech 2018 a 2019 znovu zotavila a předpokládá se, že v roce 2020 bude pokračovat v tempu růstu. Odhaduje se, že ekonomický růst se zrychlil z 4,9% v roce 2018 na 5,3% v roce 2019. Tato pozitivní makroekonomická výkonnost byl však nepříznivě ovlivněn šířením COVID-19 po celém světě. Prognózy růstu pro rok 2020 byly revidovány z 5,5 procenta na 3 procenta.
Mezi nejvýznamnější vývozy Toga patří cementové slínky, bavlna, nemleté ​​přírodní fosforečnany vápenaté, hliník, pytle a sáčky, kosmetické výrobky, líčení a výrobky pro péči o pleť, zatímco jeho největší dovozy jsou ropné oleje, jiná léčiva ze směsných nebo nemísených produktů, motocykly, palmový olej a kapalné frakce a automobily.
Togo je členem Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) a Západoafrické hospodářské a měnové unie (UEMOA). Je také signatářem africké kontinentální dohody o volném obchodu (AfCFTA)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Tožská republika (République Togolaise)

Prezident: Essozimna Gnassingbé Eyadéma (znovuzvolen v dubnu 2015) 

Složení vlády: 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 8,19 mil. (2019)

Průměrný roční přírůstek obyvatel: 2,45 % 

Složení podle věkových skupin: 

 • 0 – 14 let: 39,73%
 • 15 – 24 let: 19,03%
 • 25 – 54 let: 33,26%
 • 55 – 64 let: 4,42%
 • nad 65 let: 3,57 %   

Národnostní složení: 

V zemi žije kolem 37 etnických skupin. Nejpočetnější jsou pouze dvě z nich jižní Ewe a severní Kabyé. Další (Ouatchi,Fon,Adja,Min,Cotocoli,Moba,Gourma,Akposso,Ana,Lamba,Ehoué,Bassari)

Náboženské složení: 

 • křesťané 39 %
 • muslimové 28 %
 • tradiční náboženství 33 %

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2015

2016

2017

2018

2019

578

601

611

683

671

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2015

2016

2017

2018

2019

5,4

5,3

4,4

4,7

5,3

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitel. cen

2015

2016

2017

2018

2019

1,8

2,1

-0,7

0,9

0,7

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2015

2016

2017

2018

2019

6,81

 6,79

6,81

1,85

1,67

podle údajů IMF

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy

24,9

25,1

27,2

24,5

23,4

Výdaje

30,2

29,9

31,72

29,0

24,5

Saldo

-5,3

-4,7

-4,5

-4,5

 -0,9

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: African Economic Outlook 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2015

2016

2017

2018

2019

-0,29

-0,36

-0,39

-0,4

-0,14

Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh (v % HDP)

2015

2016

2017

2018

2019

62,3

63,2

71,4

72

 70,9

podle údajů IMF

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v mil. USD)

2015

2016

2017

2018

2019

574,0

647,6

820

130

 105

podle údajů WDI, World Development Indicators

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Togo bylo v minulosti nazýváno „Švýcarskem Afriky“. Původně dobrá bankovní soustava, ale začala postupem času upadat. Minimální kapitál pro vstup do bankovního sektoru v Togu a dalších zemích pod kontrolou centrální banky západoafrických států je 20 mil. USD.

V zemi operují následující bankovní instituce:

 • Financial Bank Togo
 • Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce
 • Banque Atlantique Togo
 • Banque Régionale de Solidarité
 • Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie
 • Banque Internationale pour l’Afrique au Togo
 • Ecobank Togo
 • Société Inter-Africaine de Banque
 • Union Togolaise de Banque
 • Banque Togolaise de Développement

Lomé bylo také zvoleno za sídlo pro ECOWAS Bank for Investment and Development.

 

V Togu existuje 9 pojišťoven. Jsou zapojeni do pojištění IARDT i do životního pojištění. Jedná se zejména o:

 • Allianz Insurance Togo
 • neficial Life Insurance – Togo
 • CICA RE
 • Togolese Group of IARDT-lnsurances (TG C2A lARDT-l)
 • Togolese Group of Life -Insurances(TG C2A IL)
 • NSIA TOGO
 • TOGO-Life Union of Insurances (TLUF) and(TUl-IARDT)
 • COLINA-VIE
 • AGF TOGO
 • FlDELIA Insurances

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Od roku 2014 je Togo Revenue Authority jediným úřadem pro výběr daní v Togu s větší autonomií než ministerstva. Jedná se o první pokus o sjednocení celních a daňových služeb mezi 14 zeměmi náležícími mezi frankofonní zónu používající západoafrický frank (West African Economic and Monetary Union) a společenství ekonomik centrální Afriky (Central African Economic and Monetary Community).

Daň z příjmu je progresívní a kolísá od 7% do 35% s tím, že prvních XOF 900 000 je od daně oproštěno. Pokud roční příjem překročí částku XOF 15 million, použije se k výpočtu daně z příjmu následující vzorec = (zdanitelný příjem po odečtu XOF 15 000 000) * 0.35 + XOF 3,017 000 XOF. Nerezidentní obyvatelé, kteří stráví v Togu více než 6 měsíců během fiskálního roku mají stejnou povinnost platit daně jako rezidentní obyvatelé.

Další podrobnosti o daňovém systému Toga naleznete: Togo – tax rates

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 5.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem