Bakteriální mikrofilm a jeho rezistence na antibiotika (transfer technologií)

Jedinečná technologie využívá schopnosti bakterií přilnout na umělohmotné povrchy a vytvořit na nich trojrozměrnou strukturu zvanou biofilm. Technologie umožňuje tento biofilm prokázat genotypickými metodami, kvantifikovat ho a pokusit se stanovit jeho citlivost na antibiotika.Původce technologie: Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Mikrobiologický ústav
Příjemce technologie: Univerzita Karlova v Praze, II. lékařská fakulta, Oddělení chirurgie

MUDr. Martin Wald z Oddělení chirurgie II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze kontaktoval Technologické centrum AV ČR, skupinu Transferu technologií s prosbou o spolupráci při hledání vhodné technologie (pracoviště) pro stanovení citlivosti biofilmu vůči velkému spektru bakterií. Pracovnice transferu technologií pro sektor biologie a medicína vyhledala klientovi vhodné technologie v databázi Věda a výzkum pro ekonomiku a společnost ČR (RDES) a vytipovala pracoviště zabývající se zmíněnými metodami.

Na začátku roku 2007 byla vybrána nabídka, která vyhovovala zadaným požadavkům, a to nabídka Mikrobiologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tato technologická nabídka splňuje požadavky na vytvoření biofilmu bakteriemi, jeho prokázání genotypickými metodami, kvantifikování a stanovení jeho citlivosti na antibiotika. V současné době se jedná o rychlou, finančně dostupnou metodu, která nevyžaduje zvláštní omezení. Je také velmi snadná a použitelná pro celé spektrum bakterií. Pracovnice skupiny Transferu technologií Technologického centra AV ČR poskytla klientský servis v průběhu několika jednání až do okamžiku dodání metody.

Oddělení chirurgie II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (příjemce technologie) je vysoce specializovaným a poradenským pracovištěm, mimo jiné i pro mamologii. Klinika je známa v oblasti chirurgie štítné žlázy a je vyhledávána k chirurgickému ošetření střevních onemocnění a chorob slinivky břišní. Stejně tak bývá považována za renomované pracoviště ošetřující komplikované pooperační stavy, zejména po břišních intervencích. Specializované poradny poskytují konziliární a superkonziliární vyšetření.

Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (původce technologie) poskytují rutinní i méně běžnou laboratorní diagnostiku naprosté většiny lidských patogenů (kromě některých velmi speciálních); zabezpečují výukové (bakalářský, magisterský i doktorský stupeň; podíl na vzdělávání zdravotních laborantů) a výzkumné aktivity. Současné univerzitní a klinické zařazení pracoviště umožňuje ideální spolupráci mezi výzkumem, výukou a rutinní praxí.

Technologický transfer realizovalo Technologické centrum AV ČR v rámci projektu Centrum pro transfer technologií.

Kontaktní údaje:

Technologické centrum AV ČR – Mgr. Jana Procházková
Rozvojová 135
165 02 Praha 6
tel: +420 234 006 155
fax: +420 220 922 698
e-mail: prochazkova@tc.cz
web: www.tc.cz

Univerzita Karlova v Praze
II. lékařská fakulta, Oddělení chirurgie
hlavní město Praha

Převzato z publikace „Úspěšné transfery technologií“