Biofilm lékařsky významných mikroorganismů (transfer technologií)

Unikátní technologie stanovení biofilmu umožňuje posoudit klinický význam daných kmenů mikroorganizmů a zvolit optimální strategii léčby.Původce technologie: Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Mikrobiologický ústav
Příjemce technologie: Univerzita Karlova v Praze, II. lékařská fakulta, Oddělení chirurgie

Lékař MUDr. Wald z Oddělení chirugie II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze kontaktoval pracovníky skupiny Transferu technologií Technologického centra AV ČR, aby mu pomohli při hledání technologie (pracoviště) pro stanovení citlivosti biofilmu vůči velkému spektru bakterií. Pracovnice transferu v oblasti biologie a medicíny vyhledala klientovi adekvátní technologie v databázi Věda a výzkum pro ekonomiku a společnost ČR (RDES) a vytipovala vhodná pracoviště zabývající se zmíněnými metodami.

V lednu 2007 byla identifikována technologická nabídka splňující požadavky na stanovení biofilmu. Průkaz schopnosti tvořit biofilm fenotypovými (Christensenova metoda a její modifikace, charakteristický růst na agaru s Kongo červení) a genotypovými (ica operon) metodami. Možnost prokázání biofilmu umožňuje posouzení klinického významu daných kmenů mikroorganizmů a zvolení optimální strategie pro léčbu pacienta. Pracovištěm, které zmíněnou technologii nabídlo, byl Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pracovnice Transferu technologií asistovala MUDr. Waldovi v průběhu celého procesu dojednávání podmínek o přenosu zmíněné technologie. Tato technologie umožňuje vyšetření kmenů mikroorganizmů stanovením citlivosti k antibiotikům s využitím pevného nosiče a možností zvolit velikost inokula. Výše uvedená metoda snižuje riziko kontaminace, měření je standardizované a v praxi používané.

Oddělení chirurgie II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (příjemce technologie) je vysoce specializovaným a poradenským pracovištěm, mimo jiné i pro mamologii. Klinika je známa v oblasti chirurgie štítné žlázy a je vyhledávána k chirurgickému ošetření střevních onemocnění a chorob slinivky břišní. Stejně tak bývá považována za renomované pracoviště ošetřující komplikované pooperační stavy, zejména po břišních intervencích. Specializované poradny poskytují konziliární a superkonziliární vyšetření.

Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (původce technologie) poskytují rutinní i méně běžnou laboratorní diagnostiku naprosté většiny lidských patogenů (kromě některých velmi speciálních); zabezpečují výukové (bakalářský, magisterský i doktorský stupeň; podíl na vzdělávání zdravotních laborantů) a výzkumné aktivity. Současné univerzitní a klinické zařazení pracovišt umožňuje ideální spolupráci mezi výzkumem, výukou a rutinní praxí.

Technologický transfer realizovalo Technologické centrum AV ČR v rámci projektu Centrum pro transfer technologií.

Kontaktní údaje:

Technologické centrum AV ČR – Mgr. Jana Procházková
Rozvojová 135
165 02 Praha 6
tel: +420 234 006 155
fax: +420 220 922 698
e-mail: prochazkova@tc.cz
web: www.tc.cz

Univerzita Karlova v Praze
II. lékařská fakulta, Oddělení chirurgie
hlavní město Praha

Převzato z publikace „Úspěšné transfery technologií“