Technologie čištění nádrží za použití produktů Floran (transfer technologií)

Mimořádně účinná technologie na čištění vodních nádrží produkty FLORAN transferovaná z Německa. Významně zkracuje dobu čištění nádrží na pitnou vodu bez jejich poškození a zároveň splňuje evropské ekologické standardy.Původce technologie: WI Solutions
Příjemce technologie: VOD-KA, a.s.

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Německým IRC pomohlo k transferu technologie bezchlorového čištění vodních nádrží s pomocí přípravků Floran TOP, OXYS a Filtr fit na beztlakové čištění nádrží. Technologii dodala německá společnost WI Solutions do české společnosti VOD-KA, která je jednou z vedoucích firem v oboru. České IRC asistovalo v průběhu celého procesu jednání mezi společnostmi. Zajistilo první kontakt mezi potenciálními partnery, překladatelský servis a zkoušky produktů ve Státním zdravotnickém ústavu (SZÚ). Úspěšný technologický transfer z Německa do České republiky byl uskutečněn v říjnu 2003, kdy byly ukončeny zkoušky produktů prováděné SZÚ v Praze.

Tato biotechnologie bez použití chlóru splňuje evropské standardy. Přípravek Floran je rozprašován v nádržích za nízkého tlaku a po reakci s nečistotami je vypláchnut. Uvedená čistící procedura jedné vodní nádrže snižuje rychlost procesu z několika dnů na několik hodin bez poškození nádrže. Celý proces je velmi rychlý a bezpečný. Vzhledem k evropským normám omezujícím užití chlóru, nachází tato technologie čištění nádrží na pitnou vodu uplatnění v celé Evropě. Floran Filter fit je bezchlorový čistič používaný k odstraňování těžkých kalů ze dna nádrží, žlabů, usazovacích nádrží a dalších dostupných povrchů (z laminátu, oceli, betonu) v provozech na čištění pitné vody.

Technologický transfer realizovalo IRC Česká republika (Technologické centrum AV ČR) ve spolupráci s IRC Bavaria (Bayern Innovativ Gesellschaft für Innovations-und Wissenstransfer GmbH).

Kontaktní údaje:

Technologické centrum AV ČR – Ing. Eva Kudrnová
Rozvojová 135
165 02 Praha 6
tel.: +420 234 006 134
fax: +420 220 922 698
e-mail: kudrnova@tc.cz
web: www.tc.cz, www.circ.cz

VOD-KA a.s.
Horní Dubina č.p. 276
412 01 Litoměřice
Ústecký kraj

Převzato z publikace „Úspěšné transfery technologií“