Detektor koroze stěn vrtů (transfer technologíí)

Unikátní technologie z Lucemburska, která pomáhá firmám pracujícím v oblasti geologie kontrolovat stěny vrtů. Zařízení umožňuje velmi přesné analýzy naměřených hodnot nedestruktivní metodou bez odebrání vzorků z vrtů.Původce technologie: Advanced Logic Technology
Příjemce technologie: Geofyzika GP s. r. o.

Společnost Geofyzika GP požádala BIC Ostrava o spolupráci při realizaci investičního záměru, jehož cílem bylo pořízení technologie pro akustické měření k identifikaci a zobrazení struktury a vlastností stěn zemních vrtů. BIC Ostrava, které je členem IRC sítě, nabídlo klientovi možnost využití databáze BBS (mezinárodní databáze technologických nabídek a poptávek) za účelem vyhledání vhodných dodavatelů požadované technologie.

V listopadu 2005 byla zveřejněna technologická poptávka specifikující požadavky na funkční vlastnosti a softwarové vybavení, včetně definice pracovních podmínek technologie. Ze dvou zahraničních nabídek, které vyhovovaly požadavkům, byla vybrána nabídka společnosti Advanced Logic Technology z Lucemburska. Pracovníci CIRC poskytovali klientský servis až do března 2006, kdy byla technologie dodána. V současné době se jedná o nejmodernější zařízení svého druhu pro zkoumání struktury stěn vrtů, které umožňuje velmi přiesné analýzy naměřených hodnot nedestruktivní metodou bez odebrání vzorků.

Společnost Geofyzika GP je prosperující malou firmou, která se již 9 let soustřiedí především na kartonážní měření v otevřených a zapažených vrtech. Geofyzika GP na základě získání nové technologie zřídila nová pracovní místa. Na pořízení technologie jí byla poskytnuta dotace ze strukturálních fondů.

Technologický transfer realizovalo IRC česká republika (BIC Ostrava s.r.o.) ve spolupráci s IRC Luxembourg-Trier-Saarland (Luxinnovation GIE).

Kontaktní údaje:

BIC Ostrava s.r.o. – Ing. Marek Valdmann
Mostárenská 1156/38
703 00 Ostrava – Vítkovice
tel.: +420 595 957 458
fax: +420 595 956 751
e-mail: valdmann@bicova.cz
web: www.bicova.cz

GEOFYZIKA GP s.r.o.
Krmelínská ul. 646/22
720 00 Ostrava – Hrabová
Moravskoslezský kraj

Převzato z publikace „Úspěšné transfery technologií“