Tekutý pomocný hnojivý přípravek (transfer technologií)

Nové přípravky pro hnojení rostlin, vyráběné zpracováním organických materiálů založených na trávicím procesu žížal Eisenia Foetida, zlepšují přirozenou odolnost, zdraví a vitalitu rostlin a významně snižují výskyt patogenních organismů a hub.Původce technologie: Ekovermes-Pecl, s.r.o.
Příjemce technologie: Biogea Servicios Mediaombientales S.L.

Výrobce speciálních přípravků pro hnojení rostlin, společnost Ekovermes-Pecl oslovila v říjnu 2005 BIC Plzeň, aby pomohl nalézt vhodné partnery především ze Španělska, Řecka a Itálie, kde jsou suché a písčité půdy s nedostatkem humínových látek a kde by se mohly její přípravky dobře uplatnit. BIC Plzeň kontaktoval svého IRC partnera ve Španělsku, který následně vyhledal firmu zabývající se konzultační činností a vyhledáváním nových technologií pro zemědělství a ochranu životního prostředí.

Společnost Ekovermes-Pecl se zabývá vývojem a výrobou speciálních přípravků pro hnojení rostlin. Její know-how spočívá v unikátním technologickém postupu výroby přípravků na základě zpracování odvozených organických materiálů, které jsou založeny na trávicím procesu žížal Eisenia Foetida. Kompostování s pomocí žížal, metoda humifikace organických látek, uplatňovaná již před 2000 lety, probíhá bez vedlejších energetických ztrát. Žížaly vegetují v aerobním prostředí půdy nebo v různých organických odpadech, ale syntéza humusu nastává v anaerobním prostředí těl žížal, kde při sníženém parciálním tlaku kyslíku probíhá nejintenzivnější humifikace (Reichlová, VÚRV). Španělská firma obdržela vzorky přípravku pro provedení testů. Výsledky testů, které prokázaly vysokou účinnost přípravku a jeho dobrou prognózu pro uvedení na trh zahradnických potřeb ve Španělsku, vedly k podepsání smlouvy o obchodní spolupráci s technickou asistencí.

Tekuté hnojivo Vermesfluid je alkalický extrakt z kompostu nejvyšší kvality, produktu odvozeného z organických materiálů na základě trávicího procesu žížal. Aplikuje se na listy, popř. je možné jej aplikovat hydroponicky. Díky obsahu humusových látek, enzymů, aminokyselin a růstových stimulátorů zlepšuje přirozenou odolnost, zdraví a vitalitu rostlin, dále pozitivně ovlivňuje růst a vývoj rostlin a tvorbu kořenového systému, znásobuje množství květů a prodlužuje dobu kvetení. Má vliv i na urychlení vyzrávání plodů, které obsahují významně nižší hodnoty dusičnanů. Jeho další velkou předností je snižování možnosti výskytu patogenních organismů a hub (Salmonella enteritidis, Fusarium).

Technologický transfer realizovalo IRC Česká republika (BIC Plzeň) ve spolupráci s IRC Galactea (Centro de Innovación y Servicios).

Kontaktní údaje:

BIC Plzeň
Riegrova 1
306 25 Plzeň
tel.: + 420 377 235 379
fax: + 420 377 235 320
e-mail: bic@bic.cz
web: www.bic.cz

Ekovermes-Pecl, s.r.o.
Pustějov 41,
742 43
Moravskoslezský kraj

Převzato z publikace „Úspěšné transfery technologií“