Kontrolér pro řízení a monitorování stavu vakuových komor (transfer technologií)

Přístroj firmy FOTON, s.r.o. z Nové Paky řídí vakuové komory v portugalské laboratoři na výzkum vlastností plazmatu.

Původce technologie: FOTON, s.r.o., Nová Paka, Česká republika
Příjemce technologie: Centrum fyziky plazmatu v Instituto Superior Técnico (IST), Lisabon, Portugalsko

Česká firma FOTON, s.r.o., která vyvíjí a vyrábí přístroje pro oblasti elektroniky, mechaniky, optiky, fotoniky, fyzikálního inženýrství a diagnostiky plazmatu, dodala vakuový kontrolér pro Centrum fyziky plazmatu v Instituto Superior Técnico (IST) v Lisabonu v Portugalsku. Toto centrum se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti fyziky plazmatu a výkonových laserů.

Vakuový kontrolér navržený a vyrobený firmou FOTON, s.r.o. ovládá tři vakuové komory a umožňuje řízení a monitorování stavu vakuových pump, ventilů, měřičů podtlaků a systémových signálů (interface). Zařízení rovněž kontroluje limity ventilů a měřičů podtlaků a je schopné pracovat buď v ručním nebo automatickém režimu. Umožňuje tak efektivně kontrolovat stav všech vstupů, aby se předešlo vzniku jakýchkoliv nebezpečných situací. Firma FOTON, s.r.o. vyvinula a dodala zařízení včetně kabeláže a provedla instalaci zařízení na místě včetně zaškolení obsluhy z laboratoře, jak vakuový kontrolér obsluhovat.

Přínosy plynoucí pro FOTON, s.r.o. z této úspěšné zakázky nejsou jen finanční ze získání zajímavého kontraktu, ale i „marketingové“ – zejména v oblasti navázání vztahu s velmi úspěšnou institucí v oblasti fyziky plazmatu na novém trhu s kontakty na další výzkumné instituce. Díky spolupráci s Centrem fyziky plazmatu IST v Lisabonu se zvýšila mezinárodní prestiž firmy a FOTON, s.r.o. tak získal důležitou referenci ve velmi konkurenčním prostředí. Neméně důležitým přínosem je také opakované ověření schopností firmy vyvinut, odladit a dodat zařízení na klíč podle velmi specifických požadavků zákazníka. FOTON, s.r.o. si tak ověřil, že zařízení původně vyvinuté pro laboratorní podmínky v ČR je po adaptaci úspěšně použitelné i v jiných náročných podmínkách,. Centrum fyziky plazmatu IST v Lisabonu zase získalo špičkový přístroj pro své výzkumné a vývojové úkoly, se kterým je velmi spokojené.

FOTON, s.r.o. spolupracuje se skupinou transferu technologií Technologického centra AV ČR již déle než tři roky. Jedna z technologií firmy s názvem „Micropositioning control units for quality measurement, controlling and driving DC, stepper motors and actuators“ je uvedena ve volně přístupné databázi nabídek a poptávek technologií BBS sítě Enterprise Europe Network. Zástupci Technologického centra AV ČR průběžně poskytují firmě FOTON, s.r.o. mj. informace o možnostech financování projektů z národních a evropských zdrojů, kontakty na potenciální zahraniční partnery v oblasti R&D apod.

Kontaktní údaje:

Jiří Janošec
Technologické centrum AV ČR
Tel.: 234 006 136
E-mail: janosec@tc.cz
Web: www.tc.cz

FOTON s.r.o.
Těšínská 1361
509 01 Nová Paka
Tel.: 493 720 451
E-mail: info@fotons.cz
web: www.fotons.cz