Prefabrikované dřevěné panely (transfer technologií)

Inovační technologie stavby domů z prefabrikovaných dřevěných panelů, která má velmi dobré tepelněizolační vlastnosti. Významnou předností technologie je velmi krátká stavební lhůta, šetrnost k přírodním zdrojům a difusní otevřenost.Původce technologie: Obermayer Holzkonstruktionen GesmbH
Příjemce technologie: Ing. Arch. Josef Smola

Ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2004 proběhla v Technologickém centru AV ČR mise firem spojená s výměnnou burzou technologií mezi českými a rakouskými dřevozpracujícími společnostmi. Pořádání této mise podpořil náš IRC partner CATT v Linci, Hornorakouská hospodářská komora a rakouský dřevařský klastr. Koordinátorem celé akce bylo Technologické centrum AV ČR. Zástupce rakouských firem uvítal obchodní rada velvyslanectví Rakouska v ČR, Dr. Michael Angerer.

Technologické centrum AV ČR oslovilo řadu předních českých firem s nabídkou navázání vzájemně výhodné spolupráce s Rakouskem, které je známé svým dřevozpracujícím průmyslem. Dvoustranných jednání se nakonec zúčastnilo 14 českých a 12 rakouských firem, především výrobců stavebních materiálů a projekčních kanceláří. K následné spolupráci a transferu technologie došlo mezi rakouskou rodinnou firmou Obermayer Holzbau, českým architektem Josefem Smolou a investorem panem Filipem Heringem. Vzájemné předávání zkušeností dospělo po 6 měsících k realizaci unikátní stavby rodinného domu zcela novou technologií.

Dům je postaven z prefabrikovaných nosných i stropních panelů, které se vyrábějí v max. velikosti 10×4 m o hmotnosti až 3,5 tuny. Mezi jejich inovační vlastnosti patří velmi dobrá tepelná izolace s difusní otevřeností, parozábranou a šetrnost k přírodním zdrojům. Zajímavá je též kombinace teplovodního solárního ohřevu užitkové vody s ekologickým topením (spalování biomasy). Dům také používá v tzv. šedém vodovodním oběhu dešťovou vodu. Vlastní realizace hrubé stavby firmou Obermayer trvala pouze jeden týden na předem připravených základech. Materiál na celou stavbu byl dopraven třemi kamióny a již při jejich nakládce byl materiál srovnán tak, aby technologicky vyhověl procesům při stavbě.

Technologický transfer realizovalo IRC Česká republika (Technologické centrum AV âR) ve spolupráci s IRC Rakousko (CATT Innovation Management GmbH).

Kontaktní údaje:

Technologické centrum AV ČR – Ing. Eva Kudrnová
Rozvojová 135
165 02 Praha 6
tel.: +420 234 006 134
fax: +420 220 922 698
e-mail: kudrnova@tc.cz
web: www.tc.cz, www.circ.cz

Převzato z publikace „Úspěšné transfery technologií“