Inovační technologie pro sklenářskou dílnu (transfer technologií)

Inovační technologie broušení a leštění hran plochého skla, mytí a sušení skleněných tabulí umožňují lepší opracování materiálu při vyšší produktivitě a nižším odpadu.Původce technologie: Schiatti Angelo srl, Polyglass srl
Příjemce technologie: Stanislav Kechner – AKVA-TERA

Firma Stanislav Kechner – AKVA-TERA, zabývající se výrobou akvárií, terárií a dalších výrobků z tabulového skla, oslovila v roce 2006 BIC Plzeň požadavkem o posouzení možností rozšíření výrobních kapacit a identifikaci vhodných zdrojů financování svého dalšího rozvoje.

Na začátku spolupráce BIC Plzeň zhodnotil úroveň stávajícího technologického zařízení ve firmě a dále se zaměřil na možnosti zvýšení efektivity a objemu výroby pořízením moderních výrobních technologií. Společně s firmou bylo stanoveno, že bude pořízena moderní počítačově řízená technologie pro automatické broušení a leštění hran plochého skla a technologie pro automatické mytí a sušení skleněných tabulí. Pro obě technologie byly stanoveny požadované technické parametry s důrazem na výkonnost a šetrnost k životnímu prostředí. Věcná i finanční realizovatelnost modernizace výrobní technologie byla následně doložena zpracovanou studií proveditelnosti.

Konzultanti BIC Plzeň zpracovali na základě stanovených technických parametrů technologické poptávky, které byly vloženy do databáze BBS (Bulletin Board Service). Kromě toho byly tyto poptávky přímo zaslány do čtyř center IRC (v Německu, Rakousku, Polsku a Itálii) a pěti producentům zařízení na zpracování skla. BIC Plzeň rovněž zpracoval kompletní dokumentaci pro výběrové řízení a účastnil se i jednání s potenciálními dodavateli technologie.

Z výběrových řízení, které BIC Plzeň organizačně zajišťoval, byly vybrány dvě italské společnosti, se kterými byly podepsány smlouvy o obchodní spolupráci s technickou asistencí včetně zaškolení obsluhy strojů a asistence při stanovení nových technologických postupů výroby.

Pořizované stroje mají řádově vyšší produktivitu a umožňují lepší opracování materiálu při nižším odpadu než původní technologie, přičemž jsou energeticky méně náročné a jejich provoz je šetrný k životnímu prostředí. Svými parametry pomohly zvýšit konkurenceschopnost a znásobit objem výroby firmy Stanislav Kechner – AKVA-TERA. Díky pořizovaným strojům firma vytvořila 3 nová pracovní místa.

Technologický transfer realizovalo IRC Česká republika (BIC Plzeň).

Kontaktní údaje:

BIC Plzeň
Riegrova 1
306 25 Plzeň
tel.: + 420 377 235 379
fax: + 420 377 235 320
e-mail: bic@bic.cz
web: www.bic.cz

Převzato z publikace „Úspěšné transfery technologií“